Nástěnka v iKelp POS Mobile

V tomto článku vám blíže představíme jednotlivé údaje které se zobrazují na nástěnce v aplikaci. Nástěnku otevřete kliknutím v Menu aplikace na možnost Nástěnka. Zobrazují se tu průběžné statistiky prodejů, obrat, obsazenost stolů jako i přehled nejčastěji prodávaného zboží.

Filtr

Filtr a seznam položek v rozborech aplikace (popis jednotlivých prvků se zobrazí i po najetí myší na dané tlačítko)

Filtr a seznam položek na nástence v aplikaci.

 

 • Rozšířený filtr - kliknutím na ikonu se zobrazí rozšířený filtr. 

  • Měsíc - v seznamu se zobrazuje několik posledních měsíců, pomocí kterých je možné rychle vyfiltrovat pohyby karet za dané období.
  • Od data / Do data - zobrazit jen pohyby položek, které byly vykonány v datumovém rozsahu.
  • Vyhledat - v nástěnce aplikace je možné zobrazit přehled i konkrétního uživatele / číšníka. Stačí jen vyplnit jeho jméno nebo příjmení a po výběru z adresáře se automaticky zobrazí statistika prodejů daného uživatele v aplikaci.
 • Nastavit filtr - aplikování filtru na základě nadefinovaných parametrů.

 • Dod. listy - kliknutím na tlačítko je možné definovat, zda se do statistik mají zahrnout i dodací listy nebo ne. Opětovným kliknutím na tlačítko je možné vypnout, aby se do přehledů zahrnuli i dodací listy.

 • Průběžně - zobrazení průběžných prodejů za systémem nadefinované období. Některé zobrazené údaje se zobrazují v rámci aktuálního dne, některé v rámci posledního měsíce apod.

 • Dnes - zobrazení prodejů a všech rozborů na nástěnce v rámci aktuálního dne, případně jiného časového období podle výběru včera, tento týden apod.

Statistika prodejů a porovnání s předcházejícím obdobím

Statistika prodejů a porovnání s předcházejícím obdobím.

Statistika prodejů a porovnáni s předchozím obdobím.

 • Průběžně dnes - zobrazení prodejů (obratu) v celkové sumě s DPH. Do této sumy jsou započítány bločky, doklady, které byly ukončeny jako odložené a v případě aktivního filtru pro započítání dodacích listů i dodací listy, které byly vytvořeny v predeji aplikace. Informace o prodejích se zobrazují na základě vyfiltrovaného časového období. 

 • Včera vs ten jistý den minulý týden - porovnání prodejů přes pokladnu za včerejší den se stejným dnem před týdnem. Zobrazuje se celková suma s DPH prodejů za předcházející den jako i finanční a procentuální porovnání prodejů. Jestli je údaj zobrazen zelenou barvou, jedná se o stoupající trend a tedy zvýšení prodeje proti porovnávanému období.

 • Zatím tento měsíc vs ten jistý den minulý měsíc - porovnání prodejů přes pokladnu od prvního dne do aktuálního dne v měsíci proti tomu jistému období v předcházejícím měsíci. Zobrazuje se celková suma s DPH jako i finanční a procentuální porovnání prodejů sledovaného období.

 • Předcházející měsíc vs měsíc předtím - porovnání prodejů přes pokladnu za celý předcházející měsíc a celý měsíc před ním.

 • Bonovačka storna - přehled položek, které byly stornovány a následně tisknuty na bonovačce.

Graf prodejů

Graf prodejů za sledované období

Graf prodejů - obrat za sledované období. Jestli je nastaveno období dnes, zobrazují se prodeje od půlnoci, s vyhodnocením k celé hodině. (Např. 11:00 - 12:00 se zobrazí jako prodeje v 11:00.)

Aktuální vytížení stolů

Aktuální vytížení stolů

Aktuální vytížení stolů - v grafu se zobrazuje celkový počet stolů promítnutý do grafu, s počtem aktuálně obsazených.

Nedostatočné množství na skladě

Nedostatočné množství skladem

Nedostatočné množství na skladě - na skladové kartě je možné v záložce Rozšířené nastavit Min.skl. mn.(minimální skladové množství) a Obj. mn. (objednané množství). Když množství na skladové kartě klesne pod nastavené minimální skladové množství, tato položka se zobrazí na nástěnce a zobrazí se při ní i objednané množství, tedy množství, které se najčastěji objednává. Uživatele tak aplikace informuje, o tom, že je potřebné zboží doobjednat.

TOP 10 zboží tento měsíc

TOP 10 zboží tento měsíc

TOP 10 Zboží - 10 nejčastěji prodávaných zboží za sledované období. Zobrazuje se počet prodaných ks daného zboží za sledované období jako i celkový obrat na dané položce s DPH.

TOP kategorie tento měsíc

TOP Kategorie

TOP Kategorie - koláčový graf, ve kterém jsou promítnuty kategorie podle toho, ze které kategorie se za sledované období prodalo nejvíce položek. Vedle se zobrazuje rozpis jednotlivých kategorií s celkovou sumou obratu s DPH za sledované období v dané kategori.

Noví zákazníci

Noví zákazníci

Noví zákazníci - graf nových zákazníků v aktuálním měsíci.

  • Neznámí - zákazníci, kteří využili inteligentní stůl pro zkontrolování účtu na stole, případně využili přivolání číšníka nebo některou z jiných funkcí inteligentního stolu, ale nezaregistrovali se do aplikace.
  • Registrovaní - zákazníci, kteří využili možnost registrace do systému a následně se přihlásili. Kliknutím v grafu na výsek registrovaných zákazníků a následným kliknutím na ikonu Více, se zobrazí seznam registrovaných zákazníků.
Graf vývoje obratu za aktuální měsíc

Číšníci - obrat číšníků za sledované období. Jestli neměl číšník ve sledovaném období žádný obrat, v rozboru se nezobrazuje.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard