Objednávkové / bonovací tiskárny - konfigurace a možnosti

V tomto návodě vám představíme možnosti a nastavení související s bonovacími tiskárnami. Jak zařízení v aplikaci nakonfigurovat, ale také jak nastavit to, aby se tisklo více bonů na jednom zařízení. Dále např. aby se stejný bon tiskl na různých zařízeních.

Přidání a nastavení zařízení v aplikaci

Než začnete v aplikaci používat bonovací tiskárny, je nutné je v aplikaci nastavit. V závislosti na tiskárně, je možné nastavit napojení na tiskárnu prostřednictvím COM portu, IP adresy nebo je-li tiskárna již přidána jako Windows tiskárna, lze ji vybrat ze seznamu. Jako bonovací tiskárnu je samozřejmě možné nadefinovat jen zařízení určené k tomuto účelu.

Pro nastavení bonovací tiskárny s aplikací postupujte podle pokynů:

 1. Pokud není v aplikaci ještě definované žádné zařízení, dozvíte se o postupu konfigurace v návodu Konfigurace účtenkové tiskárny.

Nastavení počtu kopií bonovacího lístku

 1. Klikněte v menu aplikace na Zařízení.
 2. Vyberte záložku Tiskové výstupy.
 3. Při tiskovém výstupu Bonovačka klikněte na Více.
 4. V poli Počet kopií zadejte počet kopií dokladu. (Např. pro vytištění 2 bonovacích lístků zadejte hodnotu 1. (originál + 1 kopie).)
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Tisk bonovacího lístku na různých zařízeních současně

V aplikaci lze vyřešit i situaci, kdy potřebujete vytisknout stejný bonovací lístek na různých zařízeních. Tento požadavek vzniká nejčastěji ve větších provozovnách, kde je více lidí pracujících na přípravě jedné objednávky, avšak každý potřebuje vidět celou objednávku, ne jen svou část.

Příklad

V kuchyni je několik tiskáren - bonovaček, kde jeden kuchař připravuje maso, jiný připravuje přílohy a saláty a každý má svoji tiskárnu, máme tedy v aplikaci definovaná dvě zařízení např. Kuchyně – maso a Kuchyně – přílohy. Mají-li se tisknout kopie bonů na různých zařízeních, definuje se tento scénář jako tisk kopie bonovacího lístku tištěného na jednom zařízení a zároveň na externí (další) tiskárně. Postup nastavení tisku se dozvíte v samostatném návodu Tisk bonů na více zařízeních současně.

Notifikace nové objednávky z Donášky

Kromě použití zařízení pro tisk objednávek lze v rámci modulu Donášky nastavit i to, že se při nové objednávce vytiskne na zařízení lístek o nové objednávce. Na notifikaci lze definovat bonovací i běžnou tiskárnu.

 1. V menu aplikace klikněte na Donáška.
 2. Klikněte na tlačítko Nastavení.
 3. V části Nastavení tisku aktivujte Vytisknout notifikaci.
 4. Vyberte tiskárnu ze seznamu, na které chcete notifikaci tisknout.
 5. Nastavení potvrdíte kliknutím na Uložit.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard