Rozbory v aplikaci iKelp POS Mobile

V tomto článku jsou popsány jednotlivé úkony, které je možné dělat v rozborech aplikace. Jednotlivé možnosti rozborů v aplikaci iKelp POS Mobile, které je možné udělat, zobrazíte kliknutím v Menu aplikace, výběrem možnosti Sklad a Rozbory. Pozor, je potřebné uvědomit si, že při rozborech se vychází z pohybů na skladě a skladových cen jednotlivých položek. Tomu je přizpůsobený i mechanizmus výpočtu jednotlivých hodnot v rozborech. Proto se tyto hodnoty nemusí shodovat se statistikou nad finančními doklady, kde je použitý jiný mechanizmus výpočtu.

Navigační panel aplikace

Seznam úkonů, které je možné vykonat v rozborech aplikace

Navigační panel aplikace iKelp POS Mobile - Rozbory

 • Sklad - návrat na předcházející stránku, seznam skladových dokladů.

 • Export - export údajů. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí nabídka pro export údajů.

  • Export xml - export do xml. Následně je možné s údaji dále pracovat v příslušné aplikaci pro práci s daným formátem souboru.
  • Export CSV - export do csv. Následně je možné s údaji dále pracovat v příslušné aplikaci pro práci s daným formátem souboru.
 • Návod - po kliknutí se zobrazí příslušný návod pro danou část aplikace.

Filtr

Filtr a seznam položek v rozborech aplikace (popis jednotlivých prvků se zobrazí i po najetí myší na dané tlačítko)

Rozšíření filtr v rozborech

 • Rozšířený filtr - kliknutím na ikonu se zobrazí rozšířený filtr. 

  • Měsíc - v seznamu se zobrazuje několik posledních měsíců, pomocí kterých je možné rychle vyfiltrovat pohyby karet za dané období.
  • Od data / Do data - zobrazit jen pohyby položek, které byly vykonány v datumovém rozsahu.
  • Jen karty s pohyby - zobrazit jen karty s pohyby v daném období.
  • Položky v kategoriích - pohyby položek zobrazit podle kategorií.
 • Nastavit filtr - aplikování filtru na základě nadefinovaných parametrů.

 • Vypnout filtr - vypnutí filtru, zrušení nadefinovaného filtru.

 • Měsíc - rychlý filtr pro zobrazení aktuálního nebo předcházejícího měsíce.

  • Tento měsíczobrazení pohybů na kartách za dané období.
  • Minulý měsíc - zobrazení pohybů na kartách za dané období.

Rozbory

Seznam položek rozborů a celkový sumář

Seznam položek a celkový sumár

Celkový sumář za kontrolované období

 • Hodnota počátku - hodnota skladu na začátku období. Hodnota skladu v cenách bez DPH.
 • Hodnota příjem - hodnota příjmů na sklad za uvedené období. Hodnota skladu v cenách bez DPH.
 • Hodnota výdaj - informativní hodnota výdajů ze skladu za dané období. Hodnota v cenách bez DPH.
 • Hodnota zůstatku - hodnota zůstatku skladu na konci kontrolovaného období. Hodnota zůstatku je rovněž v cenách bez DPH.

Jednotlivé pohyby na kartách

 • Název, PLU - název položky, číslo PLU nebo SBL.
 • Mn. počátek - množství na skladu na začátku sledovaného období.
 • Mn. příjem - příjem v MJ za sledované období.
 • Mn. výdaj - výdaj v MJ za sledované období.
 • Mn. zůstatek - zůstatek v MJ za sledované období. (Rozdíl mezi příjmem a výdajem za sledované období.)
 • Zůstatek € - hodnota zůstatkového množství, hodnota zůstatku sledovaných položek v daném období v ceně bez DPH.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard