Bufet s výdejním okénkem v iKelp POS Mobile - výdejní displej

V tomto návodu vám představíme možnosti systému iKelp POS Mobile s použitím vyvolávacího displeje. Za jakých okolností je vhodné tento systém použít a jaké jsou jeho výhody. Výhodou tohoto řešení je, že můžete použít jakékoliv zařízení, na kterém si můžete otevřít internetový prohlížeč. (Je jedno, jestli je to PC s externím monitorem nebo smart TV.) Pomocí android boxu můžete použít i starší TV.

Kdy je vhodné využívat vyvolávací systém v aplikaci iKelp POS Mobile

Průběh vyřizování objednávek na zákaznickém displeji

 1. Objednávka přímo na baru nebo objednávkovém okénku - zákazník si přímo objedná, objednávku rovnou zaplatí a dostane doklad o úhradě objednávky a lístek s pořadovým číslem výdeje. Obsluha vyřizuje dalšího zákazníka a ten, který má objednávku uhrazenou čeká na vyřízení jeho objednávky a průběh sleduje na displeji nebo výdejním TV. Bližší informace o postupu fungování a vyřizování objednávek se dočtete v článku Bufet s výdejním okénkem v iKelp POS Mobile - výdejní lístek.
 2. Objednávka vytvořená pomocí QR kódů v blízkosti provozovny - není potřeba čekat u objednávkového okénka. Zákazník si vytvoří objednávku na svém mobilu, tu může ihned uhradit online a pouze si vyzvedne připravenou objednávku nebo objednávku uhradí při převzetí. Lístek s pořadovým číslem výdeje má přímo ve svém mobilu. Přípravu objednávky může sledovat na svém mobilu pokud má zapnuté notifikace, na displeji nebo výdejním TV. Více informací se dovíte v návodu Bufet s výdejním okénkem v iKelp POS Mobile - online objednávky.
 3. Online objednávka přes web restaurace s osobním vyzvednutím - zákazník sleduje proces přípravy objednávky na svém telefonu, na kterém má také elektronický lístek s pořadovým číslem výdeje. Na základě lístku může přímo na provozovně nebo ve svém mobilu sledovat průběh přípravy objednávky. Více se dovíte v návodu Bufetový systém s online objednáváním v iKelp POS Mobile.

Nastavení 

Pro správné fungování zákaznického displeje je potřeba:

1. Nastavit tisk výdejního lístku - zákazník dostává po vytvoření objednávky lístek s číslem, aby věděl sledovat stav své objednávky.

2. Nastavit režim výdeje - to znamená, jak se bude objednávka chovat v průběhu přípravy.

  1. V menu aplikace klikněte na možnost Rozvoz.
  2. Klikněte na tlačítko Nastavení.
  3. Přejděte do sekce Osobní převzetí.
  4. V části Režim výdeje pro správné fungování s výdejním displejem vyberte možnost Nezávisle nebo hotové.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit pro aplikování provedených změn.

3. Aktivování zařízení - Výdejní displej.  TU.

4. Grafické rozhraní - nastavení grafického rozhraní zobrazování objednávek.

  1. V menu aplikace klikněte na možnost Zařízení.
  2. V části Výdejní displeje kliknutím na Víc zobrazíte detailní nastavení grafického rozhraní displeje.

Externí displej / Smart TV

Jak již bylo v úvodu zmíněno, jako výdejní displej je možné použít externí displej k PC, případně smart TV.  

 • Externí monitor k PC
  • Otevřete si v prohlížeči nové okno v režimu Anonymní.
  • Zadejte adresu webu, např. test.ikelp.com.
  • Přihlaste se pod uživatelem zřízeným při konfiguraci displeje.
  • Přesuňte okno na externí monitor. (Kliknutím na F11 v prohlížeči Chrome aktivujete režim zobrazení na celou obrazovku.)
 • Smart TV
  • Otevřete si prohlížeč.
  • Zadejte adresu webu, např. test.ikelp.com.
  • Přihlaste se pod uživatelem zřízeným při konfiguraci displeje.

Objednávka z pohledu obsluhy

 1. Po přijetí, resp. zaevidování objednávky a jejím odsouhlasení (pokud si zákazník objednal online), se na zákaznickém displeji zobrazí stav Připravuje se, s pořadovým číslem výdejního lístku objednávky.
 2. Vyúčtování objednávky / příprava objednávky
  • Vyúčtování při objednání - objednávka může být vyúčtována hned, tehdy obsluha na objednávce vidí, že byla objednávka vyúčtovaná a po její přípravě klikne na tlačítko Hotové na výdej. Ve stejném okamžiku se mění stav objednávky také na výdejním displeji. Po vyzvednutí objednávky zákazníkem klikne obsluha na možnost Vydaná. Tím se objednávka považuje za vyřízenou a automaticky se přestává zobrazovat také na displeji.
  • Vyúčtování při převzetí - pokud se objednávka platí až při převzetí, obsluha po přípravě objednávky klikne na Hotové na výdej, na objednávce nevidí informaci o úhradě objednávky. Na výdejním displeji se mění stav na Hotové na výdej, a obsluha k vyřízení objednávky klikne na tlačítko Vyúčtovat.

Rychlá správa objednávek

Kromě přímého výběru objednávky ze seznamu je možné pro rychlou správu objednávek využít také klávesnici. Slouží pro zadání čísla konkrétní objednávky a její vyvolání, resp. Změnu stavu na výdejním displeji. Tento způsob zpravování objednávek je vhodný u velkého počtu, kdy obsluha dostává připravenou objednávku z kuchyně s konkrétním číslem a informací, jestli je objednávka kompletní.

Výdej kompletní objednávky - objednávka je vydaná najednou, stačí zadat číslo objednávky a vybrat příslušný stav zpracování.

  • Hotovo - objednávka je připravená, na displeji se zobrazí informace o tom, že objednávka je připravená. Objednávka bude uhrazená při převzetí.
  • Vyúčtovat - zobrazí se seznam platidel pro vyúčtování objednávky.

Výdej části objednávky - tento případ může nastat tehdy, když má zákazník větší objednávku, kdy část tvoří hotová jídla a část tvoří jídla na objednávku. Případně jako první jsou připravené nápoje a až ve druhém kroku jsou vydávány jídla.

  • Klikněte na tlačítko Hotovo(Na výdejním displeji se zobrazí informace o tom, že objednávka je připravená k vyzvednutí.)
  • Po vyřízení objednávky, resp. převzetí části objednávky zákazníkem zadejte číslo objednávky a klikněte na tlačítko Připravuje se(Objednávka opět přechází do stavu Připravuje se na výdejním displeji a zákazník dále čeká na její vyřízení.)

V případě rychlé správy objednávek nemusí být nutně vidět také položky z objednávky. Kliknutím na ikonu Zobrazenie detailu objednávky zobrazíte / schováte informace s položkami objednávky.

Klávesnici je možné ovládat na dotykovém displeji, ale také fyzickou klávesnicí. Zobrazení klávesnice je možné kliknutím na ikonu Zobrazenie klávesnice na obrazovke na obrazovce nebo pokud začnete psát číslo objednávky a následně kliknete na příslušný úkon. Následně se klávesnice automaticky schová.

Klávesy pro rychlou správu objednávek

 • Home - Připravuje se
 • End - Hotovo
 • PgUp - Otevřít
 • PgDn - Vyúčtovat

Objednávka z pohledu zákazníka - objednávka prostřednictvím Take Away

Po vytvoření nové objednávky zákazníkem se obsluze zobrazí informace o nové objednávce. Po jejím potvrzení zákazník vidí u stavu přípravy objednávky také pořadové číslo objednávky, resp. číslo výdejního lístku, které se automaticky zobrazí také na výdejním displeji.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard