Skladový výdej v iKelp POS Mobile

V tomto článku vám představíme, jakým způsobem je možné udělat ručně výdej ze skladu v aplikaci iKelp POS Mobile. Výdej zboží ze skladu probíhá automaticky při tvorbě finančních dokladů (bločky, dodací listy, faktury), ale je možné udělat výdej i ručně. Výdej ze skladu je možné udělat kliknutím v Menu aplikace na položku Sklad a + Výdejka.

Skladový výdej

Po výběru dané možnosti se zobrazí formulář pro výběr způsobu výdeje zboží ze skladu

Skladový výdej v aplikaci iKelp POS Mobile

  • SBL Výdej - Evidování alkoholu, otevření láhve. Tento způsob výdeje se používá, když se v aplikaci eviduje alkohol a výkazy pro celní úřad. (Tento způsob evidence je povinen pouze pro Slovenskou republiku.) Při tomto způsobu výdeje dochází k vyskladnění celé láhve. Výdej je možné vykonat přímo ve skladové evidenci, ale je rovněž možné ho vykonat i v prodeji procesem otevření láhve (automaticky se při tomto procesu vytvoří tento typ skladového dokladu). Více informací o možnostech SBL Výdeje, se dozvíte v návodu SBL Výdej.

  • Inventurní výdej - Korekce skladového zboží, přebytek. Inventurním výdejem je možné vykonat korekci skladu. Jestli se při inventuře zjistí, že zboží je evidováno na skladě v aplikaci, ale ve skutečnosti se na skladě nenachází, při inventuře se automaticky vytvoří inventurní výdej a po uzavření se zboží vydá ze skladu. Inventurní výdej je typ dokladu, který může vzniknout automaticky při inventuře, rovněž je však možné ho vytvořit ručně např. při přeskladňování zboží, pokud došlo k záměně při prodeji apod. Konkrétní příklad vytvoření inventurního výdeje pro korekci skladu při záměně zboží popisuje i návod Inventurní výdej. Bližší informace o inventuře se dozvíte v návodu Inventura skladových zásob, baru nebo kuchyně.

  • Výdej na spotřebu - Nákladová spotřeba zboží. Tento typ výdeje je možné použít v ostatních případech kdy potřebujete zboží vydat ze skladu. Nejčastěji se tento typ výdeje používá např. v kuchyni, kde dochází k výdejům surovin v malých množstvích, které nejsou zahrnuty v nastaveních receptur. (Např. cukr, sůl, koření - položky, které se jednou za čas zkontrolují a podle předcházejícího stavu se udělá skladový výdej, aby se dorovnal stav skladu.) Rovněž je možné tento výdej použít i při výdeji potravin ze skladu, které jsou po záruce, zkaženy apod., aby nebyly dále vedeny ve skladové evidenci. Další informace se dočtete v návodu Výdej na spotřebu.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard