Skladové karty - receptura

Speciálním typem skladové karty je receptura. Slouží na automatizovanou výrobu, což znamená, že se automaticky vyrábějí výdejky položek v receptuře a současně se automaticky tvoří příjemky výrobků. Novou recepturu vytvořte jako normální skladovou kartu podle návodu Vytvoření karty zboží a její základní nastavení, ale typ skladovej karty vyberte R (receptura). V horní části okna Skladová karta se zobrazí nová záložka Receptura, kde můžete zadat podrobnější informace o receptuře.

Příklad receptury čepovaného piva 0,5L pro odepisování ze sudu evidovaného v litrech.

Skladová karta - receptura

Klikněte na tuto záložku a zobrazí se část okna s názvem Receptura. V levé části tohoto okna vidíte a můžete změnit:

 • Název - název skladové karty (je to ten stejný název, jako název v záložce Údaje).
 • Obj. do výr. - pro kolik kusů výrobků je daná receptura (například se v restauraci definuje Mn. výroba na 100ks).
  • Příklad na recepturu v restauraci si můžete prohlédnout níže na obrázku. (Nastavení pro větší počet výrobků je vhodné zejména tehdy, když dochází k odepisování jednotlivých surovin ve velmi malém množství. Jako např. u kávy se pro jednu porci použije 7g kávy, což je velmi malé množství. Na toto je právě vhodné nastavit, kolik ks se odepíše při výrobě 100ks. Samozřejmě na to, aby se množství odepsalo, není potřebné prodat 100ks, zadání slouží jen pro výpočet aplikace. Pokud se prodá 10 káv, odepíše se ze stavu karty evidované v kilogramech 0,07kg.)
 • Cena výroby - jestli ponecháte zadanou nulovou hodnotu ceny výroby, tak se cena této skladové karty bude vypočítavat ze skladových cen jednotlivých položek receptury. Jestli zadáte nějakou nenulovou cenu, tak se tato cena nastaví, jako cena skladové karty bez ohledu na ceny jednotlivých položek. Tuto cenu je možné vidět v části Výpočet.
 • Surovina - V případě, že je zaškrtnuto políčko Surovina, aplikace nepovažuje položky receptury za části celku, ale považuje každou položku za stejně rovnocennou surovinu jako je ona sama. Více se o surovině dozvíte v tomto článku Skladové karty - surovina. Surovina se používá například při rozlévaném alkoholu. 
 • v části Výpočet není možné zadávat žádné údaje, ale je tu možné vidět:
  • Hodnota / MJ - hodnota na měrnou jednotku. Tato hodnota informuje o ceně za jednu jednotku této položky.
  • Hodnota celk. - celková hodnota. V případě, že nemáte zadánu cenu výroby, je tu zobrazena celková cena za položky.

Příklad receptury v restauraci. Všimněte si, že receptura je tvořena na 100ks objemu výroby a všechny položky receptury jsou zadány pro vyrobení tohoto množství výroby.

Skladová karta - surovina

Nastavení 

Přidávání položek

Při přidávání položek do receptury je možné použít více způsobů:

  • zadáním Kódu skladové karty a stisknutím klávesy Enter.

Tip. Pokud chcete položku zadat podle jiného kódu, například podle čárového kódu, PLU, atd. kliknutím na popisek Kód se změní typ hledaného kódu na čárový kód. Teď stačí zadat tento typ kódu do okénka a stisknout Enter. Případně dalším kliknutím na tento popisek se zase změní typ hledaného kódu na PLU. Takovým způsobem můžete dále měnit typ hledaného kódu na dodavatelský kód nebo výrobní číslo.

 • zadáním Názvu skladové karty a stisknutím klávesy Enter. Název skladové karty nemusíte zadávat celý, stačí zadat pouze první písmena hledané karty. Případně je možné použít i plnotextové vyhledávání v názvech skladových karet pomocí hvězdičky. Plnotextové vyhledávání funguje v celé aplikaci, a proto si pro jeho pochopení stačí prostudovat návod Adresář - vyhledávání.

Po vybrání skladové karty můžete zadat (pokud to nemá zakázané skladová karta) počet balení této karty a potvrdit klávesou Enter. Pokud nezadáte počet balení, nebo chcete upravit počet kusů, zadejte hodnotu do okénka Množ. a stiskněte klávesu Enter. Na závěr už stačí pouze stisknout tlačítko P, buď hned stisknutím klávesy Enter, nebo kliknutím na toto tlačítko. Tím se položka přidá do seznamu položek pro danou recepturu.

V případě, že se nevypočítává hodnota receptury (vlevo dole v části Výpočet), zadané položky nemáte na skladě, a proto nemají žádnou skladovou cenu, která by se použila pro výpočet ceny receptury.

Do receptury může jako položka vstupovat i jiná receptura. Je nutné si však uvědomit, že tato receptura sestává z jednotlivých skladových karet.

Pokud přijmete skladovou kartu typu receptura, bude automaticky vyrobena výdejka všech položek, ze kterých je daná receptura složena.

Vytvoření skladové karty typu receptura je i v přiložené galerii. V první řadě je potřebné vytvořit jednotlivé karty, na které se přímo dělá příjem. Následně se vytvoří samotná karta receptury s nadefinovanými jednotlivými položkami pro výrobu.

Související návody

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard