Seznam inventur

V tomto článku je popsán seznam vytvořených inventur v aplikaci iKelp POS Mobile. Seznam inventur je možné zobrazit kliknutím v Menu aplikace na možnost Sklad a výběrem možnosti Inventury.

Navigační panel aplikace

Seznam úkonů, které je možné v seznamu inventur vykonat

Seznam úkonů, které je možné v seznamě inventur vykonať

 • Sklad - návrat na předcházející stránku se seznamem skladových dokladů.

 • + Nová - kliknutím na tlačítko se zobrazí formulář pro vytvoření nové inventury. Vytvoření nové inventury přesněji popisuje návod Inventura skladových zásob, baru nebo kuchyně.

 • Rychlá inventurapo kliknutí na tlačítko Rychlá inventura se zobrazí okno s možnostmi pro vykonání rychlé inventury. ( Po výběru typu inventury se automaticky zobrazí karty, které jsou zařazeny do některé ze skupin pro rychlou inventuru. Více informací o rychlé inventuře se rovněž dozvíte v návodu Inventura skladových zásob, baru nebo kuchyně.)

 • Návodpo kliknutí se zobrazí příslušný návod pro danou část aplikace.

Seznam inventur

Rozšířený filtr a seznam inventur v inventurním seznamu aplikace

Rozšířený filtr a seznam inventur v inventurním seznamu aplikace

 • Filtrkliknutím na tlačítko se zobrazí rozšířený filtr pro filtrování dokladů. 

  • Od data / Do data - zobrazit jen inventury, které mají nastaveno datum v uvedeném rozsahu.

 • Zobrazit doklady - počet dnů zpětně pro zobrazení inventur v seznamu. (Přednastavený počet dnů je 64, to znamená, že se budou zobrazovat doklady s datem 64 dní zpět od aktuálního data.)

 • Druh - zobrazit jen vybrané druhy dokladů.

 • Stav - zobrazit jen doklady ve vybraném stavu.

Popis údajů zobrazených na záznamu inventury

Záznam inventury

Záznam inventury

 • Číslo dokladu - číslo, pod kterým je doklad evidován v aplikaci v dané číselné řadě.
 • Datum vytvoření - datum vytvoření inventury.
 • Celková cena s DPH - celková cena položek zahrnutých v inventuře.
 • Název druhu inventurního dokladu - druh, pod kterým byl doklad vytvořen.
 • Stav - stav vybavenosti dokladu. (Stav vybavenosti je vhodný pro interní evidenci. Např. pokud se na inventuře průběžně pracuje a postupně se přidávají položky, nechá se ve stavu rozpracovaná. Jestli byla inventura nahozena, je možné tento stav upravit pro další práci s dokladem.)
 • Typ vyhodnocení - typ vyhodnocení inventury. (Podle typu jsou do vyhodnocení zahrnuty jen položky, které se nacházejí pouze v dané inventuře, nebo položky celého skladu.)
 • Zamčeny - stav na dokladu se zobrazí tehdy, kdy došlo k vyhodnocení inventury a jejímu následnému uzavření, čímž došlo ke korekcím pohybů na skladu. Uzamčenou inventuru není již možné následně upravovat.
 • Poznámka - poznámka k dokladu.


Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard