Podpora - Predajca - iKelp
Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 6
Dennú uzávierku je možné v aplikácii vykonať v okne Denná uzávierka . To zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie, následným kliknutím na možnosť Registračné pokladne a ďalším kliknutím na možnosť Denná uzávierka . Pred samotným vyčítaním nastavte v hornej časti akým druhom pohybu budú položky... Viac...
Pri používaní aplikácie v spojení s registračnou pokladnicou, je nutné nastaviť jednotlivým skladovým kartám údaje pre túto pokladnicu. Aby bolo možné správne identifikovať karty vyčítané z pokladne pri Off-line predaji, prípadne bolo možné na pokladni vyhľadať kartu pomocou EAN kódu a pod. Tieto údaje... Viac...
Off-line predaj znamená, že zákazník nepredáva cez počítač, ale položky účtuje priamo na registračnej pokladni. Jednotlivé účtované položky sa do pokladne pošlú z aplikácie. Zákazník celý deň predáva cez registračnú pokladnicu, pričom počítač nemusí mať vôbec zapnutý. Na konci dňa sa pokladňa pripojí... Viac...
Off-line predaj je taký predaj, pri ktorom sa do registračnej pokladnice najprv naplnia skladové karty. Následne je možné predávať samostatne cez pokladnicu, bez nutnosti používania aplikácie. Neskôr je možné vyčítať predané množstvá a urobiť denné alebo mesačné uzávierky. Nastavenie registračnej pokladnice... Viac...
V prípade, že došlo k duplicitnému vyčítaniu predajov z registračnej pokladnice, resp. duplicitnému zápisu ECR OFFline dokladov, je možné tieto doklady len stornovať, nie je možné ich vymazať. Doklady vytvorené cez ECR - On-line je možné refundovať iným spôsobom. Tento postup nájdete v návode Doklady... Viac...
Pod pojmom denná uzávierka sa v aplikácii rozumie vyčítanie denných predajov (obratov) z pokladnice. Ak počas dňa došlo na pokladni k predaju niektorých položiek, je potrebné na konci dňa tieto predaje z pokladnice vyčítať, aby sa tovar odpísal zo skladu. Následne sa tak na jednotlivých položkách zobrazí... Viac...