Vytvoření uživatelů pro iKelp POS Mobile

V tomto návodu Vám představíme způsob vytváření nových uživatelů v aplikaci iKelp POS Mobile. Při vytváření uživatelů je možné použít dva způsoby registrace uživatele v aplikaci, námi preferovaný je první způsob registrace uživatele v aplikaci pomocí jeho registrace.

Scenář použití

Po zřízení služby každý obdrží přihlašovací údaje do aplikace pro editorský účet. Jedná se o účet, který má v aplikaci přednastavená práva pro práci s aplikací. Běžná praxe si však pro možnosti nastavování různých práv uživatelů a přehledů prodeje uživatelů vyžaduje mít v aplikaci vytvořených více uživatelů. Níže vysvětlíme, jak tyto uživatele v aplikaci založit.  

Vytvoření uživatele pomocí registrace 

Uživatel má možnost sám se v systému registrovat a automaticky se tak daný kontatk v systému založí. Následně stačí jen daný kontakt vyhledat a změnit mu úroveň přístupu.

 1. Otevřte si aplikaci iKelp POS Mobile na Vaší doméně xxx.zavolatobsluhu.sk. (Za xxx doplňte Váš identifikátor služby.)
 2. Klikněte na tlačítko Přihlásit/Log in.
 3. V zobrazeném přihlašovacím okně vyberte možnost Registrovat / Sign Up. Vždy je vhodné využit Google nebo Facebook účet, pokud ho uživatel má. Přihlašování tak bude jednodušší.
  • Další výhoda, která spočívá v tomto způsobu přihlašování je v tom, že pokud se např. pokazí PC, stačí zadat na novém zařízení adresu služby a přihlásit se přihlšovacími údaji, které obsluha / uživatel běžně používá k přihlašování do svého facebook nebo gmail účtu a nemusí si tak pamatovat další přihlašovací údaje.
  • Následně po přihlášení na zařízení majitele nebo obsluhy s právem autorizovaní zařízení se zařízení autorizuje a je možné dále využívat přihlašování přes PIN.
 4. Zadejte přihlašovací email a heslo a klikněte na tlačítko Registrovat.
  1. Na Vámi zadanou emailovou adresu byl zaslán email pro potvrzení registrace. Pro potvrzení registrace, je potřebné dané konto aktivovat kliknutím na link uvedený v emailu. (V případě, že se Vám email nezobrazil v doručené poště, zkontrolujte prosím zda se email nenachází v nevyžádané poště - Spamu.) 
  2. Po potvrzení budete automaticky přesmerováni na stránku POS Mobile, kde se Vám zobrazí hlášení o úspešné aktivaci konta.
 5. Po vykonání těchto kroků je uživatel v systému registrován, ale zatím jen jako kontakt, který nemá právo pracovat s prodejem. Na to, aby mohl se systémem plnohodnotně pracovat, je potřebné:
  1. Přihlásit se do systému pod účtem editora (účtem, který jste dostali při zřízení), nebo uživatelem, který má právo editovat kontakty.
  2. Z Menu aplikace vyberte možnost Kontakty
  3. Nově registrovaného uživatele vyhledáte zadáním emailové adresy použité při registraci. Klikněte na tlačítko Více. (Aplikace dokáže vyhledávat ve všech částích emailu, stačí zadat jen část a aplikace zobrazí všechny kontakty, které Vámi zadanou část názvu obsahují.)
  4. V zobrazené záložce Základní, nastavte "Úroveň přístupu" na "Uživatel".
   1. Dále vyplňte jméno a příjmení uživatele. V této části je možné nastavit i "PIN" pro přihlašování na autorizovaném zařízení.
   2. V záložce Práva, která se zobrazila po změně úrovně přístupu, je následně možné nastavit práva pro uživatele.
   3. Rovněž je možné vyplnění i ostatních údajů o uživateli v příslušných záložkách.
  5. Změny potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit.

Ruční vytvoření uživatele bez registrace

Uživatele je možné založit v aplikaci i ručně bez nutnosti jeho registrace.

 1. Přihlaste se do systému pod účtem editora (účtem, který jste dostali při zřízení), nebo uživatelem, který má právo editovat kontakty.
 2. Z Menu aplikace vyberte možnost Kontakty.
 3. Kliknutím na ikonu "+" otevřete formulář pro zadání nového kontaktu.
 4. Vytvoření kontaktu a vyplnění údajů:
  1. Vyplňte jméno a příjmení uživatele, pro jeho korektní uložení je potřebné vyplnit emailovou adresu a přihlašovací heslo, resp. kód "PIN".
  2. V záložce Práva, která se zobrazila po změně úrovně přístupu na "Uživatel", je následně možné nastavit práva pro úživatele.
  3. Rovněž je možné vyplnění i ostatních údajů o uživateli v příslušných záložkách.
  4. Změny potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit.
Další informace o nastaveních uživatelů se dozvíte v návodu Uživatelé v iKelp POS Mobile.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard