Doklady - storno a smazání (dodací list, faktura, dobropis)

V případě, že jste vytvořili doklad, který jste nechtěli, je možné tento doklad jednoduše vymazat. Stornovat a vymazat je možné pouze doklady typu dodací list, faktura a dobropis. Doklady vytvořeny přes ECR - Online, nebo POS Online je možné refundovat jiným způsobem. Tento postup najdete v návodu Doklady - úprava a refund (ECR - On line).

Stornování nebo mazání dokladů je možné vykonat v seznamu dokladů kliknutím na tlačítko Storno

Tlačítko pro mazání nebo stornování dokladů

V případě vymazávání více dokladů je nutné dodržet opačné pořadí jako při jejich vytváření, protože vymazat se dají pouze doklady, které jsou poslední z daného typu.

   • Tip: to znamená, že pokud máme například vytvořeny faktury číslo 1 - 5, je nutné nejdříve vymazat fakturu číslo 5, a až potom je možné vymazat fakturu číslo 4. V případě, že chcete odstranit pouze fakturu číslo 4 a ne číslo 5, můžete fakturu číslo 4 jednoduše stornovat bez nutnosti vymazávání dokladu číslo 5.

Smazání dokladů

Jak již bylo zmíněno, doklady je možné mazat jen v případě, že byly vytvořeny jako poslední v dané číselné řadě. Např. doklady, které byly vytvořeny omylem. Doklady, které v dané číselné řadě nejsou poslední, ty je možné pouze stornovat.

 1. Smazání dokladu vykonáte tak, že kliknete na daný doklad v seznamu dokladů, čímž se doklad označí.
 2. Klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko Storno. Následně aplikace zobrazí hlášení na vymazání dokladu. 
 3. Po potvrzení vymazání se doklad vymaže.

Storno dokladů

Storno se vykonává tehdy, když doklad není poslední v dané číselné řadě, ale je potřebné ho stornovat.

 1. Storno dokladu vykonáte tak, že kliknete na daný doklad v seznamu dokladů, čímž se doklad označí.
  1. Pokud má doklad, který se chystáte stornovat na sobě navázanou úhradu, je třeba danou úhradu nejdříve vypořádat.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Storno. Následně aplikace zobrazí hlášení na stornování dokladu. 
 3. Stornovaný doklad se zobrazí v seznamu dokladů šedou barvou a vznikne nový doklad v sekci stornované doklady.
 4. Tento doporučujeme vytisknout a přiložit k původnímu dokladu, aby bylo jasné, že byl doklad zrušen.

Po vymazání, nebo stornování dokladu se odstraní i pohyby položek obsáhnutých v těchto dokladech. Pozor! Při vymazávání nebo stornování sběrné faktury, která obsahuje pouze dodací listy, se neodstraní pohyby položek. Je nutné vymazat, nebo stornovat i tyto dodací listy.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard