Sběrná faktura - strava zaměstnanců

V tomto návodu vám představíme postup vyúčtování dodacích listů na konkrétní strávníky / zaměstnance v rámci jedné firmy na sběrnou fakturu.

V praxi může nastat situace, že se k vám chodí stravovat zaměstnanci některé z blízkých firem a jejich zaměstnavatel na konci měsíce hromadně uhradí tuto stravu. I tuto situaci je možné v aplikaci iKelp POS Mobile jednoduše vyřešit. Dokonce máte možnost jejich zaměstnavateli poslat fakturu s rozpisem položek na jednotlivé zaměstnance, které si u vás zakoupili.

Jak to vyřešit v aplikaci iKelp POS Mobile?

Řešení je jednoduché, avšak na to, aby vše bylo možné evidovat správně je potřebné:

Zaevidovat společnost a jednotlivé zaměstnance/zákazníky.

 1. Založit společnost jako kontakt v aplikaci a vyplnit obchodní údaje o firmě, které zaměstnanci se u vás budou stravovat. (Bližší informace o vytvoření kontaktů se dočtete v návodu Nový kontakt v iKelp POS Mobile.)
 2. Založit kontakty strávníků/zákazníků společnosti v aplikaci. (Pro zaregistrování jsou dvě možnosti, buď se kontakt registruje sám, pokud používáte Inteligentní stoly, nebo ho zaregistruje obsluha.)
 3. Na daném kontaktu zákazníka vyplnit údaje o firmě kliknutím na tlačítko Přidat Obchodní jméno, IČO, DIČ, SBL v záložce Základní
 4. V části Obch. název zadejte název společnosti, pod kterou zákazník patří a kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte vykonané změny.

Prodej na zaměstnance/zákazníky

 1. Při prodeji kliknutím na tlačítko Kontakt, přidejte kontakt na doklad. 
  • Na jednom stole můžete mít i více dokladů, takže pokud u stolu sedí více zákazníků a potřebujete jednotlivé položky objednávky rozdělovat na konkrétní zákazníky, je to možné.
   • Klikněte na ikonu Více na daném stole a kliknutím na ikonu +Doklad vytvořte nový doklad na daném stole.
   • Přidejte kontakt na zákazníka a můžete dále účtovat jednotlivé položky.
 2. Takto vytvořenou objednávku ukončíte kliknutím na tlačítko Mezisoučet a Vydat dodací list.
 3. Kliknutím na tlačítko Potvrdit ukončíte doklad a vytiskne se potvrzení, Dodací list.

Vytvoření sběrné faktury z dodacích listů

 1. Vytvoření nové sběrné faktury v iKelp POS Mobile je možné v Menu aplikace v části Historie dokladů, kliknutím na ikonu +Nový a výběrem možnosti Sběrná faktura.
 2. Zadejte Odběratele, kontakt, na který se budou vybrané dodací listy účtovat. (V tomto případě se jedná o kontakt dané společnosti.)
 3. V části Dodací listy klikněte na tlačítko Přidat doklad.
  1. Zobrazí se seznam dodacích listů vystavených na kontakty dané společnosti, které nemají vazbu na fakturu, resp. nebyly zatím vyúčtovány.
  2. Označte všechny, nebo konkrétní dodací listy, které mají být vyúčtovány fakturou.
  3. Kliknutím na tlačítko +Vybrat potvrdíte výběr označených dokladů. Kliknutím na +Vybrat všechny se automaticky na fakturu přidají všechny doklady ze seznamu.
 4. Vytvoření nové sběrné faktury potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit.

Vytisknutí faktury

Po vytvoření nové faktury je možné tuto fakturu vytisknout pro zákazníka. Doklad je možné vytisknout kliknutím na tlačítko Více na daném dokladu v seznamu. Následně se zobrazí nabídka pro práci s dokladem.

 • Upravit - doklad se otevře na úpravu.
 • Uhradit - po kliknutí na tlačítko se zobrazí formulář s nabídkou pro výběr způsobu úhrady. Automaticky se přednastaví text s vyplněným číslem faktury a s předvyplněnou sumou na úhradu. Po výběru platidla je možné doklad ukončit a na fiskálním zařízení se vytiskne potvrzení o úhradě.
 • Základnízákladní výstup s vytisknutím položek faktury.
 • Základní + strávnícizákladní výstup s vytisknutím položek faktury s rozdělením na jednotlivé zákazníky. 
 • Podrobný - podrobný výstup sběrné faktury, na které se zobrazuje detailní rozpis položek rozepsaných na jednotlivé zákazníky po dnech.

Další informace o sběrné faktuře se dozvíte v návodu Sběrná faktura - vytvoření, úprava a tisk.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard