Sklad v iKelp POS Mobile

V tomto článku sú popísané úkony, ktoré je možné v sklade vykonať. Jednotlivé úkony, ktoré je možné v evidencii skladu v aplikácii iKelp POS Mobile vykonať, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie, výberom možnosti Sklad.

Navigačný panel aplikácie

Zoznam úkonov, ktoré je možné v sklade vykonať

Navigačný panel aplikácie iKelp POS Mobile

 • Príjemka - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí formulár pre výber typu skladového prímu. Tu je možné vybrať, či sa jedná o nákup tovaru faktúrou, pokladničným dokladom prípadne je možné pre korekciu skladu vytvoriť inventúrny príjem. Bližšie informácie o skladovom príjme sa dozviete v článku Nákup tovaru, skladový príjem.

 • Výdajka - kliknnutím na tlačidlo vytvoríte nový doklad pre výdaj tovaru zo skladu. Zobrazí sa formulár pre výber typu skladového výdaja SBL výdaj, inventúrny výdaj prípadne výdaj na spotrebu. Ďalšie informácie o možnostiach skladového výdaja v aplikácii sa dočítate v návode Skladový výdaj v iKelp POS Mobile.

 • Vytlačiť - tlač zoznamu skladových dokladov podľa vybraného filtra.

 • Export - export zoznamu skladových dokladov podľa vybraného filtra v uvedenom formáte.

 • Inventúry - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí zoznam vykonaných inventúr v aplikácii. V tejto časti aplikácie je možné vytvoriť novú inventúru, prípadne tzv. rýchlu inventúru baru alebo kuchyne. Viac informácií o inventúre v aplikácii sa dozviete v návode Inventúra skladových zásob, baru alebo kuchyne alebo v návodoch k aplikácii iKelp POS Mobile v sekcii Inventúry.

 • Rozbory - v tejto časti aplikácie je možné vykonať a vyfiltrovať rôzne štatistiky predajov. Pomocou filtra je možné zobraziť pohyby na položkách za určité obdobie, rovnako nastaviť, či sa zobrazené infrmácie majú zobraziť rozdelené podľa kategórií a pod. Viac informácií sa dozviete v návode Rozbory v aplikácii iKelp POS Mobile.

 • Výkaz SBL - v aplikácii je možné spraviť aj výkaz tvrdého alkoholu, ktorý je potrebné odovzdávať colnej správe. Prehľadne sa tu zobrazujú predaje, pohyby položiek, ktoré majú nastavené, že do výkazu SBL vstupujú. Bližšie informácie o výkaze SBL sa dozviete v návode Výkaz SBL v aplikácii iKelp POS Mobile.

 • Nákup - podľa nastavení na kartách vie systém poskytnúť informáciu o tom, ktoré karty je potrebné doobjednať, lebo ich stav klesol pod nastavenú hranicu.

 • Návodpo kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

Kompletný návod skladovej evidencie, jednotlivých možností aplikácie, nastavení a postup evidencie skladu sa dozviete v našom videokurze k aplikácii Skladová evidencia v iKelp POS Mobile, krok za krokom.

Zoznam skladových dokladov

Rozšírený filter a zoznam skladových dokladov

Rozšírený filter a zoznam dokladov v aplikácii iKelp POS Mobile

 • Filter - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozšírený filter pre filtrovanie dokladov.

  • Stav - zobraziť len doklady vo vybranom stave.
  • Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len doklady, ktoré majú nastavený dátum v uvedenom rozsahu.
  • Spoločnosť - zobraziť len doklady vybranej spoločnosti. Spoločnosť je možné vyhľadať zadaním obchodného mena alebo IČO.
  • Zobraziť predaje - zobraziť skladové doklady, ktoré vznikli predajom. Nebudú sa tak zobrazovať príjemky, ale len výdajky ktoré vznikli vyúčtovaním položiek v pokladni.
  • Druh - zobraziť len vybrané druhy dokladov.
  • Uhradenosť - filter na doklady podľa stavov uhradenosti.
 • Hľadať - hľadať podľa čísla dokladu, dodacieho čísla, VS / Ref. čísla.

 • Zobraziť doklady - počet dní spätne pre zobrazenie dokladov v zozname. (Prednastavený počet dní je 64, to znamená, že sa budú zobrazovať doklady s dátumom 64 dní späť od aktuálneho dátumu.)

  • Všetky - zobraziť všetky druhy skladových dokladov.
  • Príjmy - zobrazenie všetkých druhov dokladov, ktorými sa prijíma tovar na sklad.
  • Výdaje - zobrazenie všetkých druhov, ktorými je realizovaný výdaj tovaru zo skladu. (Všetky druhy dokladov ktoré znižujú stav skladu Inventúrny výdaj, SBL výdaj, Predaj a pod.)
  • Výdaje SBL - výdaj položiek zo skladu, ktoré majú nastavený príznak SBL karta.


Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard