Nákup zboží, skladový příjem

V tomto článku vám představíme postup zaevidování nákupu zboží fakturou nebo dodacím listem. Níže najdete bližší popis jednotlivých údajů, které je možné při příjmu zboží vyplnit. Příjem zboží je možné udělat v menu aplikace v části Sklad, kliknutím na ikonu + Příjemka.

Po kliknutí na tlačítko + Příjemka ve skladové části aplikace, se zobrazí okno s možnostmi pro příjem zboží na sklad.

Nový příjem - výběr typu dokladu pro příjem zboží na sklad

Nový příjem - výběr typu dokladu pro příjem

 • Nákup zboží fakturou - při evidování skladového příjmu se očekává, že na dokladu od dodavatele jsou uvedeny jednotkové ceny bez DPH.

  • Zaevidování dodavatelské faktury nebo dodacího listu pro příjem na sklad.

 • Nákup zboží pokladničním dokladempři evidování skladového příjmu se očekává, že na dokladu od dodavatele jsou uvedeny jednotkové ceny s DPH.

  • Zaevidování dodavatelského pokladničního dokladu (bločku) pro příjem na sklad. Pozor, při evidenci je potřebné mít správně vyplněny obchodní údaje dodavatele. V případě, že dodavatel je plátce DPH, je potřebné mít v kontaktě správně vyplněno IČ DPH. V případě, že vaše společnost je rovněž plátce DPH, údaje vyplněny v kontaktě dodavatele ovlivňují skladovou cenu položek. (Jestli evidujete doklad od neplátců DPH, zadáváte konečnou cenu z dokladu s DPH. Toto je konečná nákupní (skladová) cena. Jestli evidujete doklad od plátců DPH, evidujete konečnou cenu s DPH a k této je následně dopočítána cena bez DPH, která je v tomto případě skladová cena.)

 • Inventurní příjem

  • Korekce skladového zboží, manko (Další informace o možnostech skladového příjmu se dozvíte v návodě Inventurní příjem.)

Nákup zboží, skladový příjem

Dodavatelská faktura

 • Dodavatel - společnost dodavatele zboží. (Dodavatele je možné vybrat ze seznamu, nebo vytvořit kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šipku směrem dolů a kliknutím na ENTER po zadání obchodního jména. Další informace o kontaktech a jednotlivých nastaveních se dočtete v článku Nový kontakt v iKelp POS Mobile.)

 • Var. sym. / Č. fakt. - variabilní symbol uvedený na dokladu. Jestliže se tento symbol na dokladu nenachází, je možné zadat číslo faktury.

 • Datum

  • Vystavení - datum vystavení dokladu.
  • Dodání - datum dodání zboží nebo služby. (Datum, ke kterému se připíše zboží na sklad.)
  • Splatnost - datum splatnosti finančního dokladu.
 • Stav - stav vybavenosti dokladu. (Stav vybavenosti je vhodný pro interní evidenci. Např. když dodavatel zapomněl dodat nějaké zboží, nebo nesedí počet kusů s dokladem, je možné nastavit stav Pozor, a do poznámky uvést důvod. Když je dodávka kompletní, upravíte stav vybavenosti na dokladu.)

 • Uhrazení - stav uhrazení dokladu. (Sledování stavu uhrazení je vhodné pro interní evidenci. Operativně si tak můžete zkontrolovat, které doklady už byly uhrazeny, např. při platbě v hotovosti si můžete nastavit stav Uhrazeny. Jestliže jste zboží ještě neplatili, stav změníte po úhradě dokladu a máte tak přehled o uhrazených a neuhrazených dokladech.)

 • Zámek - v případě aktivního nastavení je doklad uzamčen na úpravu. Není ho již možné následně upravovat.

 • Poznámka - poznámka k dokladu. (Poznámku je vhodné doplnit např. tehdy, když nebylo dodáno vše zboží, nebo nesedí počet kusů.)

Položky

 • Přidávání položek do příjemky - položky je do dokladu možné přidat zadáním PLU, Názvu, Kódu karty nebo EAN kódu, a vybrat ji tak ze seznamu existujících karet stisknutím tlačítka ENTER, nebo kliknutím na ikonu Přidat.
   • Jestli se jedná o nové zboží, je možné přímo z příjemky kartu založit. (Kartu je možné vybrat ze seznamu, nebo vytvořit kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šipku směrem dolů a kliknutím na ENTER po zadání názvu karty. Při přidávání skladových karet do příjemky aplikace seznam nenabízí rozlévané ani recepturní karty, neboť se počítá, že tyto karty mají na sebe navázané jiné položky.)
  • Položka v příjemce - po kliknutí na ikonu Přidat, nebo stisknutím ENTER se zobrazí formulář pro příjem dané karty.

Příjem zboží - definování přijímaného množstvý a ceny
   • Název skladové karty - v záhlaví formuláře se nachází název přijímané karty. (Na název je možné kliknout a zobrazí se tak detail dané karty, kde je možné zobrazit statistiku prodeje, ale i stav zásob na skladové kartě.)
   • Množství - přijímané množství v měrné jednotce dané karty.
   • Cena bez DPH - nákupní cena za jedničku. Při evidování zboží z faktury, se počítá s cenami na dokladu bez DPH, při nákupu pokladním dokladem se pracuje s cenami s DPH. (Aplikace si následně dopočítá celkovou cenu s DPH dle přednastavené DPH na skladové kartě.)
   • DPH - informativní vyčíslení DPH pro danou položku. (Zobrazované DPH vychází z nastavení na skladové kartě.)
   • Sleva - jestli máte na dokladu uvedeny neslevněné ceny, ale zároveň je tu i zobrazena informace o výšce slevy, je možné ji vyplnit a aplikace automaticky dopočítá výslednou cenu za položku.
   • Pol. bez DPH - celková cena za položku. V případě zadání počtu ks a celkovou cenu za položku, systém automaticky dopočítá jednotkovou cenu.
   • Nák. cena - zobrazení předchozí nákupní ceny za MJ s porovnáním procentuálního navýšení (červená) nebo snížení (zelená) ceny oproti aktuálně zadané. Vhodné pro sledování a upozorňování při nákupu na změny cen od dodavatele.
   • Před. cena - aktuální prodejní cena na skladové kartě s DPH.
   • Zisk – rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. (Pozor, do výpočtu hodnoty a tedy i procentuálního přepočítání vstupuje více faktorů jako to, zda jste/nejste plátce DPH, stejně tak to, zda evidujete příjem od plátce, resp. nelátce DPH apod.)
  • OK - kliknutím na tlačítko se potvrdí přidání položky do příjemky.
  • Zavřít - zavře se zobrazený formulář a položka se do příjemky nepřidá.
  • Odebrat - když se položka dodatečně upravuje, je možné ji kliknutím na tlačítko odebrat z příjemky.
 • Seznam položek v příjemce

Formulář pro přidávaní zboží do příjemky
  • Celkem - výsledná celková cena položek v příjemce s DPH. (Přijímané množství na položce krát jednotková cena.)
  • Celkem bez DPHvýsledná celková cena položek v příjemce bez DPH.
  • Název, PLU - zobrazí se název skladové karty a PLU. Jestli se jedná o kartu s nastavenou evidencí SBL, zobrazí se i číslo SBL. (Na název je možné kliknout a zobrazí se tak detail dané karty, kde je možné zobrazit statistiku prodeje ale i stav zásob na skladové kartě.)
  • Přij. mn. - přijímané množství na sklad. Po kliknutí do pole se zobrazí detail položky v příjemce a je možné množství okamžitě změnit a změnu potvrdit.
  • Sleva - výška slevy na dané položce.
  • Cena bez DPH € - cena bez DPH za měrnou jednotku.
  • Pol. bez DPH € - cena za položku bez DPH.
  • Nák. cena - zobrazení předchozí nákupní ceny za MJ s porovnáním procentuálního navýšení (červená) nebo snížení (zelená) ceny oproti aktuálně zadané. Vhodné pro sledování a upozorňování při nákupu na změny cen od dodavatele.
  • Upravit položku - zobrazí se detail položky, kde je možné změnit počet kusů, cenu nebo slevu případně položku z příjemky odebrat.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard