Spropitné pro poslíčka v online objednávce donášky

V tomto návodu vám představíme nastavení aplikace, která umožní zákazníkovi v případě online objednávky zadat přímo u objednávky spropitné - tip na danou objednávku. Tato možnost je volitelná a nijak zákazníka k zadání spropitného nenutí. Je na něm, jestli a v jaké výši spropitné k objednávce zadá. 

Přijaté spropitné je následně v aplikaci evidované nezávisle od běžné tržby a z pohledu účetnictví je bráno jako finanční příjem, který se následně zdaní jako zisk. Z toho důvodu není tato suma vyčíslená na dokladech a není ani nahlašovaná na portál Finanční správy. (Pro více informací o evidování a zdaňování spropitného vám doporučujeme se obrátit na příslušné instituce.)

Aktivování a nastavení výšky spropitného v rozvozu

 • V Menu aplikace vyberte možnost Rozvoz.
 • Klikněte na Nastavení.
 • Podmínky pro definování výšky spropitného naleznete v části Tip.
 • Je potřeba aktivovat Tip pro rozvoz.
 • Klikněte na tlačítko Přidat možnost.
 • Vyberte jedno z nabízených pravidel zaokrouhlení ceny na dokladu nebo procentuální hodnotu.
  • Žádné nebo hotovost - je vhodné, pokud zákazník zadá nějaké spropitné, ale následně ho chce zrušit a dát spropitné v hotovosti poslíčkovi.
  • Zadaná hodnota - pevně zadaná hodnota, která bude připočítaná jako spropitné.
  • Procentuální hodnota - procentuální hodnota z objednávky.
  • Vlastní hodnota - zákazník si sám zadá výšku spropitného.
 • Klikněte na tlačítko OK.
 • Provedená nastavení je potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Volby zadaná a procentuální hodnota mají možnost nastavení dodatečného zaokrouhlení výsledné sumy.

Více informací o jednotlivých nastaveních naleznete v návodu Online objednávání na rozvoz - základní nastavení.

Zadání spropitného z pohledu zákazníka u online objednávky

 • Výběr položek v objednávce přes online rozvoz.
 • V části Doprava se zobrazuje možnost Tip pro poslíčka.
 • Klikněte na možnost Volitelné.
 • Vyberte některou z předvyplněných hodnot, nebo klikněte na Jiné a zadejte vlastní výšku spropitného.
 • Klikněte na tlačítko OK.
 • V další části objednávky Souhrn se zobrazuje výška spropitného a celková částka k úhradě zákazníkem.

Objednávka z pohledu obsluhy

 • Obsluha vidí výšku spropitného v detailu objednávky. Zde je cena rozdělená na výšku sumy k zaplacení a hodnotu samotné objednávky.
 • Po vyúčtování se doklad zapíše do historie dokladů. Doklad se vytvoří pouze na reálnou sumu objednávky.
 • Výška spropitného se následně zobrazuje Menu - Pokladna úkony v části Spropitné. Toto se zapisuje pod uživatele, který doklad vyúčtoval.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard