Výroba polotovarů a surovin do receptur

Co je manuální výroba a na co slouží

Manuální výroba slouží k přesnější evidenci skladu v případě, že k prodeji používáte vlastní výrobky. Nakupují se suroviny, ze kterých se následně vyrábějí výrobky nikoli na konečný prodej, ale jako polotovar do konkrétních receptur. Aby bylo možné se podívat, které suroviny šly na výrobu a co se z těchto surovin následně vyrobilo. Systém umí stále evidovat výrobu definovanou na jednotlivých recepturách. V tomto případě se jedná o specifické případy evidence, kdy něco chceme vyrobit dříve, než se to prodá. Tímto lze sledovat na skladě, co bylo k výrobě použito a následně i to, kolik kusů výrobků je na skladě.

Praktický příklad

Výroba vlastních hamburgerů. Nakoupí se maso, které se použije na výrobu samotného masového burgeru (příprava vlastního polotovaru), přičemž na výrobu 20ks masových burgerů se použije maso, cibule, koření, bylinky... a takto připravené burgery se dají zachladit. V aplikaci se zrealizuje výroba, čímž se odepíše množství z jednotlivých surovin vstupujících do výroby na přípravu uvedeného počtu burgerů a provede se příjem na kartu masového burgeru v počtu 20ks. Tato karta následně vstupuje do receptury již konkrétního výrobku (kde je nadefinována houska, maso, případně hranolky, salát, příloha...). Je tak možné si po prodejích kontrolovat, kolik samotných masových burgerů je ještě dostupných nebo jestli není třeba připravit další. Takovou evidenci lze aplikovat na různé suroviny, které nejsou přímo prodávány, ale jejich přípravu je třeba evidovat. Může se jednat o pečení vlastního chleba, který se podává jako příloha, těsto na pizzu apod.

Proces manuální výroby

Výdej zboží / surovin na výrobu

  1. Klikněte na možnost Sklad v menu aplikace.
  2. Kliknutím na + Výdejka vytvoříte skladový výdej.
  3. Vyberte typ Výroba výdej.
  4. Vložte vydávané položky do dokladu, zadejte množství.
  5. Změny potvrdíte kliknutím na Uložit.

Na dokladu je vidět skladová cena vydaných položek ze skladu. Tato cena zároveň slouží jako nákupní cena výrobku a při příjmu ji tedy můžete zadat jako položkovou cenu, čímž se rozpočítá cena za přijímané množství výrobků. Tímto způsobem víte přesně skladovou cenu jednoho výrobku bez komplikovaných propočtů.

Příjem výrobku

  1. Klikněte na možnost Sklad v menu aplikace.
  2. Kliknutím na + Příjem vytvoříte skladový výdej.
  3. Vyberte typ Výroba příjem.
  4. Vložte položky do dokladu, které vznikají výrobou, zadejte množství a skladovou cenu.
  5. V poli Skl. výroba výdej, stiskněte Enter a vyberte doklad výdejky, s kterým se má příjemka svázat. (Z důvodu případné dodatečné kontroly a dosledování vazeb.)
  6. Změny potvrdíte kliknutím na Uzavřít.
   • Doklad můžete Uložit, nebo Uzavřít, při uzavření se mění systémový stav doklad a doklad se automaticky uzamyká proti úpravě.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard