Možnosti přidání položky na účet

V tomto návodu vám vysvětlíme, jakým způsobem je možné přidávat položky do prodeje v aplikaci iKelp Pokladna. Aplikace umožňuje různé způsoby přidávání položek do prodeje a dále vám jednotlivé možnosti blíže popíšeme. Aby bylo možné položku na doklad přidat, je potřebné spustit aplikaci a otevřít nový doklad. V případě restauračního režimu aplikace je potřebné si vybrat místnost a následně stůl, na kterém se má nový doklad vytvořit.

Přidávání položek do prodeje

 • QPLU

  • Pokud jsou v aplikaci nadefinované při kartách tzv. QPLU - zobrazení v rychlých volbách, tyto se zobrazí po spuštění dotykové pokladny pod nadefinovanými kategoriemi. Jedná se o nejčastěji používané položky, které se mají zobrazovat na obrazovce hned, aby nebylo potřebné je vyhledávat v seznamu kategorií, případně jiným způsobem. (QPLU je možné na skladové kartě nastavit v záložce Údaje, v části Údaje pro pokladnu. Pozor, při definování je potřebné zvážit, kterým položkám QPLU nadefinujete. Je vhodné ho skutečně definovat jen pro položky, které se nejčastěji používají a nemělo by jich být více než 20. Následně už jejich nadefinování ztrácí význam. Číslo určuje zároveň pořadí, v jakém se položky na pokladně budou zobrazovat. Více informací o údajích na skladových kartách se dozvíte v návodu Skladová karta - představení.)
 • Výběrem položky z kategorie

  • Jednotlivé položky je možné do prodeje přidat i jejich vyhledáním v kategorii. Po spuštění pokladny se zobrazí základní kategorie a karty, které mají nadefinované QPLU. Otevřením kategorie vyhledejte kartu, která je do kategorie zařazena. Po kliknutí na kategorii se pod seznamem kategorií zobrazí položky, které jsou do dané kategorie zařazeny. Pokud má kategorie více podkategorií, je potřebné vybrat tu, do které jsou karty zařazeny. Až potom se jejich seznam zobrazí.
 • PLU/Kód

  • Položku do prodeje je možné přidat i zadáním PLU, případně kódu karty. Zadejte číslo a klikněte na tlačítko PLU. Pokud aplikace podle zadaného čísla položku najde, položka je automaticky přidána do prodeje. Pokud aplikace zadané číslo nenajde jako PLU, automaticky ho hledá jako karty nebo EAN.
 • EAN

  • Zadávání pomocí EAN je vhodné tehdy, pokud máte k aplikaci připojen skener čárových kódů. Pozor, některé skenery je možné konfigurovat a následně dokáží fungovat v různých režimech skenování.
   • Emulace klávesnice - v tomto režimu se skener chová jako klávesnice. Po naskenování čárového kódu se aplikace zachová stejně, jako by byl čárový kód zadán ručně na klávesnici a je potřebné ho potvrdit kliknutím na tlačítko PLU/Kód/EAN.
   • Emulace sériového portu - v tomto případě se skener chová jako zařízení, které umí s aplikací komunikovat a aplikace ví, že se jedná o skener. Po naskenování položky se tato automaticky přidá do prodeje, případně při skenování aplikace ví, do kterého pole má údaj přicházející ze skeneru zadat. Tento způsob je pro obsluhu výrazně jednodušší a nabízí jí větší komfort při účtování, avšak v úvodě si vyžaduje trošku náročnější konfiguraci. Více informací o tomto způsobu a nastaveních zařízení se dozvíte v návodu Změna režimu skeneru Metrologic (Honeywall) na USB sériový port z klávesnicového režimu.
 • Vyhledáním v seznamu karet

  • Další možností je vyhledání karty podle názvu a její přidání do prodeje. Kliknutím na tlačítko SHIFT se zobrazí rozšířená nabídka a zobrazí se tlačítko Seznam sklad. karet. Kliknutím na tlačítko se zobrazí formulář pro zadání názvu. Postupně se zobrazují jen položky, které zadávaný řetězec obsahují. Dvouklikem na danou položku nebo kliknutím na tlačítkoVybrat přidáte položku do seznamu.

Změna množství na položce

 • Před přidáním položky do prodeje 

  • V případě, že se do prodeje přidávají položky jejich výběrem ze seznamu kategorií, je možné zadat množství a následně vybrat položku ze seznamu. Automaticky se zadaná hodnota aplikuje jako množství na položku. (Stačí zadat před výběrem počet ks, např. "3" a následně vybrat položku z kategorie.)
 • Zadáním počtu kusů

  • Pokud se již položka v seznamu naúčtovaných položek nachází, je možné její množství změnit tak, že danou položku najdete v seznamu a kliknete na ni. Položka se následně označí modrou barvou a všechny další úpravy se týkají jen vybrané položky.
   • Zadáním počtu ks - zadejte počet kusů dané položky a zadání potvrďte kliknutím na tlačítko Množ. *.
   • Postupným přidáváním/odebíráním - pokud je položka označena, klikáním na tlačítko - 1 množ. nebo +1 množ. je možné po kusech upravovat množství na položce.

Odebrání položky z dokladu

 • Pro odebrání položky z dokladu je potřebné položku označit a následně kliknout na tlačítko Odeber položku.
  • Pokud při restauračním režimu používáte i bonovací tiskárnu a položka už na něj byla vytištěna (např. tak, že se doklad zavřel) při odebírání této položky se na bonovací tiskárně automaticky vytiskne storno. (Položka má na bonovačce záporný počet kusů.)

Ruční zadání ceny na položce

 • Může se stát, že za určitých okolností je potřebné ručně zadat cenu na účtované položce. Mělo by se však jednat spíše o výjimečnou situaci. Pokud potřebujete zboží prodávat stále za upravenou cenu, doporučujeme cenu upravit přímo na skladové kartě. Pro jednorázovou změnu ceny je potřebné položku v seznamu označit, následně zadejte cenu za 1ks a klikněte na tlačítko Cena Kč. (Zadejte po označení položky cenu např. 23,89 Cena Kč.)

Sleva na položku / doklad

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard