Jednoduchá príručka pre riadenie personálu

Práca s personálom, jeho riadenie, motivácia a rozvoj nepatrí medzi jednoduché povolania. Čím je počet zamestnancov vyšší, tým je to ťažšie, no nie nezvládnuteľné. Dôležité je určiť si tú správnu cestu komunikácie, ciele, ktoré chceme dosiahnuť a osvojiť si overené techniky riadenia zamestnancov, vedúce k zlepšeniu produktivity. My vám prinášame 5 takýchto metód. Je len na vás, ktoré sa stanú súčasťou vášho pracovného postupu pri vedení personálu.

1. Poznajte svojich zamestnancov

Sme ľudia, a teda všetci sa od seba odlišujeme svojím správaním a reakciami pri rozličných situáciách, výkonmi v práci, pozitívnymi a negatívnymi stránkami. Pri riadení personálu je veľmi dôležité poznať tieto rozdiely, zamerať sa na rozvoj pozitívnych stránok svojich zamestnancov, aby tie negatívne prešli prirodzene do úzadia. Mali by ste ovládať prednosti a slabiny svojich ľudí a ku každému zaujať individuálny prístup. Všetci tak pocítia záujem z vašej strany a budú sa cítiť výnimočne, pretože ich očakávania budú postupne naplnené. Vďaka tomu zameriate svoju energiu na správne miesta, čo zvýši efektivitu vašej práce s každým z tímu.

2. Dôležitosť motivácie pri riadení personálu

Motivačných faktorov v pracovnom prostredí je viacero, no jedným z najdôležitejších je uznanie a pochvala za dobre vykonanú prácu. Pokojne aktívne hľadajte, za čo by ste ľudí mohli pochváliť – a najlepšie na verejnosti. Nie je potreba báť sa, že vyjadrením vďaky si vás zamestnanci budú ako svojho nadriadeného menej vážiť. Práve naopak. Pocítia úprimnosť a ľudskosť z vašej strany a takisto vlastnú dôležitosť v rámci úspešného fungovania firmy, čo ich do budúcna motivuje byť ešte lepšími.

SPOKOJNÝ PERSONÁL = SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK: Portál startitup.sk si posvietil na 10 najhoršie hodnotených slovenských reštaurácií. Hostia v najväčšej miere kritizovali práve obsluhu.
(Zdroj: startitup.sk/10-najhorsie-hodnotenych-slovenskych-restauracii-podla-tripadvisor-ludia-najviac-kritizuju-nasu-obsluhu)


K určitej motivácii ľudí patrí aj kariérny postup. Je dôležité udržať si personál vo firme a umožniť mu rozvoj jeho schopností a vedomostí. Investovať do pracovníkov a podporovať ich, rozširovať ich vedomosti prostredníctvom rôznych konferencií, školení a účasti na workshopoch. Dať im viac priestoru na vlastnú kreativitu a angažovať ich čo najviac do rôznych projektov. Budú cítiť váš záujem a nebudú venovať pozornosť hľadaniu pozície v inej firme, pretože si budú istí, že za svoju snahu budú odmenení profesionálnym rastom.

 Prirucka-riadenia-personalu-online-casnik

3. Zefektívnenie a zjednodušenie práce zamestnancom

V dnešnej technickej dobe máme každým dňom viac a viac aplikácií nápomocných výkonu našej práce, uľahčeniu života a šetreniu nášho vzácneho času. Pomocou týchto aplikácií dokážete sebe a aj svojmu tímu zjednodušiť prácu, zefektívniť pracovné výkony a ušetrený čas sústrediť na ďalšie činnosti.

Príkladom je iKelp POS Mobile, čo je webová aplikácia určená pre reštaurácie, kaviarne a bary. Obsahuje aj funkciu tzv. mobilného čašníka, ktorý je v súčasnosti už veľmi rozšírený. Objednávku si tak rýchlo viete zaznamenať priamo pri stole do mobilu či tabletu, následne sa automaticky vyšle do kuchyne, príp. za bar. Práca s týmto systémom je úplne jednoduchá a aj nováčik sa zorientuje veľmi rýchlo. Takisto začínajúci podnikatelia a, samozrejme, aj tí pokročilejší si vďaka tomu vedia rýchlo a bez komplikácií skontrolovať ich predaje a zisky.

Technológia ide veľmi rýchlo dopredu a už dnes existujú aplikácie, ktoré sú skutočne na vysokej úrovni. Čas je naozaj nevyhnutnou súčasťou každej práce, no máme spôsob, ako ho ušetriť – stačí to iba vyskúšať a aplikovať v praxi.

4. Tímový duch

Práca v kolektíve nie je jednoduchá a udržanie stabilného a výkonného tímu je veľmi náročné. Dnes je tímová spolupráca súčasťou takmer každej firmy. Je dôležité, aby každý poznal svoju rolu a preberal zodpovednosť za svoje činy. Každý tím má stanovené ciele, určité vízie, ktoré chce dosiahnuť. Jeho členovia musia medzi sebou vedieť komunikovať, kooperovať a vedieť sa na seba spoľahnúť, pretože predstavujú jednotlivé články, ktoré vytvárajú celok. Pri zlyhaní jedného článku je ťažké dosiahnuť určený cieľ. A práve najefektívnejšiu komunikáciu a kooperáciu vám zabezpečí vhodný reštauračný systém.

V každom tíme je podstatné poskytnúť priestor všetkým na vyjadrenie svojho názoru na určitú problematiku a na odprezentovanie riešenia nejakého problému. Podporovať a povzbudzovať svojich ľudí ku kreativite, k návrhom na vylepšenie chodu firmy/prevádzky, vypočuť ich a venovať im určitú pozornosť.

 prirucka-riadenia-personalu-teambuilding

Nevyhnutnou charakteristickou črtou v tíme je férovosť a spravodlivé zaobchádzanie. V každom kolektíve by sa mala udržiavať morálka, pretože prílišné nadržiavanie jednému zamestnancovi môže viesť k strate dôvery personálu voči svojmu nadriadenému.

5. Benefity a finančné ohodnotenie

Benefity a finančné ohodnotenie patria skôr k udržujúcim prvkom zamestnancov. Už počas pracovného pohovoru sa uchádzači informujú ohľadom benefitov vo firme, ktoré vplývajú na ich rozhodnutie, na názor na firmu a na záujem v nej pracovať.

K určitému druhu benefitu patrí aj tzv. teambuilding, prostredníctvom ktorého môžete posilniť tímového ducha vo firme, a takisto zvýšiť pocit dôležitosti a starostlivosti z vašej strany voči zamestnancom.

Čo sa týka finančného ohodnotenia, je možné, že suma sa po určitom čase bude zvyšovať, no veľmi málo pracovníkov to namotivuje k vyššiemu pracovnému výkonu. Avšak ide o prvok, ktorým do svojho tímu dokážete pritiahnuť tých správnych ľudí.

DOBRÁ RADA NA ZÁVER: Nikdy nešetrite úprimnou chválou, pretože každý si zaslúži spravodlivé uznanie za dobre vykonanú prácu. Budujte si stabilný kolektív, naplno využite jeho schopnosti a neustále ich rozvíjajte. Dajte členom svojho personálu priestor, spoločne sa pokúste zefektívniť prácu a posunúť sa bližšie k vytúženým cieľom.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard