Typy skladových karet a jejich význam v aplikaci

Návod vystvětluje základní typy skladových karet a jejich význam v aplikaci iKelp Pokladna. Popsány jsou karty typu T-zboží, R-receptura, O-obal a P-práce/služba. Pokud nebudete v aplikaci evidovat sklad, zakládejte hned od začátku karty typu P - práce (bez evidence stavu na skladu).

Význam nejčastěji používaných typů skladových karet v aplikaci iKelp Pokladna. Seznam skladových karet otevřete kliknutím na ikonu K na nástrojové liště. Následně klikněte na tlačítko Nová a otevře se formulář pro vytvoření nové skladové karty. V případě, že v aplikaci evidujete sklad, doporučujeme typ karet vybírat správně již při jejich zakládání.

Proč je nutné správně vybrat typ karty už při jejím zakládání?

V aplikaci iKelp Pokladna je možné při vytváření skladových karet vybírat hned z několika typů. Každý typ má specifické chování a definuje chování skladové karty po dobu jejího života v aplikaci. Důležité je správně vybrat typ skladovej karty už při jejím zakládání. 

 • Skladová evidence - každý typ má v aplikaci svůj význam z hlediska skladové evidence a aplikace přesně ví, jak se ke které kartě chovat. Pokud se jedná např. o skladové karty typu "Zboží", je možné na tyto karty dělat příjem. Aplikace sleduje pohyby a zobrazuje jejich aktuální skladové množství. Při skladových kartách typu "Služba", se evidují jen prodeje atd.

 • Systémové funkce - z typů skladových karet plynou i různé specifické funkce, které jsou speciálně přizpůsobeny pro ten který typ. Např. při funkci "Uzávěrka receptur", aplikace nabízí na výběr jen skladové karty typu "Receptura".

Jednotnotlivé typy karet je možné i dodatečně změnit. Je však potřebné si uvědomit, že případné skladové korekce je potřebné následně vykonat ručně.

Popis jednotlivých typů skladových karet

Typy skladových karet v aplikaci iKelp Pokladna

Typy skladových karet v aplikaci iKelp Pokladna

 • Zboží (T) - skladové karty, u kterých chceme evidovat přijímané a vydávané množství, stav zásob. Na skladových kartách tohoto typu se eviduje skladové množství a jsou prodávány přesne tak, jak byly přijaty na sklad, tzn. 1:1. (Např. oříšky, chipsy balíček, minerálka, cigarety nakoupíte a následně ho naúčtujete zákazníkovi.)
 • Sledování výrobních čísel (V)stejný typ jako zboží, který však vyžaduje zadání sériových čísel. Při přijímání na sklad je potřebné zadat ke každé položce výrobní číslo, které je následně v aplikaci zaevidováno. Rovněž je při prodeji potřebné zadat konkrétní VČ výrobku. Máte tak jasný přehled o tom, která zařízení jsou přesně na skladě. Výrobní čísla je vhodné skutečně sledovat tam, kde je to potřebné. Ve výrobě, případně při prodeji specifického typu zboží jako jsou např. elektrospotřebiče apod. Podle VČ je následně možné zkontrolovat historii, kdy zboží přišlo na sklad, kdy bylo předáno apod. 
  • elektrospotřebiče, průmyslové zařízení
 • Receptura (R) - při tomto typu karty se neeviduje skladové množství přímo na této kartě, ale při prodeji se odepisuje množství z ingrediencí - karet typu "Zbpží" ze kterých se receptura skládá. (Např. dvě skladové karty velké 0,5L a 0,3L pivo. Po prodeji a vyspořádání receptur se nadefinované množství odepisuje ze skladové karty sud, který evidujeme jako kartu zboží v litrech. Receptura doporučujeme založit karty jídel, které sestávají např. z masa, rýže těstovin, mouky atd., nebo míchaných drinků sestávajících ze sirupu, citronu, alkoholu atd.)
  • Surovina (S) - jedná se o podskupinu karet typu Receptura. Tento typ karet není možné vybrat přímo při zakládání. Definují se jako karty typu receptura a zda se jedná o surovinu nebo ne, je definováno v záložce Receptura na skladové kartě. Na tyto karty se nedělá přímo příjem. Slouží při evidenci lahví tvrdého alkoholu, kde je potřebné dělat výkaz SBL pro celní úřad. (V aplikaci se vytvoří skladové karty typu Zboží. Jedná se o karty lahví tvrdého alkoholu evidovány v kusech, které mají přesně nastaven objem alkoholu v láhvi, % alkoholu apod. Následně se vytvoří karta typu Surovina, kam se převede objem otevřené láhve. Nakolik je potřebné evidovat celé láhve, po otevření se její obsah převede na surovinu. Tedy pokud byl na skladě 1ks láhve v objemu 0,7L, tento se převede na surovinu a z něj se následně odepisuje již nadefinované množství karty typu Receptura - štamprle 0,04 apod.)
 • Obal (O) - typ skladových karet, na kterých se eviduje skladové množství, je tedy potřebné při tomto typu karet dělat příjem.
 • Služba (P) - na těchto kartách se neeviduje skladové množství, eviduje se jen prodej. (Např. pronájem prostor, sportovišť, různé služby jako masáže apod.)
  • služby, půjčovné, karty bez skladové evidence 
 • Neskladová položka (N)neeviduje se žádný pohyb ani množství na skladu, ale je možné tuto kartu vidět na dokladech.

Popisy jednotlivých typů skladových karet, jako i popis jednotlivých údajů, které je možné na skladové kartě vyplnit se dozvíte v návodu Skladová karta - představení

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard