Otevírací hodiny - Speciální dny

Návod popisuje nastavení výjimek a Speciálních dní v otevíracích hodinách. Pomocí tohoto nastavení můžete provést úpravu v otevíracích hodinách na konkrétní den, nebo dny bez toho, abyste museli upravovat své standardní otevírací hodiny. V případě, že v aplikaci používáte také rozvoz, je možné nastavit čas nezávisle pro provozovnu a nezávisle pro rozvoz. Toto nastavení je vhodné použít v případě svátků nebo jiných dní, kdy je provozovna zavřená. (Např. v případě nahlášené odstávky elektřiny / vody, kdy se zákazníci dopředu dozví informaci o zavřené provozovně.) Mohou nastat situace, kdy musí být provozovna zavřená, ale můžete jídla doručovat v rámci rozvozu. (Např. při rekonstrukci v restauraci apod.)

Nastavení speciálních dní

 1. Klikněte na ikonu menu aplikace.
 2. Vyberte možnost O provozovně.
 3. Přejděte na záložku Kontakt.
 4. V části Otevírací hodiny klikněte na ikonu Upravit.
 5. Klikněte na možnost Speciální dny.
 6. Zadejte den,  na který si přejete upravit otevírací hodiny.
 7. Klikněte na tlačítko Pridat.
 8. Následným kliknutím na záznam se zobrazí detail nastavení.
 9. Upřesněte čas zavření, případně důvod zavření.
 10. Klikněte na tlačítko Uložit.

Detailné nastavenia

 • Datum na speciální den je možné zadat přímo nebo kliknutím na ikonu ... a výběrem dne ze zobrazeného kalendáře. 
 • Následně se Speciální den přidá do seznamu dní, kdy tato výjimka nastala kliknutím na Přidat
 • Potvrzení nastavení je potřeba potvrdit kliknutím na Uložit.

Seznam speciálních dní

Po přidání speciálního dne je možné nastavit detail kliknutím na Upravit

Seznam speciálních dnů

Speciální den

Speciální den

 • Datum od - datum, od kterého bude zavřená provozovna nebo nebude možné si online objednat.
 • Datum do - dokdy je provozovna zavřená, resp. není možné si online objednat jídlo. Datum může být v rámci jednoho dne, nebo může být nadefinováno na několik dní.
 • Typ - typ, nebo důvod zavření. (Např. Zavřeno z technických důvodů, Svátek apod.)
 • Provozovna - použít také pro provozovnu, v informacích o otevíracích hodinách se zobrazí, že provozovna je v daný den zavřená.
 • Také rozvoz - použít také pro rozvoz, v informacích o otevíracích hodinách se zobrazí, že v daný den není možné vytvořit online objednávku.
 • Poznámka / důvod zavření - stručný popis, proč je v daný den provozovna zavřená, resp. není možné si online objednat.
 • Ok - potvrzení provedených změn, speciální den se přidá do seznamu. Pozor, následně je třeba změnu potvrdit kliknutím na Uložit.
 • Zavřít - zavřít formulář bez potvrzení provedených změn.
 • Odebrat -  v případě otevření k úpravě nadefinované Speciálního dne ho tímto odeberete. Pozor, následně je potřeba změnu potvrdit kliknutím na Uložit.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard