Nastavení času doručování

V tomto návodu vám blíže představíme možnosti pro jednotlivé druhy dopravy v nastaveních rozvozu v aplikaci iKelp POS Mobile. Vysvětlíme, co jednotlivá nastavení znamenají, kdy a jak je vhodné je nastavit pro správné fungování provozovny a hlavně pro správnou interpretaci možností časů doručování pro zákazníky.

V tomto návodu nejsou popsána všechna nastavení Rozvozu, ale pouze ta související s nastaveními dopravy Osobní odběr / Rozvoz z pohledu času doručování. Bližší informace o ostatních nastaveních Rozvozu získáte v odkazu na konci tohoto návodu.

Co znamená nastavení času doručování?

 • V závislosti na druhu dopravy nastavení definuje, kdy si může zákazník vyzvednout svou objednávku nebo kdy je možné objednávku doručit. 
 • Pozor, v nastaveních Rozvozu je možné definovat Otevírací hodiny, zde se však jedná o čas, ve kterém si zákazník může objednávku vytvořit - je spuštěno online objednávání. 
 • Otevírací hodiny pro doručování doporučujeme mít v rozmezí Otevíracích hodin samotného Rozvozu.
 • Otevírací hodiny mohou být v čase od 7:00, kdy si zákazník může udělat objednávku. To však neznamená, že za 40min. (v závislosti na nastavení času doručení pro danou zónu) mu také jeho objednávku doručíte. Pokud máte nastaveny např. otevírací hodiny pro doručování od 10:00, zákazník bude u objednávky informován, že jeho objednávka bude doručena po 10:00. Na dřívější termín objednávku nemůže vytvořit.
 • Podmínkou toho, aby si zákazník mohl objednat dřív, je potřeba mít aktivované Povolit před objednání.
 • Časem podle druhu doručování je vhodné definovat, odkdy začínáte doručovat. Pokud je na rozvozu nastaveno, že doručování je od 10:00 (zde se jedná o čas, kdy bude objednávka skutečně doručovaná, ne kdy kurýr sedá do auta) a zákazník si vytvoří objednávku 8:20, systém ho informuje, že nejdříve mu bude objednávka doručená v 10:00.

Osobní odběr 

Při druhu dopravy Osobní odběr je možné definovat, kdy si zákazník již může přijít svou objednávku vyzvednout. Jak bylo výše zmíněno, může si vytvořit objednávku např. od 7:00 (podle otevíracích hodin rozvozu), nejdřívější termín, kdy si ji může vyzvednout bude v 10:00. Tak, jak je možné nadefinovat čas před otevřením, je také možné definovat čas před závěrečnou, kdy může být objednávání k osobnímu převzetí pouze do 20:00 z důvodu vytíženosti obsluhy v restauraci, přičemž objednávání na rozvoz může být do 22:00.

Nastavení týkající se času doručování naleznete v Nastaveních aplikace v části Rozvoz kliknutím na tlačítko Nastavení.

 • Povolit předobjednání - aby bylo možné si objednat zboží mimo nadefinovaný čas samotného doručení, ale v průběhu otevíracích hodin rozvozu, je potřeba mít toto nastavení aktivní.
 • Otevírací hodiny - čas, ve kterém si zákazník může svou objednávku vyzvednout.
 • Možnost vybrat čas převzetí - pokud je aktivní, zákazník si může vybrat čas, kdy si vyzvedne objednávku. (Např. si objednávku vytvoří ráno, ale přijde si pro ni až v šest večer.)
  • Pouze v aktuální den - možnost předobjednávek pouze na aktuální den.
  • Počet hodin dopředu - kolik hodin dopředu si zákazník může při objednávání nadefinovat. (Např. při nastavení 4h si může zákazník u objednávky v 11:00 vybrat čas převzetí nejdříve 15:00.)
  • Počet dní dopředu - kolik dní dopředu je možné udělat předobjednávku. (Pro aktivování možnosti objednávání na zítra je potřeba zadat 1 den dopředu.)
 • Čas přípravy - čas přípravy objednávky, tedy čas, za který si minimálně od objednání můžete převzít objednávku.
 • Min. objednávka - minimální hodnota objednávky, kterou zákazník může na daný typ dopravy dokončit.
Rozvoz

Jelikož je možné v aplikaci nastavit časy doručování nezávisle podle typu dopravy, je potřeba si správně nadefinovat také tato nastavení. Je zde však jeden rozdíl oproti nastavením Osobního odběru a to je nastavení časů pro jednotlivé Zóny (oblasti doručování).

 • Čas přípravy v příslušné zóně - tento čas se zobrazuje zákazníkovi při objednávání, aby věděl, jaký minimální čas bude trvat doručování jeho objednávky. Tento čas se stejně zohledňuje také u předobjednávky zákazníka. (V případě, že máte nastavené doručování na rozvoz od 10:00 a zákazník si objednávku vytvoří v 9:40 ze zóny, kam doručování trvá 45min, dostane informaci o tom, že jeho objednávka bude doručena 10:25. Tento čas se tedy zohledňuje již tedy u předobjednávky.)

Objednávka z pohledu zákazníka

Jak již bylo zmíněno v úvodu, čas, který se zákazníkovi zobrazuje je čas, kdy mu má být objednávka doručená. Proto je třeba nadefinovat tento čas zodpovědně, aby odrážel skutečné možnosti doručování kurýrů. V opačném případě to může vést k nespokojenosti zákazníka.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard