Úprava uživatelského rozhraní skladových karet

Tento videonávod nám popisuje úpravu - přizpůsobení uživatelského rozhraní skladových karet v aplikaci iKelp Pokladna. Zároveň si můžeme upravit rozložení sloupců, velikost písma, barvy a nastavit rozhraní podle našich preferencí.

V tomto návodu vám představíme, jakým způsobem je možné si přizpůsobit rozhraní aplikace tak, aby se vám s ní snadněji pracovalo. V návodu je dále popsáno přizpůsobení uživatelského rozhraní skladových karet, možnost úpravy rozložení sloupců, úpravy velikosti písma, barvy a nastavení rozhraní podle vašich preferencí. Jednotlivá nastavení a změny se ukládají v profilu používatele, takže jakákoliv úprava v nastavení zobrazení se zobrazí jen danému přihlášenému používateli.

Aby bylo možné v aplikaci spravovat uživatelské rozhraní, je vhodné mít založenou alespoň jednu skladovou kartu. (Postup vytvoření karty se dočtete v návodu Vytvoření karty zboží a její základní nastavení.)

Zobrazení stromu kategorií v seznamu karet

Nastavení zobrazení stromu kategorií v seznamu karet

Nastaveni zobrazeni stromu kategorii v seznamu karet

Pro snadnější filtrování skladových karet je možné si v seznamu zobrazit strom skladových kategorií. Tento slouží pro rychlejší vyhledávání a filtrování v seznamu.

 1. Otevřete si seznam skladových karet kliknutím na ikonu K na nástrojové liště aplikace.
 2. Dvouklikem v záhlaví okna Skladové karty můžete upravovat velikost okna.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši v sloupci Název položky , na některé z vytvořených skladových karet.
 4. V zobrazené nabídce vyberte možnost Kategorii - info.
 5. Následně se zobrazí v levé části obrazovky okno se seznamem skladových kategorií nadefinovaných v aplikaci. (Podle potřeby je možné si okno s kategoriemi nebo seznamem karet roztáhnout, případně posunout tak, aby byla okna v seznamu u sebe.)
 6. Aplikace si automaticky dané nastavení zapamatuje a i po zavření seznamu karet kliknutím na tlačítko Zavřít a opětovném otevření se nastavené rozložení zobrazí.

Nastavení zobrazení a pořadí sloupců

 • Nastavení pořadí sloupců

Nastavení pořadí stloupců

Některé sloupce mohou být pro vás z pohledu používání důležitější, některé méně. Proto je možné si pořadí libovolně upravit podle potřeby.

 1. Klikněte levým tlačítkem myši v záhlaví, resp. na název sloupce, který chcete přesunout a podržte tlačítko myši. Posunutím myši se sloupec přesune na požadované místo.
 2. Ve vzorovém příkladu jsme přesunuli dopředu v seznamu tyto sloupce (jejich pořadí je samozřejmě možné si nastavit podle potřeby):
  • Množství přesunuté za název položky
  • Měrná jednotka
  • Skladová cena
  • Prodejní cena
  • Prodejní cena s DPH
  • M (marže)
  • PLU
  • Čárový kód

Pokud některé sloupce nepotřebujete, je možné je od ostatních oddělit přesunutím některého z prázdných sloupců, čímž vznikne mezera mezi zobrazovanými požadovanými údaji a méně potřebnými. (Např. oddělením sloupců Skupina, případně Dod. kód pokud nebude tyto informace v aplikaci evidovat.) 

 • Změna barvy sloupce
Nastavení barvy stloupců

Při kliknutí na název některého ze sloupců pravým tlačítkem myši se zobrazí paleta barev a je možné si tak nadefinovat barvu daného sloupce.

 • Změna šířky sloupců

Rovněž je možné si v aplikaci upravovat i šířku sloupců postavením se v záhlaví mezi dva sloupce a jejich posunutím. (Rovněž jako v aplikaci MS Excel.) 

 • Nastavení velikosti písma
Nastaveni velikosti písma a řádků

Velikost písma je možné upravovat rovněž ve všech formulářích aplikace. Stačí se v seznamu postavit myší mezi první a druhý řádek a do úplně prvního sloupce před označení typu skladových karet. Zobrazí se posuvník se šipkou směrem nahoru a dolů. Pomocí něj je možné výšku řádku zvětšit, čímž se automaticky upraví velikost písma.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard