Skladové karty - surovina

V tomto návodu si vysvětlíme, co je surovina, jaký je rozdíl mezi recepturou a surovinou, povíme si příklad suroviny a ukážeme si její vytvoření. Aby jste správně pochopili, co je surovina, doporučujeme vám přečíst si článek o receptuře Skladové karty - receptura.

Příklady

Nejdříve si uveďme příklad: Máte dvě skladové karty vodky Finlandia v objemech 0,5 litru a 0,7 litru. Potřebujete prodávat pohárky (tedy 0,05 litru) vodky Finlandia. Na prodej pohárku Finlandie se použije receptura. Receptura však musí mít definováno, z jakých skladových karet se skládá. Jestliže jsou na skladě dvě skladové karty vodky Finlandia, museli by jste vytvořit dvě skladové karty receptur (pro každou láhev odpovídající receptuře) a prodávat pohárky Finlandie podle toho, ze které láhve byl pohárek Finlandie nalit. Toto je samozřejmě velmi náročné řešení, a proto existuje surovina. Surovinou je skladová karta s názvem "Vodka Finlandia", která je nezávislá od láhve a je evidována v základní měrné jednotce suroviny - v litrech. Vodka z lahví Finlandie se přijme na surovinu vodky Finlandie a receptura pohárku je sestavena ze suroviny, ne z láhve. 

Podobný příklad v potravinářství: Kupujete více druhů sýru a vyrábíte sýrové bagety. Při výrobě Vám nezáleží na tom, který druh sýru právě použijete, ale kvůli samostatnému prodeji potřebujete evidovat každý druh na samostatné skladové kartě. Není to doporučovaný scénář, ale důvody pro to existovat mohou. Receptura sýrové bagety musí mít ale jen jednu skladovou kartu sýru a tou bude právě surovina sýru, do které budou přijaty sýry různých druhů.

Vytvoření skladové karty suroviny

Abychom mohli vytvořit skladovou kartu suroviny, nejdříve musíme vytvořit jednotlivé skladové karty, které budou surovinu naplňovat. Na následujícím obrázku je skladová karta vodky Finlandia 0,7 litru, na které si povíme, které důležité informace je potřebné vyplnit.

Skladová karta vodky Finlandie 0,7 litru musí mít správně nastaveno:

 • Skladová cena - aby se správně přepočítala skladová cena suroviny.
 • MJ - měrná jednotka  - litry
 • Obj. do výr. - jaký objem vstupuje do výroby - 0,7 litru . 
  • Tento objem se použije při vypočítávání objemu suroviny a při přepočítávání skladové ceny suroviny. Je to objem skladové karty v základní měrné jednotce.
 • Obj. v MJ - jaký objem má zboží v zadané měrné jednotce - 0,7 litru. 
  • Většinou bývá stejný, jako objem vstupující do výroby. Tento objem se používá i na cenovkách pro výpočet jednotkové ceny zboží.

Skladová karta Finlandia 0,7L, která bude vstupovat do suroviny. Všimněte si, že má vyplněny informace Obj. do výr. a Obj. v MJ.

Všimněte si, že láhev Finlandie nemá povolen prodej zlomkového množství - to proto, aby byl uživatel nucen odepisovat ze skladu celou láhev (za účelem vykazování prodeje alkoholu).

Skladová karta - Finlandia 0,7L, která vstupuje do suroviny.

Teď vytvoříme skladovou kartu suroviny:

Všimněte si, že surovina má nastaveno Obj. do výr. a Obj. v MJ na jednotku. Surovina bude takto nastavena vždy, protože surovina by měla být evidována v základní měrné jednotce.

Všimněte si, že tato surovina má povolen prodej zlomkového množství (přece nebudeme rozlévat alkohol po litrech).

Skladová karta - surovina - záložka Údaje

V záložce receptury se nachází:

 • Název - název skladové karty (je to ten stejný název, jako název v záložce Údaje).
 • Obj. do výr. - pro surovinu je nejčastěji jedna. Je to stejný údaj, jako v záložce Údaje Obj. do výr.
 • Cena výroby - pokud ponecháte zadanou nulovou hodnotu ceny výroby, tak se cena této skladové karty bude vypočítávat ze skladových cen jednotlivých položek váhovým průměrem. Pokud zadáte nějakou nenulovou cenu, tak se tato cena nastaví jako cena skladové karty bez ohledu na ceny jednotlivých položek. Tuto cenu je možné vidět v části Výpočet.
 • v části Výpočet není možné zadávat žádne údaje, ale je tu možné vidět:
  • Hodnota / MJ - hodnota na měrnou jednotku. Tato hodnota informuje o ceně za jednu jednotku suroviny.
  • Hodnota celk. - celková hodnota. V případě, že nemáte zadánu cenu výroby, je tu zobrazena celková cena za položky.
 • Surovina - je velmi důležité, aby jste nezapomněli na surovině zaškrtnout toto zaškrtávací tlačítko. Na základě tohoto nastavení se aplikace rozhoduje, jako se chová k celé skladové kartě a k výpočtu skladové ceny při příjmu.
  • Poku je surovina nezaškrtnuta, skladová cena je součtem skladových cen jednotlivých položek receptury.
  • Pokud je surovina zaškrtnuta, každá položka receptury je ta stejná surovina, která má svou vlastní skladovou cenu a svoje vlastní množství a objem do výroby, kterým do této suroviny vstupuje. Skladová cena je váhovým průměrem těchto položek, ne součtem. 
 • Položky suroviny- při receptuře, která není surovina, tvoří všechny položky receptury dohromady jeden celek. V případě suroviny je každá položka stejnou surovinou.
  • Položky je nejčastěji potřebné přidat v jednotkovém množství a množství vstupující do výroby vidíte v sloupci Obj. do výr. který jste předtím nastavili na daných skladových kartách.
  • Pokud by hodnota v sloupci Množství nebyla jedna, znamená to, že měníte měrnou jednotku. Používá se to například když je surovina v decilitrech a položka v litrech.
  • Do suroviny vstupuje množství definované vynásobením Obj. do výr. s Množstvím.

Všimněte si, že položky v surovině mají jednotkové množství a do suroviny vstupují ve správném množství díky nastavenému Obj. do výr.Skladová karta - surovina - záložka Receptura

Celý postup následné evidence surovinových a recepturních karet, jako i převod obsahu láhve na surovinu je popsán v návodě Výroba - rozlévaný alkohol - začínáme.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard