Inventurní příjem

V tomto článku Vám představíme použití inventurního příjmu při přeskladnění zboží. Níže najdete bližší popis jednotlivých údajů, které je možné při inventurním příjmu vyplnit. Příjem zboží je možné udělat v menu aplikace v části Sklad, kliknutím na ikonu + Příjemka, výběrem možnosti Inventurní příjem.

Inventurní příjem

Inventurní příjem - výběr druhu skladového pohybu pro příjem zboží na sklad

Inventurní příjem - výběr druhu skladového pohybu pro příjem zboží na sklad

Inventurní příjem

 • Datum - datum přijetí zboží na sklad.
 • Stavstav vybavenosti dokladu. (Pomocí stavu je možné evidovat průběh inventury, resp. inventurního příjmu.)
 • Zámekv případě aktivního nastavení je doklad uzamčen na úpravu. Není ho možno následně upravovat.
 • Poznámkapoznámka k dokladu. (Poznámku je vhodné doplnit např. tehdy, když nebylo dodáno vše zboží, nebo nesedí počet kusů, nebo důvod při inventurním přeskladňování.)

Položky

 • Přidávání položek do příjemky - položky je do dokladu možné přidat zadáním PLU, Názvu, Kódu karty nebo EAN kódu, a vybrat ji tak ze seznamu existujících karet stisknutím tlačítka ENTER, nebo kliknutím na ikonu Přidat.
   • Jestli se jedná o nové zboží, je možné přímo z příjemky kartu založit. (Kartu je možné vybrat ze seznamu, nebo vytvořit kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šipku směrem dolů a kliknutím na ENTER po zadání názvu karty. Při přidávání skladových karet do příjemky aplikace seznam nenabízí rozlévané ani recepturní karty, neboť se počítá, že tyto karty mají na sebe navázané jiné položky.)
  • Položka v příjemce - po kliknutí na ikonu Přidat, nebo stisknutím ENTER se zobrazí formulář pro příjem dané karty.

Údaje, které je možné vyplnit na položce v inventurním příjmu
Položka v příjemce
   • Název skladové karty - v záhlaví formuláře se nachází název přijímané karty. (Na název je možné kliknout a zobrazí se tak detail dané karty, kde je možné zobrazit statistiku prodeje, ale i stav zásob na skladové kartě.)
   • Množství - přijímané množství v měrné jednotce dané karty.
   • Cena - skladová cena za jednotku. Při evidování zboží z faktury, se počítá s cenami na dokladu bez DPH. (Aplikace si následně dopočítá celkovou cenu s DPH podle přednastaveného DPH na skladové kartě.)
  • OK - kliknutím na tlačítko se potvrdí přidání položky do příjemky.
  • Zavřít - zavře se zobrazený formulář a položka se do příjemky nepřidá.
  • Odebrat - když se položka dodatečně upravuje, je možné ji kliknutím na tlačítko odebrat z příjemky.
 • Seznam položek v příjemce

Položky v příjemce
  • Celkem - výsledná celková cena položek v příjemce s DPH. (Přijímané množství na položce krát jednotková cena.)
  • Název, PLU - zobrazí se název skladové karty a PLU. Jestli se jedná o kartu s nastavenou evidencí SBL, zobrazí se i číslo SBL. (Na název je možné kliknout a zobrazí se tak detail dané karty, kde je možné zobrazit statistiku prodeje ale i stav zásob na skladové kartě.)
  • Přij. mn. - přijímané množství na sklad. Po kliknutí do pole se zobrazí detail položky v příjemce a je možné množství okamžitě změnit a změnu potvrdit.
  • Cena € - skladová cena přeskladňovaného zboží bez DPH.
  • Upravit položku - zobrazí se detail položky, kde je možné změnit počet kusů, cenu nebo slevu případně položku z příjemky odebrat.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard