Výroba polotovarov a surovín do receptúr

Čo je manuálna výroba a na čo slúži

Manuálna výroba slúži na presnejšiu evidenciu skladu v prípade, že na predaj používate vlastné výrobky. Nakupujú sa suroviny, z ktorých sa následne vyrábajú výrobky nie na konečný predaj, ale ako polotovar do konkrétnych receptúr. Aby bolo možné si odevidovať, ktoré suroviny išli na výrobu a čo sa z týchto surovín následne vyrobilo. Systém vie stále evidovať výrobu definovanú na jednotlivých receptúrach. V tomto prípade sa jedná o špecifické prípady evidencie, kedy niečo chceme vyrobiť skôr ako sa to predá. Týmto je možné sledovať na sklade, čo sa na výrobu použilo a následne aj to, koľko kusov výrobkov je na sklade.

Praktický príklad

Výroba vlastných hamburgerov. Nakúpi sa mäso, ktoré sa použije na výrobu samotného mäsového burgra (príprava vlastného polotovaru), pričom na výrobu 20ks mäsových burgerov sa použije mäso, cibuľa, koreniny, bilinky... a takto pripravené burgre sa dajú zachladiť. V aplikácii sa zrealizuje výroba čím sa odpíše množstvo z jednotlivých surovín vstupujúcich do výroby na prípravu uvedeného počtu burgerov a spraví sa príjem na kartu mäsového burgera v počte 20ks. Táto karta následne vstupuje do receptúry už konkrétneho výrobku (kde je nadefinovaná žemľa, mäso, prípadne hranolky, šalát, obloha....). Je tak možné si po predajoch kontrolovať, koľko samotných mäsových burgerov je ešte dostupných, či nie je potrebné pripraviť ďalšie. Takúto evidenciu je možné aplikovať na rôzne suroviny, ktoré nie sú priamo predávané, ale ich prípravu je potrebné odevidovať. Môže sa jednať o pečenie vlastného chleba, ktorý sa podáva ako príloha, cesto na pizzu a pod.

Proces manuálnej výroby

Výdaj tovarov / surovín na výrobu

  1. Kliknite na možnosť Sklad v menu aplikácie.
  2. Kliknutím na + Výdajka vytvoríte skladový výdaj.
  3. Vyberte typ Výroba výdaj.
  4. Vložte vydávané položky do dokladu, zadajte množstvo.
  5. Zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť.

Na doklade je vidieť skladová cena vydaných položiek zo skladu. Táto cena zároveň slúži ako nákupná cena výrobku a pri príjme ju teda môžete zadať ako položkovú cenu, čím sa rozpočíta cena za prijímané množstvo výrobkov. Týmto spôsobom viete presne skladovú cenu jedného výrobku bez komplikovaných prepočtov.

Príjem výrobku

  1. Kliknite na možnosť Sklad v menu aplikácie.
  2. Kliknutím na + Príjem vytvoríte skladový výdaj.
  3. Vyberte typ Výroba príjem.
  4. Vložte položky do dokladu ktoré vznikajú výrobou, zadajte množstvo a skladovú cenu.
  5. V poli Skl. výroba výdaj, stlačte Enter a vyberte doklad výdajky, s ktorým sa má príjemka zviazať. (Z dôvodu prípadnej dodatočnej kontroly a dosledovaniu väzieb.)
  6. Zmeny potvrdíte kliknutím na Uzavrieť.
   • Doklad môžete Uložiť, alebo Uzavrieť, pri uzavretí sa mení systémový stav doklad a doklad sa automaticky uzamyká proti úprave.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard