Otváracie hodiny - Špeciálne dni

Návod popisuje nastavenie výnimiek a špeciálnych dní v otváracích hodinách. Pomocou tohto nastavenia viete spraviť úpravu v otváracích hodinách na konkrétny deň, alebo dni bez toho, aby ste museli upravovať svoje štandardné otváracie hodiny. V prípade, že používate aj donášku v aplikácii, je možné nastaviť čas nezávisle pre prevádzku a nezávisle pre donášku. Toto nastavenie je vhodné v prípade sviatkov, či iných dní kedy je prevádzka zatvorená. (Napr. v prípade nahlásenej odstávky elektriny / vody, kedy sa zákazníci vopred dozvedia informáciu o zatvorenej prevádzke.) Môžu nastať situácie, kedy musí byť prevádzka zatvorená, ale môžete jedlá doručovať v rámci donášky. (Napr. pri prerábke v reštaurácii a pod.)

Nastavenie špeciálnych dní

 1. Kliknite na ikonu menu aplikácie.
 2. Vyberte možnosť O prevádzke.
 3. Prejdite na záložku Kontakt.
 4. V časti Otváracie hodiny kliknite na ikonu Upraviť.
 5. Kliknite na možnosť Špeciálne dni.
 6. Zadajte deň,  na ktorý si prajete upraviť otváracie hodiny.
 7. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 8. Následným kliknutím na záznam sa zobrazí detail nastavenia.
 9. Upresnite čas zatvorenia, prípadne dôvod zatvorenia.
 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Detailné nastavenia

 • Dátum na špeciálny deň je možné zadať priamo, alebo kliknutím na ikonu ... a výberom dňa zo zobrazeného kalendára. 
 • Následne sa Špeciálny deň pridá do zoznamu dní, kedy táto výnimka nastala kliknutím na Pridať
 • Potvrdeni nastavení je potrebné kliknutím na Uložiť.

Zoznam špeciálnych dní

Po pridaní špeciálneho dňa je možné nastaviť detail kliknutím na Upraviť

Zoznam špeciálnych dní

Špeciálny deň

Špeciálny deň

 • Dátum od - dátum, od ktorého bude zatvorená prevádzka alebo nebude možné si online objednať.
 • Dátum do - do kedy je prevádzka zatvorená, resp. nie je možné si online objednať jedlo. Dátum môže byť v rámci jedného dňa, alebo môže byť nadefinovaný na viacero dní.
 • Typ - typ, alebo dôvod zatvorenia. (Napr. Zatvorené z technických príčin, Sviatok a pod.)
 • Prevádzka - použiť aj pre prevádzku, v informáciach o otváracích hodinách sa zobrazí, že prevádzka je v daný deň zatvorená.
 • Aj donáška - použiť aj pre donášku, v informáciach o otváracích hodinách sa zobrazí, že v daný deň nie je možné vytvoriť online objednávku.
 • Poznámka / dôvod zatvorenia - stručný popis, prečo je v daný deň prevádzka zatvorená, resp. si nie je možné online objednať.
 • Ok - potvrdenie vykonaných zmien, špeciálny deň sa pridá do zoznamu. Pozor, následne je potrebné zmenu potvrdiť kliknutím na Uložiť.
 • Zatvoriť - zatvoriť formulár bez potvrdenia vykonaných zmien.
 • Odobrať -  v prípade otvorenia na úpravu nadefinované špeiálneho dňa, ho týmto odoberiete. Pozor, následne je potrebné zmenu potvrdiť kliknutím na Uložiť.
Súvisiace návody

 

 

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard