Rozmiestnenie stolov v predaji v iKelp POS Mobile

V tomto návode sa dozviete ako je možné v aplikácii upravovať rozloženie stolov pri predaji. Zmenu rozmiestnenia stolov v jednotlivých miestnostiach  je možné upravovať priamo v časti predaj. Ten zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Predaj.

Ak používate aplikáciu iKelp POS Mobile na zariadení s väčším displejom môžete si zobrazenie stolov usporiadať graficky (minimálne horizontálne rozlíšenie 800px). Podmienkou pre možnosť úpravy rozmiestnenia stolov je, aby daný užívateľ mal na toto právo. (Práva je možné nastavovať v Menu, v časti Kontakty . Vyhľadajte v zozname užívateľa, ktorému chcete nastavenie upraviť. Príslušné nastavenia je možné meniť v záložke Práva.)

 1. Spustite Predaj v aplikácii iKelp POS Mobile.
 2. Kliknutím na ikonu v spodnej časti obrazovky sa prepnite do režimu úpravy rozmiestnenia stolov v miestnosti. Tlačidlo má názov Upraviť rozmiestnenie stolov v miestnosti.
  • V tomto režime sa na stoloch nezobrazujú doklady, ani ostatné možnosti stolov.
 3. Presúvaním stolov si nastavte požadované rozloženie.
  • Zmena veľkosti stola - pomocou šípky v pravej spodnej časti stola je možné meniť jeho veľkosť.
  • Zmena tvaru stola - kliknutím na ikonu kruhu na stole je možné meniť tvar stola na kruh, resp. štvorec podľa potreby.
 4. Nastavte si rozmiestnenie podľa potreby, následne kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrďte vykonané zmeny.
  • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť, je možný návrat na predchádzajúcu stránku. Vykonané zmeny sa neuložia.

Nastavenie zobrazenia stolov na zariadení

Zobrazenie stolov podľa rozmiestnenia je možné na jednotlivých zariadeniach vypnúť.

 1. Otvorte si kliknutím v Menu aplikácie nastavenia POS zariadení.
 2. V záložke POS Mobile nastavenie Zobraziť stoly podľa rozmiestnenia.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard