Nový kontakt v iKelp POS Mobile

V tomto článku Vám představíme vytvoření nového kontaktu. Níže najdete bližší popis jednotlivých možností, které je možné při evidování nového kontaktu vyplnit. Nový kontakt je možné založit v menu aplikace v části Kontakty kliknutím na žlutou ikonu plus pro vytvoření nového kontaktu. 

Záložka "Základní" při zakládání nového kontaktu v iKelp POS Mobile.

Záložka Základní na novém konktaktu v iKelp POS Mobile

Popis jednotlivých záložek formuláře aplikace:

Základní

  • VIP kontakt - kontakt je označený jako VIP pro nejsnažší výběr kontaktu při prodeji.

  • Zákaz prodeje - na kontakt nebude možné vytvářet doklady a při připojení kontaktu k objednávce budete upozorněn, že kontakt má nastavený zákaz prodeje.

  • Jméno - jméno kontaktu.

  • Příjmení - příjmení kontaktu.

  • Tel. číslo - telefonní číslo. (V případě, že je kontakt evidován jako dodavatel, je možné zadat tel. číslo kontaktní osoby u dodavatele.)

  • Email - email na kontakt.

  • Zák. karta - číslo zákaznické karty. (Jestli využíváte věrnostní systém pro zákazníky, můžete tak pomocí karty a čtečky rychle vybrat kontakt z adresáře.)

  • Poznámka - poznámka ke kontaktu. (Přidaná poznámka se následně zobrazí v prodeji, při výběru daného kontaktu.)

  • Úroveň přístupu - nastavení definuje, zda se bude nový kontakt v systému zakládat jako uživatel nebo zákazník. Od daného nastavení se následně odvíjejí i další možnosti v aplikaci.

   • Uživatel - jestli se kontakt zakládá jako uživatel, má následně možnost pracovat jako uživatel v aplikaci. Jestli vytváříte nového uživatele, po potvrzení nastavení se zobrazí další záložka s nastavením práv uživatele.
   • Zákazník - jestli je kontakt vytvořen jako zákazník, je možné daný kontakt vybírat při prodeji, je možné mu při prodeji definovat různé slevy apod. Rovněž má zákazník možnost sám se zaregistrovat a využívat různé výhody, které mu nabízí funkcionalita inteligentních stolů. Bližší informace se dozvíte v článku 
  • Přihlášení - nastavení definuje, zda má kontakt možnost přihlášení do systému. (V případě, že kontakt má možnost přihlásit se do systému, je možné zadefinovat přihlašovací heslo.).

  • Přidat obchodní jméno, IČO, DIČ, SBL - v případě, že kontakt který evidujete je firma s platnými obchodními údaji, po kliknutí na tlačítko se zobrazí další záložka Firma, kde je možné tyto údaje vyplnit.

Adresa

  • Ulice - ulice.

  • Město, psč - město, poštovní směrovací číslo.

  • Poznámka - poznámka k adrese, Poschodí, jméno na zvonku. (Údaj je vhodné vyplňovat např. v případě, že je v systému využívaný i systém donášky, kdy je možné si takto nadefinovat přesnější údaje na donášku pro zákazníka.)

Slevy

 • Danému kontaktu je možné přidělovat různé slevy. Jedná se o slevový systém, ve kterém mohou být nadefinovaná různá pravidlá slev, ať už pro daný kontakt, skupinu kontaktů nebo všechny zákazníky. V dané záložce se nachází seznam slev (ceníků), které je možné danému kontaktu přiřadit. V seznamu je:
  • Název - slevového ceníku.
  • Pořadí - které určuje jak se budou jednotlivé slevy aplikovat v případě, že má zákazník definovaných více nadefinovaných slev. 
  • Platnost - která určuje odkdy je sleva pro kontakt platná. V případě, že platnost do není uvedená, ceník má neomezenou platnost.

Kredit

 • V případě, že si zákazník dobil kredit, v dané záložce je možné sledovat jeho pohyb. Zobrazuje se aktuální stav kreditu u kontaktu, také historie pohybů kde jsou vidět jednotlivé pohyby kreditu. Jeho dobíjení i následné čerpání.

Marketing

  • Odeslat marketing - odeslat marketingové emaily zákazníkovi.

  • Týdenní obědové menu - odesílání obědového menu zákazníkovi.

Firma

 • Záložka firma se zobrazí po kliknutí na Přidat obchodní jméno, IČO, DIČ, SBL v záložce Základní. Tyto údaje doporučujeme vyplnit jen když má firma platné obchodní údaje.
  • Obch. název - obchodní název společnosti, přesně jak je zadaný v obchodním registru.

  • Provoz - provoz / pobočka.

  • IČO - IČO společnosti.

  • DIČ - DIČ společnosti.

  • IČ DPH - identifikační číslo platitele DPH.

  • Dodavatel - nastavení definuje, zda je kontakt evidován jako dodavatel.

  • Odběratel - nastavení definuje, zda je kontakt evidován jako odběratel.

  • SBL číslo - SBL registrační číslo (líh).

  • Prodejce - definuje, zda má daný kontakt povolení na prodej alkoholu.

  • Distributor - definuje, zda má daný kontakt povolení na distribuci alkoholu.

Další informace o seznamu kontaktů a možnostech přihlašování se dočtete v článku Seznam kontaktů a uživatelů v iKelp POS Mobile.

V případě, že potřebujete upravit údaje na již vytvořeném kontaktu jako i bližší informace o údajích zobrazených při úpravě kontaktu se dozvíte v návodu Úprava kontaktu v iKelp POS Mobile.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard