Doklady - úprava a refund (ECR - On line)

Úprava dokladu ECR - On line

Doklad typu ECR - On line a POS - Online není možné vymazat ani stornovat. Je možné ho pouze jednoduše upravit, znovu exportovat a refundovat. Vymazávat a stornovat je možné ostatní typy dokladů. Podrobný postup najdete v návodu Doklady - storno a smazání (dodací list, faktura, dobropis).

 1. Seznam dokladů zobrazíte kliknutím na tlačítko D na nástrojové liště aplikce.
 2. Úpravu dokladu vykonáte kliknutím na daný doklad (tím se označí) a následným kliknutím na tlačítko Položky v části Úkony.
   • Tip: Pro urychlení vyhledávání v seznamu dokladů napište číslo dokladu, případně si pomocí filtru Druhy vyfiltrujte jen na doklady typu ECR - On line nebo POS - Online.
 3. Zobrazí se okno Položky dokladu, který obsahuje účtované položky. Tento doklad můžete:
  • Přidat kontakt na doklad - to vykonáte kliknutím do okénka Adresa a následným stisknutím klávesy Enter. Z adresáře vyberte kliknutím na úkon Vybrat kontakt. Následně kliknutím na tlačítko Uložit potvrdíte vykonané změny
  • Tisk - odeslání dokladu na zařízení. Při této operaci se doklad opětovně odešle na zařízení i do EET a započítá se do obratů, avšak nevzniká žádný pohyb ve skladu. Toto se používá tehdy, když byl v aplikaci při prodeji vytvořen doklad, ale při jeho posílání do tiskárny vznikla chyba (došla páska, odpojila se tiskárna apod.) a tiskárna doklad nevytiskla a zůstal ve stavu tzv. Odložený, ale do aplikace se zapsal. Je možné ho tak opětovně odeslat na zařízení.

Odeslání dokladu na zařízení

Opětovné odeslání dokladu na zařízení

Opětovné odeslání dokladu na tiskárnu

Pokud se doklad z nějakého důvodu na tiskárně nevytiskl, ale do aplikace se zapsal, zůstal ve stavu Odložený. Doklady, které jsou v tomto stavu, je možné opětovně odeslat na zařízení (tiskárnu). Takto vytisklé doklady se automaticky nahlašují i do EET.

 • Opětovné odeslání dokladu na zařízení vykonáte kliknutím na tlačítko Tisk blok v seznamu finančních dokladů. 

Refundace dokladu ECR - On line

Refundaci dokladu typu ECR - On line nebo POS - On line je doporučováno vykonávat v okně Prodej pomocí návodu Prodej - refund položek a dokladu. V případě, že prodáváte přes aplikaci iKelp POS Pokladna, je postup refundace popsán v tomto návodu Vrácení zboží (storno) - celá účtenka v iKelp Pokladna.

Je však možné ji vykonat i v okně Doklady kliknutím na daný doklad a následným kliknutím pravého tlačítka myši na tlačítko Storno. Následně se v seznamu dokladů vytvořil nový doklad typu ECR - On line nebo POS - Online, který má stejnou, ale zápornou hodnotu. Tento doklad je teď nutné odeslat na zařízení (tiskárnu). Není nutné ho tisknout pouze v případě, že ani původní doklad nebyl vytisklý na tomto zařízení. Tisk vykonáte kliknutím na úkon Tisk blok

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard