Faktura - vytvoření, úprava a tisk

V tomto článku Vám představíme krátké instruktážní video - postup vytvoření nové faktury. Níže najdete bližší popis jednotlivých údajů, které je možné při tvorbě faktury vyplnit. Vytvoření nové faktury v iKelp POS Mobile je možné v Menu aplikace v části Historie dokladů, kliknutím na ikonu + Nový a výběrem možnosti Faktura.

Vytvoření nové faktury

Vytvoření nového finančního dokladu - Faktura

Vytvořeni nové finančního dokladu - Faktura

Navigační panel aplikace

Navigační panel aplikace iKelp POS Mobile

 • Uložitkliknutím na tlačítko je potřebné potvrdit vykonané změny v dokladu. V opačném případě se vykonané změny neuloží. Následně se aplikace vrátí na seznam dokladů.
 • Storno - slouží na vykonání storna dokladu. Po vykonání storna se doklad uzamče proti úpravě.
 • Vymazattlačítko vymazat se zobrazuje jen při úpravě posledního dokladu v dané řadě. Když se vytváří nový doklad, tlačítko se v nabídce nezobrazí. Slouží na vymazání finančního dokladu i všech pohybů na doklad navázaných. Doklad který není poslední v dané řadě není možné vymazat, a proto se tlačítko při úpravě dokladu nezobrazí.
 • Odeslat do EET - odeslat doklad do elektronické evidence tržeb.
 • Vytisknoutzobrazí se náhled tisku s nabídkou tiskáren.
 • Návodpo kliknutí se zobrazí příslušný návod pro danou část aplikace.

Faktura

Formulář nové odběratelské faktury. Položky označené * je potřebné vyplnit.

Nová faktura

 • Odběratelspolečnost dodavatele zboží. (Dodavatele je možné vybrat ze seznamu, nebo vytvořit kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šipku směrem dolů a kliknutím na ENTER po zadání obchodního jména. Další informace o kontaktech a jednotlivých nastaveních se dočtete v článku Nový kontakt v iKelp POS Mobile.)

 • Ref. číslo - referenční číslo dokladu.

 • Datum
  • Vystavení - datum vystavení finančního dokladu.
  • Dodání - datum a čas dodání zboží nebo služby. 
  • Splatnost - datum splatnosti finančního dokladu.
 • Stavstav vybavenosti dokladu. (Stav vybavenosti je vhodný pro interní evidenci. Např. pokud ještě doklad nebyl odeslán odběrateli, případně už byly všechny potřebné úkony vykonány a doklad je Vybaven...)

 • Uhrazenístav uhrazení dokladu. (Sledování stavu uhrazení je vhodné pro interní evidenci. Operativně si tak můžete zkontrolovat, které doklady už byly uhrazeny. Stav změníte po úhradě dokladu a máte tak přehled o uhrazených a neuhrazených dokladech. V případě úhrady dokladu v hotovosti přes aplikaci iKelp POS Mobile a fiskální zařízení, se stav dokladu změní automaticky.)

 • Zámekv případě aktivního nastavení je doklad uzamčen na úpravu. Není ho možné následně upravovat.

 • Poznámkapoznámka k dokladu. (Poznámku je vhodné doplnit např. tehdy, když nebylo dodáno všechno zboží, nebo nesedí počet kusů.)

 • Více polí - kliknutím na tlačítko se zobrazí rozšířená nabídka na zadání doplňkových údajů na dokladu.
  • Před text - doplňkový text, který je možné vložit do faktury. Text vložený před text se bude zobrazovat před rozepsanými položkami.
  • Za textdoplňkový text, který je možné vložit do faktury. Text vložený za text se bude zobrazovat za rozepsanými položkami.

Při následné úpravě dokladu se zobrazují i další údaje:

 • Vytvořil - jméno uživatele, který doklad vytvořil.
 • Vytvořené - datum a čas vytvoření dokladu.
 • Datum úpravy - datum a čas poslední úpravy dokladu.

Položky

 • Přidávání položek do dokladu - položky je do dokladu možné přidat zadáním PLU, Názvu, Kódu karty nebo EAN kódu, a vybrat ji tak ze seznamu existujících karet stisknutím tlačítka ENTER, nebo kliknutím na ikonu Přidat.
   • Jestli se jedná o nové zboží, je možné přímo z dokladu kartu založit. (Kartu je možné vybrat ze seznamu, nebo vytvořit kliknutím na ikonu plus, resp. stisknutím šipky směrem dolů na klávesnici a kliknutím na ENTER po zadání názvu karty.)
  • Položka v dokladu - po kliknutí na ikonu Přidat, nebo stisknutím ENTER se zobrazí formulář pro vložení položky do dokladu.

Přidávaní položek do dokladu

   • Název skladové karty - v záhlaví formuláře se nachází název přijímané karty. (Na název je možné kliknout. Zobrazí se tak detail dané karty, kde je možné zobrazit statistiku prodeje, ale i stav zásob na skladové kartě.)
   • Množství - fakturované množství v měrné jednotce dané karty.
   • Cena s DPH - prodejní cena s DPH za jednotku. Při přidávání položky do dokladu je možné zadat prodejní cenu s DPH a aplikace si podle nastavené DPH na kartě automaticky dopočítá cenu bez DPH a opačně.
   • Cena bez DPH - prodejní cena bez DPH za jednotku. Při zadání prodejní ceny bez DPH si aplikace automaticky dopočítá cenu s DPH podle nastaveného DPH na kartě.
   • DPH - výška DPH na skladové kartě.
   • Sleva - v případě přidávání položek na odb. fakturu můžete nadefinovat i výšku slevy ke konkrétní položce, která se následně aplikuje na celkovou cenu za položku.
  • OK - kliknutím na tlačítko se potvrdí vložení položky do faktury.
  • Zavřít - zavře se zobrazený formulář a položka se do faktury nepřidá.
  • Odebrat - pokud se položka dodatečně upravuje, je možné ji kliknutím na tlačítko odebrat z dokladu.
 • Seznam položek ve faktuře

Seznam položek dokladu
  • Celkem - výsledná celková cena položek v příjemce s DPH. (Fakturované množství na položce krát jednotková cena.)
  • Celkem bez DPH - výsledná celková cena položek v příjemce bez DPH.
  • Názov, PLU - zobrazí se název skladové karty a PLU. Jestli se jedná o kartu s nastavenou evidencí SBL, zobrazí se i číslo SBL. (Na název je možné kliknout a zobrazí se tak detail dané karty, kde je možné zobrazit statistiku prodeje ale i stav zásob na skladové kartě.)
  • Vyd. mn. - fakturované množství. Po kliknutí do pole se zobrazí detail položky v dokladu a je možné množství okamžitě změnit a změnu potvrdit.
  • Sleva - výška slevy na dané položce.
  • Cena bez DPH - cena bez DPH za položku.
  • Upravit položku - zobrazí se detail položky kde je možné změnit počet kusů, cenu nebo slevu, případně položku z dokladu odebrat.

Úhrady

Tato možnost se zobrazuje v případě, že na doklad byla zaevidována úhrada, při otevření dokladu na úpravu. 

Úhrada faktury

Po vytvoření a uložení nové faktury nebo sběrné faktury, je možné na doklad zaevidovat úhradu. Potvrzení o úhradě se automaticky vytiskne na fiskálním zařízení a zaeviduje do obratů daného dne. Podmínkou pro zaevidování takové úhrady je mít správné nastavení fiskálního zařízení se správně nadefinovanou daňovou hladinou pro úhrady faktur.

Po vytvoření a zaevidování faktury se zobrazí v seznamu faktur.

 1. Kliknutím na tlačítko Více, se zobrazí nabídka pro práci s finančním dokladem - fakturou.
 2. Kliknutím na tlačítko Uhradit, se zobrazí formulář pro zaevidování úhrady s přednastaveným textem, číslem faktury a sumou pro úhradu.
 3. Výběrem příslušného platidla je možné vykonat úhradu na zařízení.
 4. Kliknutím na tlačítko Ukončit prodej se na fiskální tiskárně vytiskne potvrzení o úhradě dokladu pro odběratele.

V případě, že vám odběratel doklad neuhradil v hotovosti, ale převodem nebo dobírkou a nepotřebujete tisknout potvrzení z fiskální tiskárny, otevřte doklad na úpravu a změňte stav uhrazení finančního dokladu na Uhrazený.

Další informace o jednotlivých možnostech, které aplikace nabízí při úpravě finančních dokladů se dozvíte v návodu Finanční doklady v iKelp POS Mobile.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard