Zoznam inventúr

V tomto článku je popísaný zoznam vytvorených inventúr v aplikácii iKelp POS Mobile. Zoznam inventúr je možné zobraziť kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Sklad, a výberom možnosti Inventúry.

Navigačný panel aplikácie

Zoznam úkonov, ktoré je možné v zoznam inventúr vykonať

Zoznam úkonov, ktoré je možné v zoznam inventúr vykonať

 • Sklad - návrat na predchádzajúcu stránku zo zoznamom skladových dokladov.

 • + Nová - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí formulár pre vytvorenie novej inventúry. Vytvorenie novej inventúry presnejšie popisuje návod Inventúra skladových zásob, baru alebo kuchyne.

 • Rýchla inventúrapo kliknutí na tlačidlo Rýchla inventúra sa zobrazí okno s možnosťami pre vykonanie rýchlej inventúry. ( Po výbere typu inventúry sa automaticky zobrazia karty, ktoré sú zaradené do niektorej zo skupín pre rýchlu inventúru. Viac informácií o rýchlej inventúre sa rovnako dozviete v návode Inventúra skladových zásob, baru alebo kuchyne.)

 • Návodpo kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

Zoznam inventúr

Rozšírený filter a zoznam inventúr v inventúrnom zozname aplikácie

Rozšírený filter a zoznam inventúr v inventúrnom zozname aplikácie

 • Filterkliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozšírený filter pre filtrovanie dokladov. 

  • Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len inventúry, ktoré majú nastavený dátum v uvedenom rozsahu.

 • Zobraziť doklady - počet dní spätne pre zobrazenie inventúr v zozname. (Prednastavený počet dní je 64, to znamená, že sa budú zobrazovať doklady s dátumom 64 dní späť od aktuálneho dátumu.)

 • Druh - zobraziť len vybrané druhy dokladov.

 • Stav - zobraziť len doklady vo vybranom stave.

Popis údajov zobrazených na zázname inventúry

Záznam inventúry

Záznam inventúry

 • Číslo dokladu - číslo, pod ktorým je doklad evidovaný v aplikácii v danej číselnej rade.
 • Dátum vytvorenia - dátum vytvorenia inventúry.
 • Celková cena s DPH - celková cena položiek zahrnutých v inventúre.
 • Názov druhu inventúrneho dokladu - druh pod ktorým bol doklad vytvorený.
 • Stav - stav vybavenosti dokladu. (Stav vybavenosti je vhodný pre internú evidenciu. Napr. ak sa na inventúre priebežne pracuje a postupne sa pridávajú položky, nechá sa v stave rozpracovaná. Ak bola inventúra nahodená, je možné tento stav upraviť pre ďalšiu prácu s dokladom.)
 • Typ vyhodnotenia - typ vyhodnotenia inventúry. (Podľa typu sú do vyhodnotenia zahrnuté iba položky, ktoré sa nachádzjú iba v danej inventúre, alebo položky celého skladu.)
 • Zamknuté - stav na doklade sa zobrazí vtedy, ak došlo k vyhodnoteniu inventúry a jej následnému uzavretiu, čím došlo ku korekcián pohybov na sklade. Uzamknutú inventúru nie je už možné následne upravovať.
 • Poznámka - poznámka k dokladu.


Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard