Vytvoření místností a stolů

V tomto návodu vám vysvětlíme, jakým způsobem je možné si v aplikaci POS Pokladna nadefinovat vlastní místnosti, stoly a jejich rozložení v restauračním režimu. 

 Aby bylo možné si v aplikaci upravovat rozložení místností a stolů, je potřebné mít v aplikaci aktivní tato nastavení:

 • Restaurační režim prodeje - tento režim umožňuje mít při účtování zobrazeny místnosti a stoly na obrazovce. (Nastavení režimu je možné vykonat v nastaveních aplikace. Klikněte na ikonu Nastavení v Menu aplikace, následně vyberte možnost Nastavení. V levé části ve stromu nastavení vyberte možnost POS Prodej. režim je možné nastavit v záložce Zboží. Další informace o nastavení režimu prodeje se dozvíte v návodu Nastavení - Režim prodeje na POS Pokladně.)
 • Práva uživatele - rovněž je potřebné, aby měl na úpravu rozmístění právo i uživatel. Dané nastavení pro možnost přidávání, ale i editování místností a stolů najdete rovněž v nastaveních aplikace, konkrétně v nastaveních uživatelů. V případě potřeby je rovněž možné toto nastavení uživatelem zakázat. (Klikněte na možnost Uživatelé ve stromu nastavení, vyberte požadovaného uživatele nebo skupinu, které chcete nastavení změnit. Dané nastavení najdete v záložce Prodej - Možnost úpravy rozmístění stolů. Jednotlivá nastavení jsou následně blíže popsána v návodu Nastavení - Uživatelé.)

Vytvoření místností a stolů

Pro konfiguraci daných nastavení v aplikaci si spusťte dotykové rozhraní prodeje v aplikaci. Po inatalaci je vytvořena místnost s názvem Doklady. Tento název doporučujeme změnit, následně je možné vytvořit si další místnost, případně nadefinovat stoly v místnostech.

 1. Spusťte si POS Prodej kliknutím na ikonu € na nástrojové liště aplikace. (Modrá ikona se znakem € a obrazovkou.)
 2. Úpravu vykonáte kliknutím na tlačítko Upravit. míst.(Pokud chcete upravit konkrétní místnost, nebo již vytvořený stůl, stačí se jen na daný objekt postavit. V pravé části se vám zobrazí objekt pro editaci i s jeho názvem. Máte tak jistotu, že upravujete ten, který potřebujete.)
 3. Následně se v pravé části zobrazí nabídka s možnostmi pro editaci místností.
  1. Vybrat barvu - pro lepší orientaci při prodeji je možné si od sebe jednotlivé prvky odlišit barvou. (Např. místnost bar může být označena nějakou tmavší barvou a terasa např. zelenou.)
  2. Upravit název - klikněte na konkrétní místnost nebo stůl v seznamu a můžete upravovat název. Nedoporučujeme dávat dlouhé názvy, vždy je lepší volit nějaké zkratky, ale tak aby bylo jasné, o který stůl nebo místnost se jedná.
  3. + stůl - kliknutím na tlačítko vytvoříte nový stůl. Vyberte si místnost, ve které chcete stůl vytvořit a následně klikněte na toto tlačítko. (Vytvořené stoly je následně možné na obrazovce graficky rozmístit podle potřeby, případně je možné změnit jejich velikost. Kliknutím na tlačítko Vybrat obráz. se zobrazí předdefinovaná databáze obrázků místností různých tvarů a barev, takže je možné si nadefinovat stůl jaký potřebujete.)
  4. + místnost - tlačítko pro přidání místnosti. Jednotlivé místnosti se zobrazují v horní části obrazovky. 
  5. - místnost - kliknutím na tlačítko je možné odebrat místnost z obrazovky. Aby bylo možné místnost odebrat, je potřebné nejdříve odebrat všechny stoly z místnosti.
   • - stůl - podobné nastavení jako - místnost. Pomocí tohoto tlačítka je možné odebírání stolů v místnosti. Vyberte si daný stůl v místnosti a následně se v pravé části zobrazí dané tlačítko pro možnost odebrání stolu z místnosti.
  6. Vybrat obráz. - kliknutím na tlačítko je možné jako už bylo výše vzpomenuto vybrat obrázek místnosti z předdefinované galerie různých tvarů a barev stolů. Rovněž je možné vytvořit si i vlastní obrázek stolů, aby se zobrazení blíže podobalo provozu a následně je možné si vybrat i z těchto obrázků.
 4. Kliknutím na tlačítko Uložit míst. se všechny vykonané změny uloží. 

Úprava místností a stolů

 1. Úpravu vykonáte opět kliknutím na tlačítko Upravit míst.
 2. Pokud jsou již vytvořeny stoly v místnostech, po kliknutí na tlačítko se na stole v pravé spodní části zobrazí šipka, pomocí které je možné měnit velikost zobrazovaných stolů.
 3. Kliknutím na tlačítko Upravit vlast. je možné upravovat vlastnosti stolu jako barvu, název, případně je možné daný stůl odebrat z místnosti.
 4. Kliknutím na tlačítko Uložit míst. se všechny změny uloží. 

Další informace o Restauračním režimu v aplikaci se dozvíte v návodu iKelp Pokladna - představení restaurace.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard