Rozmístění stolů v prodeji v iKelp POS Mobile

V tomto návodu se dozvíte jak je možné v aplikaci upravovat rozložení stolů při prodeji. Změnu rozmístění stolů v jednotlivých místnostech je možné upravovat přímo v části prodej. Ten zobrazíte kliknutím v Menu aplikace na možnost Prodej.

Rozmístění stolů v prodeji

Jestli používáte aplikaci iKelp POS Mobile na zařízení s větším displejem můžete si zobrazení stolů uspořádat graficky (minimální horizontální rozlišení 800px). Podmínkou pro možnost úpravy rozmístění stolů je, aby daný uživatel měl na toto právo. (Práva lze nastavovat v Menu, v části Kontakty. Vyhledejte v seznamu uživatele, kterému chcete nastavení upravit. Příslušné nastavení lze měnit v záložce Práva.)

 1. Spusťte Prodej v aplikaci iKelp POS Mobile.
 2. Kliknutím na ikonu ve spodní části obrazovky se přepněte do režimu úpravy rozmístění stolů v místnosti. Tlačítko má název Upravit rozmístění stolů v místnosti.
  • V tomto režimu se na stolech nezobrazují doklady, ani ostatní možnosti stolů.
 3. Přesouváním stolů si nastavte požadované rozložení.
  • Změna velikosti stolu - pomocí šipky v pravé spodní části stolu je možné měnit jeho velikost.
  • Změna tvaru stolu - kliknutím na ikonu kruhu na stole lze měnit tvar stolu na kruh, resp. čtverec podle potřeby.
 4. Nastavte si rozmístění podle potřeby, následně kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte vykonané změny.
  • Kliknutím na tlačítko Zrušit, je možný návrat na předcházející stránku. Vykonané změny se neuloží.

Nastavení zobrazení stolů na zařízení

Zobrazení stolů podle rozmístění je možné na jednotlivých zařízeních vypnout.

 1. Otevřete si kliknutím v Menu aplikace nastavení POS zařízení.
 2. V záložce POS Mobile nastavení Zobrazit stoly podle rozmístění.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard