Odložený doklad - vytvoření, dodatečné zaslání do EET

Občas se dostaneme do situace, kdy na fiskálním zařízení není možné ukončit doklad. Tehdy potřebujeme ukončit doklad odloženě a dodatečně ho odeslat na zařízení a EET. 

Kdy tato situace může nastat:

 • Nedostupnost připojení do veřejné sítě internet.
 • Došel papír v zařízení.
 • Služba je mimo provoz.
 • Manuální účtování na nezávislé registrační pokladně.
 • Jiná technická závada.

Postup řešení:

 • Vytvoření "Odloženého" dokladu
  1. Klikněte na tlačítko Mezisoučet pro vyúčtování dokladu a vyberte požadovaný typ platidla. (Hotovost / Šek / Příjem terminálem ...) 
  2. Klikněte na tlačítko Ukončit odloženě (doklad mohl takto vzniknout díky poruše, tehdy tento bod přeskočte).
 • Opětovné poslání "Odloženého" dokladu na zařízení.
  1. Klikněte na ikonu Menu a vyberte Historie dokladů.
  2. Zapněte filtr na odložené doklady.
  3. Klikněte u dokladu na ikonu Více a vyberte možnost Odeslat na zař. (pro odeslání dokladu na zařízení).

Dodatečné odeslání dokladu na zařízení nezpůsobí duplicitní odpis zboží ze skladu. Nejedná se o vytvoření nového dokladu, jen jeho vyúčtování na zařízení. V databázy dokladů se nachází stále jen jednou.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard