PLU Pohyby v iKelp POS Mobile

V tomto článku jsou popsány jednotlivé úkony, které je možné vykonat nad pohyby jednotlivých položek. Jednotlivé úkony, které je možné v aplikaci iKelp POS Mobile vykonat, zobrazíte kliknutím v Menu aplikace, výběrem možnosti Pokladna úkony a PLU Pohyby.

Navigační panel aplikace

Seznam úkonů, které je možné vykonat nad pohyby karet

Seznam úkonů, které je možné provést nad pohybmi karet

  • Zpět - návrat na předchádzející obrazovku v aplikaci.

  • Uzáv. PLU - v aplikaci je možné vykonat i PLU Uzávěrku. Tuto je vhodné vykonat např. při střídání směn, aby bylo jasné, která směna udělala jaký obrat, a které zboží bylo po dobu jejich směny odepsáno ze skladu. Více informací o Uzávěrce PLU se dozvíte v článku Statistika prodaných položek v iKelp POS Mobile (PLU uzávěrka).

  • Tisknout na zař. - na zařízení se zobrazí údaje o prodejích položek. V případě použití filtru, se vytisknou vyfiltrované údaje.

  • Export xml - export do xml. Následně je možné s údaji dále pracovat v příslušné aplikaci pro práci s daným formátem souboru.

  • Export CSV - export do csv. Následně je možné s údaji dále pracovat v příslušné aplikaci pro práci s daným formátem souboru.

  • Rychlá inventura - v této části aplikace je možné vytvořit i rychlou inventuru baru nebo kuchyně. Bližší informace o postupu se dozvíte v článku Inventura skladových zásob, baru nebo kuchyně.

  • Návod - kliknutím na tlačítko se zobrazí nápověda k dané části aplikace.

Filtr

  • Filtr - pomocí filtru je možné zobrazit údaje o prodejích za konkrétní období, případně si zpětně podle čísla PLU uzávěrky zobrazit danou uzávěrku. 

  • Průběžné prodeje - zobrazení průběžných prodejů v daný den, se zobrazením celkové ceny naúčtovaných položek v prodejní ceně s DPH. Jednotlivé položky jsou zařazeny v kategoriích pro vyšší přehlednost. V tabulce se zobrazuje počet prodaných ks dané položky jako i celková prodejní cena za daný počet kusů. Pozor, celková cena se může lišit od prodejů na pokladně. Může se stát, že některé doklady byly ukončeny odložením a nebyly tisknuty přes fiskální zařízení, případně byly ukončeny dodacím listem apod. Při skladových statistikách se vychází z cen bez DPH a následně je k těmto cenám dopočítána výška DPH jako informační údaj. Při finančních dokladech např. na nástěnce se ze zákona využívá jiný algorytmus výpočtu, a proto se údaje zobrazené na nástěnce a v pohybech PLU mohou lišit. Bližší informace o zobrazování prodaných položek se dozvíte v návodu Statistika prodaných položek v iKelp POS Mobile (PLU zpráva).

 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard