Podpora - Predajca - iKelp
Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 23
Tento spôsob úhrady finančných dokladov je vyžadovaný na základe fiskálneho zákona č. 289/2008 Z.z. a jeho neskorších znení. V aplikácii je možné vykonať úhradu nasledovných finančných dokladov: Odberateľská faktúra Odberateľská predfaktúra (zálohová faktúra) Odberateľský dobropis Pre realizáciu úhrady... Viac...
V okne Doklady je taktiež možné evidovať a vytvárať dodávateľské faktúry. Novú faktúru vytvoríte kliknutím na úkon Nová a následným kliknutím na možnosť Dodávateľský doklad . Otvorí sa okno Doklad . Tu kliknutím do okienka Adresa v ľavej hornej časti okna, stlačením klávesy Enter a vybraním kontaktu... Viac...
V okne Doklady je možné zobrazovať všetky doklady vytvorené v aplikácii. Zobrazíte ho kliknutím na Predaj v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na Doklady , alebo kliknutím na tlačidlo D (zelené tlačidlo) na nástrojovej lište aplikácie. V zozname sa nachádzajú odberateľské ale aj dodávateľské... Viac...
Úhrady dokladov je možné vykonať v okne Doklady . Kliknite na doklad, ktorý chcete uhradiť a následne kliknite na úkon Úhrady . Tým sa zobrazí okno Úhrady dokladu . Tu môžete pridávať záznamy o úhrade, pričom jeden doklad je možné zaplatiť viacerými čiastkovými úhradami. Novú úhradu pridáte kliknutím... Viac...
Zoznam dokladov Rôzne zoznamy dokladov je možné tlačiť v okne Zoznam , ktoré zobrazíte kliknutím na úkon Zoznam / S. v okne Doklady . V tomto okne je možné vykonávať viacero úkonov. Po kliknutí na úkon Výpočet sa zobrazí stručný výpočet označených dokladov. Tlačidlo Export exportuje doklady do Excel... Viac...
Úprava dokladu ECR - On line Doklad typu ECR - On line a POS - Online nie je možné vymazať ani stornovať. Je možné ho iba jednoducho upraviť, znovu exportovať a refundovať. Vymazávať a stornovať je možné ostatné typu dokladov. Podrobný postup nájdete v návode Doklady - storno a zmazanie (dodací list,... Viac...
V prípade, že ste vytvorili doklad, ktorý ste nechceli je možné tento doklad jednoducho vymazať. Stornovať a vymazať je možné iba doklady typu dodací list, faktúra a dobropis. Doklady vytvorené cez ECR - Online, alebo POS Online je možné refundovať iným spôsobom. Tento postup nájdete v návode Doklady... Viac...
Vytvorené doklady je možné kedykoľvek upraviť. Túto úpravu však môže vykonávať iba užívateľ, ktorý ma na to právo. Upravovať je možné iba doklady typu faktúra, dodací list a dobropis. Úprava dokladu typu ECR - On-line alebo POS Online je popísana v návode Doklady - úprava a refund (ECR - On line) . Úprava... Viac...
Pre prehľadnú evidenciu všetkých dokladov tvorených v aplikácii sa používa okno Doklady . Zobrazíte ho kliknutím na Predaj v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na Doklady , alebo kliknutím na tlačidlo D (zelené tlačidlo) na nástrojovej lište aplikácie. V zozname sa nachádzajú odberateľské ale... Viac...
V aplikácii môžete evidovať na finančných dokladoch, odbytových dokladoch a úhradých stav vybavenosti a na finančných dokladoch aj stav uhradenosti. V tomto článku si vysvetlíme rozdiel medzi týmito stavmi a ich použitie. Všetky stavy, ktoré budeme opisovať, si môžete sami nastavovať (pridávať, upravovať)... Viac...
V tomto článku sa dozviete, ako v aplikácii evidovať preddavkovú (zálohovú) faktúru. V článku nebudeme podrobne opisovať prácu s finančnými dokladmi. Ak sa chcete najprv zoznámiť s finančnými dokladmi, prečítajte si návod Doklady - predstavenie . Preddavková faktúra Preddavková faktúra (tiež sa nazýva... Viac...
V tomto článku sa dozviete ako evidovať či sú finančné doklady uhradené alebo neuhradené bez toho, aby ste museli evidovať úhrady dokladov. V článku sa nebudeme zaoberať úhradami ako takými, keďže cieľom článku je úhrady neevidovať. Pokiaľ ale chcete úhrady evidovať, prečítajte si návod Doklady - úhrady... Viac...
POZOR Táto funkcionalita aplikácie je zatiaľ vo vývojovom stupni BETA (testovanie a odlaďovanie funkcionality) a teda jej finálna verzia ako aj podoba, či správanie sa môže meniť so stupňom vývoja. Preto jej používanie je brané tak ako je a nie je možné riešiť prípadné námietky. Ak s týmto nesúhlasíte,... Viac...
Zahraničnú faktúru vytvoríte rovnakým spôsobom ako bežnú faktúru. Je však pri vystavovaní na danom doklade potrebné aplikovať príznak Z v pravej hornej časti na formulára faktúry. Pri tomto nastavení sa následne na doklade nebude zobrazovať vyčíslenie DPH, rovnako sa automaticky pri tlači použije výstup... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme nastavenie, pomocou ktorého je možné nadefinovať variabilný symbol zhodný s číslom faktúry. Nastavenie Vyberte menu Nastavenia - Nastavenia , zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Doklady - Rozšírené . V pravej... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme rôzne situácie a ich riešenie, ktoré môžu vzniknúť pri On-line predaji v aplikácii iKelp POS Pokladňa. Čo robiť v prípade, že na fiskálnej tlačiarni sa nevytlačil doklad a v aplikácii figuruje ako odložený? Na POS Pokladni ste vyúčtovali doklad, tento sa ale na fiskálnej... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné v aplikácii iKelp Predajca vytvoriť zbernú faktúru. Popis situácie Táto situácia môže vzniknúť vtedy, ak Vašim zákazníkom priebežne vytvárate dodacie listy, na základe ktorých dodávate tovar. Následne dodacie listy zákazníkovi účtujete. Dodací list je možné... Viac...
V tomto návode si ukážeme ako môžeme v aplikácii iKelp Predajca jednoducho vytvoriť odberateľskú faktúru. Faktúru je možné vytvoriť viacerými spôsobmi. Vytvárajú sa priamo v zozname dokladov. Formulár pre vytvorenie novej odberateľskej faktúry Odberateľská faktúra - postup vytvorenia tejto faktúry opíšeme... Viac...
V tomto návode sa dočítate, ako je možné v aplikácii iKelp Predajca viesť evidenciu Dodávateľských dopropisov, ako ich správne evidovať aj ako vysporiadať tovar na sklade. Evidencia dodávateľského dobropisu Dodávateľský dobropis je možné evidovať v zozname dokladov kliknutím na tlačidlo D na nástrojovej... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytvoriť v aplikácii faktúru aj v inej mene ako Euro. Po aplikovaní tejto cudzej meny na doklade sa následne nastaveným kurzom prepočítajú ceny jednotlivých položiek na doklade, kde bude uvedená aj zahraničná mena. Nastavenia V nastaveniach aplikácie... Viac...
V tomto článku Vám v krátkosti predstavíme postup, ako jednoducho vytvoríte kópiu faktúry, zálohovej faktúry a dodacieho listu s predvyplnením údajov. Táto funkcionalita je vhodná pri opakovanom vytváraní týchto druhov dokladov, kde sa mení len dátum. (napr. pri pravidelných mesačných faktúrach a pod.)... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, ako je možné v aplikácii iKelp Predajca viesť evidenciu vystavených zálohových a vyúčtovacích faktúr voči dodaným tovarom, službám, alebo prijatej platbe. Popíšeme si na praktickom príklade, ako je možné vystaviť faktúru k prijatej platbe ak nie je možné tovar dodať v rámci... Viac...
V tomto návode vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytvárať v aplikácii doklady s uplatňovaním prenesenia daňovej povinnosti na koncového zákazníka. Akým postupom je možné takéto doklady v aplikácii vytvárať, ako aj všetky podmienky a nastavenia pre správne aplikovanie prenesenia povinnosti sa dočítate... Viac...