Finanční doklady v iKelp POS Mobile

V tomto článku je popsán seznam dokladů v historii dokladů aplikace. Historii dokladů je možné zobrazit kliknutím v Menu aplikace na možnost Historie dokladů.

Navigační panel aplikace

Seznam úkonů, které je možné v seznamu finančních dokladů vykonat

Navigační panel aplikace iKelp POS Mobile

 • + Nový - kliknutím na tlačítko se zobrazí nabídka pro vytvoření nového finančního dokladu. 

 • Vytisknout - zobrazí sě výběr dokladů s nabídkou pro tisk.

 • Export - export dokladů do souboru ve formátu CSV.

 • Návod - po kliknutí se zobrazí příslušný návod pro danou část aplikace.

Seznam finančních dokladů

Rozšířený filtr a seznam položek v historii dokladů aplikace

Seznam finančních dokladů v Historii dokladů

 • Filtr - kliknutím na tlačítko se zobrazí rozšířený filtr pro filtrování dokladů. 

  • Stav - zobrazit jen doklady ve vybraném stavu.
  • Od data / Do data - zobrazit jen doklady, které mají nastaven datum v uvedeném rozsahu.
  • Kontakt - zobrazit jen doklady vytvořené na daný kontakt. Doklady na zákazníka je možné filtrovat po zadání jména, příjmení nebo emailové adresy.
  • Zobrazit stavy - filtr pro zobrazování stavu vybavenosti na dokladech.
  • Uživatel - filtr na doklady podle uživatele, který dané doklady vytvořil.
  • Druh - zobrazit jen vybrané druhy dokladů.
  • Uhrazení - filtr na doklady podle stavů uhrazení.
  • Filtr - pomocí tohoto filtru je možné filtrovat všechny doklady, nebo jen storna.
 • Hledat - hledat podle čísla dokladu, dodacího čísla, VS / Ref. čísla.
 • Zobrazit doklady - počet dnů zpětně pro zobrazení dokladů v seznamu. (Přednastavený počet dnů je 32, to znamená, že se budou zobrazovat doklady s datumem 32 dnů zpět od aktuálního data.)

  • Všechny - zobrazit všechny druhy finančních dokladů.
  • Bločky - zobrazit jen doklady vytvořené přes pokladnu, doklady tisknuty na fiskální tiskárni.
  • Dod. listy - zobrazení všech druhů dodacích listů vytvořených v aplikaci.
  • Faktury - zobrazení všech druhů faktur vytvořených v aplikaci.
 • Odložené pokl. dok. - filtr na odložené pokladniční doklady. Po zobrazení historie dokladů je tento filtr na odložené doklady přednastaven, aby se primárně zobrazovali odložené doklady. (Odložený doklad je doklad, který byl v aplikaci vytvořen, zboží bylo odepsáno ze skladu, ale doklad se nevytiskl na fiskálním zařízení. Čeká na dodatečné odeslání na fiskální zařízení.)

Popis údajů zobrazených na dokladu

 • Číslo dokladu - číslo, pod kterým je doklad evidován v aplikaci v dané číselné řadě.
 • Datum vytvoření - datum vytvoření finančního dokladu.
 • Celková cena s DPH - celková cena finančního dokladu s DPH.
Zkratky zobrazené na dokladu
  • E - písmenkem E jsou označeny doklady, které jsou vytvořeny přes Prodej, ukončím běžným hotovostním dokladem (bločkem).
  • Č - tímto písmenem jsou označeny doklady, které vznikly při prodeji, ale byly ukončeny přes platbu kreditem. V aplikaci je možné vedení kreditního účtu, kdy si zákazník za určitou sumu dobije kredit a následně si ho čerpá. Jedná se tedy o čerpání kreditu.
  • D - druh dokladu Dodací list.
  • F - druh dokladu Faktura.
  • Z - označení druhu dokladu Sběrné faktury.
  • Od - odložený doklad. Doklad, který nebyl tisklý na fiskálním zařízení. Doklad mohl vzniknout, jestliže při komunikaci s fiskálním zařízením došlo k technické chybě a doklad nebyl vytisklý, ale do aplikace se zapsal, nebo byl doklad ukončen odložením a čeká na dodatečné vytisknutí na fiskální zařízení. Tento příznak mohou obsahovat jen bločky.
  • Stůl - jestli doklad vznikl při prodeji na konkrétním stole, zobrazí se v seznamu dokladů i informace o tom, na kterém stole doklad vznikl. Označení stolů mohou obsahovat bločky, případně dodací listy vytvořené v prodeji.
  • Uhrazení - stav uhrazení na dokladu.

Úprava finančních dokladů

Po výběru, je možné jednotlivé doklady otevřít na úpravu. V seznamu finančních dokladů se otevřou na úpravu kliknutím na tlačítko Více

V závislosti od typu dokladu se následně zobrazí nabídka pro práci s daným typem dokladu

 • Bločky - doklady typu ECR Online. 

Úprava bločku (hotovnostního dokladu) dokladu v seznamu dokladů

Úprava hotovostního dokladu v seznamu dokladů

  • Upravit - po kliknutí na tlačítko se zobrazí náhled dokladu s položkami. Pozor, doklad je uzamčen a není ho možné upravovat. V navigačním panelu aplikace se nacházejí jednotlivé úkony pro práci s dokladem.
  • Refund - kliknutím na tlačítko se aplikace zeptá na refund dokladu. Po potvrzení se otevře doklad v Prodeji s přednastavenými položkami z původního dokladu, ale všechny položky dokladu mají přednastaveno záporné množství. Následně je možné doklad ukončit.
  • Odeslat na zař. - opětovné odeslání dokladu na zařízení. Vhodné tehdy, když se doklad nepodařilo při prodeji vytisknout, např. z důvodu poruchy na zařízení. Po vyřešení problému se tento doklad znovu započítá do pohybů fiskální tiskárny. Pozor, doklad se započítá do tržby aktuálního dne na fiskální tiskárně. (Jestli doklad vznikl dříve, ale z důvodu problému na fiskálním zařízení ho nebylo možné vytisknout a bude se tisknout za několik dnů, ve fiskální tiskárně se započítá do uzávěrky v aktuálním dnu, kdy byl doklad tisklý. V záznamech aplikace doklad figuruje ke dni, kdy reálně vznikl. To znamená, že když se taková situace řeší, záznamy aplikace a fiskální tiskárny sebudou lišit.)
 • Dod. listy - doklady typu dodací list. Dodací list je možné vytvořit v seznamu finančních dokladů, rovněž je možné jako dodací list ukončit i doklad v prodeji.

Úprava dodacího listu v seznamu finančních dokladů

Úprava dodacího listu v seznamu dokladů
  • Upravit - doklad se otevře na úpravu.
  • Refund - refund dodacího listu je možné udělat v případě, že dodací list vznikl v prodeji. Jestliže byla objednávka ukončena přes Dodací list, je možné ho vyrefundovat. Jestliže doklad nevznikl při prodeji, tlačítko Refund se v nabídce nezobrazuje.
  • Vyúčtovat - po kliknutí na tlačítko se zobrazí formulář vytvoření nové faktury, kde je možné doplnit údaje a doklad uložit. Při tomto způsobu se dodací list automaticky naváže na tuto fakturu. Tlačítko vyúčtovat se v nabídce zobrazuje jen v případě, že doklad ještě nebyl vyúčtován na fakturu. V opačném případě se tato nabídka zobrazovat nebude.
  • Odeslat do EET - odeslat doklad do elektronické evidence tržeb.
  • Tisknout na zař. - zobrazí se nabídka tiskáren, na kterých je možné doklad vytisknout. (V závislosti na nastavených zařízeních v aplikaci se zobrazí nabídka pro tisk na fiskálním zařízení, resp. nabídka bonovacích tiskáren.)
  • Vytisknout - zobrazí se náhled tisku s nabídkou tiskáren.
 • Faktury

Úprava faktury (sběrné faktury) v seznamu finančních dokladů

Úprava faktury v seznamu dokladů
  • Upravit - doklad se otevře na úpravu.
  • Uhradit - po kliknutí na tlačítko se zobrazí formulář s nabídkou pro výběr způsobu úhrady. Automaticky se přednastaví text s vyplněným číslem faktury a s předvyplněnou sumou na úhradu. Po výběru platidla je možné doklad ukončit a na fiskálním zařízení se vytiskne potvrzení o úhradě.
  • Odeslat do EETodeslat doklad do elektronické evidence tržeb.
  • Vytisnout - vytisknutí faktury na tiskárně.
  • Základní - základní výstup s vytisknutím položek faktury. (Možnost se zobrazuje jen na sběrné faktuře.)
  • Základní + strávníci - základní výstup s vytisknutím položek faktury s rozdělením na jednotlivé zákazníky. (Možnost se zobrazuje jen na sběrné faktuře.)
  • Podrobný - podrobný výstup sběrné faktury, na které se zobrazuje detailní rozpis položek rozepsaných na jednotlivé zákazníky po dnech. (Možnost se zobrazuje jen na sběrné faktuře.)
Související návody

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard