Skladová karta typu - Text

V tomto článku Vám představíme postup pro vytvoření skladové karty typu Text. Níže naleznete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladové karty. Skladové karty je možné založit v Menu aplikace v části Karty, kliknutím na ikonu Nová a výběrem příslušného typu karty.

K čemu je daný typ karty vhodný?

 • Přidávání neskladových položek do objednávky. (Jako např. k některým jídlům, které vyžadují specifický příbor - steakový, příbor na pizzu a pod.)  
 • V případě tisku informací do kuchyně pro přípravu. (Např. pokud se jako příloha k některému jídlu připravuje na jiném pracovišti v kuchyni. Pokud je možné na této položce vybrat bonovací tiskárnu, vytiskne se zde informace k přípravě jídla, ale zákazník tuto položku na dokladu nevidí. Jídlo se tedy tiskne na jedné tiskárně / pracovišti, příloha na jiném..)
 • Oddělování chodů jídel. V aplikaci je však také možné aktivovat nastavení Osoby jako chody, kdy je možné následně čísla osob použít jako chody v objednávce.
 • Navázání karet s jejich odpisem ze skladu. Je možné na kartě nastavit vázané karty, nebo suroviny, přičemž přes vazbu se následně v nastaveném množství odepíší ze skladu.
 • Slouží při připojení externích systémů na objednávání a doručování. Pokud z externího systému příjde objednávka s neidentifikovatelnou položkou, automaticky se naváže na takovouto kartu, aby se neztratila z objednávky zákazníka.

Specifika typu karty

 • Na kartě není možné nastavit cenu.
 • Na kartě není možné vést skladovou evidenci.
 • Je možné na ní vázat položky jako suroviny, to znamená, že při prodeji se odepíše zboží z navázaných karet (surovin).
 • Na kartě je možné definovat zobrazení v nabídce pro zákazníky (online objednávání / inteligentní stůl).
 • Možnost nastavení zobrazení na fiskálním dokladu. (Pokud se položka použije v objednávce, nebo se také následně tiskne na dokladu.)
 • Možnost nastavit, na které bonovací tiskárně se tiskne.

Popis jednotlivých záložek formuláře aplikace

Základní

  • Název - název skladové karty. Při vytváření skladové karty typu "Služba", zadejte název tak, aby bylo možné skladovou kartu jednoduše identifikovat.

  • Kód / PLU - po vyplnění tohoto čísla bude možné kartu jednodušeji vyhledávat v aplikaci. (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upravit.)

  • MJ - měrná jednotka zboží.

  • Zákaz prodeje - v případě daného nastavení na kartě, není možné položku prodat a nezobrazuje se ani v seznamu při prodeji. (Nedoporučujeme přejmenovávat skladové karty. Pokud došlo k vyřazení položky z prodeje, je možné skladové kartě tento příznak nastavit a v případě potřeby vytvořit novou skladovou kartu. Pokud se položka následně opět vrátí do prodeje, příznak se odebere a kartu bude možné opět prodávat a bude se zobrazovat v seznamech.)

  • Barva - barva, pod kterou se bude ikona položky zobrazovat v prodeji.

Rozšířené

  • Prodej zlomkového množství - nastavení definuje, jestli je možné prodat i část z dané karty. (U jídel např. poloviční porci, u panáků místo 0,04L např. 0,02L apod.)

  • Množství v prodeji - u prodeje požadovat zadání množství. Vhodné u položek, kde se mění účtované množství, např. u salátů, které se prodávají na váhu apod.

  • EAN - čárový kód dané položky. Čárový kód doporučujeme vyplnit pokud se jedná o kartu s evidencí SBL, který jednoznačně identifikuje dané zboží. Stejně tak i v případě prodeje pomocí čtečky čárových kódů.

  • Rychlé poznámky - na kartě je možné nadefinovat také tzv. "Rychle poznámky", které blíže identifikují požadavek zákazníka při objednávce. Jednotlivé poznámky je možné od sebe oddělit čárkou. (Např. u minerálky to může být poznámka "Nechlazená" nebo "S ledem" apod. Více informací o rychlých poznámkách získáte v našem instruktážním videu Rychlé přidání poznámky na položce otevřeného účtu.)

  • Popis - popis na skladové kartě představuje bližší popis, který se zobrazuje na jídelním lístku. (U míchaných drinků se může jednat např. o složení apod.)

  • Bonovačky - pokud jsou v aplikaci nadefinované bonovací tiskárny, je možné nastavit, na které tiskárně se bude karta tisknout. Skladové kartě je možné nadefinovat tisk pouze na jednom zařízení.

   • Tisk položky samostatně - položka se bude tisknout na samostatném bonovacím lístku.
  • Do fin. dokladu - položka objednávky se bude přesouvat na finanční doklad. Pokud je nastavení aktivní, položka se zobrazí na eKasa dokladu.

  • Skrýt pro zákazníky - položka v dokladu se nebude zobrazovat zákazníkům. Pokud si zákazník vytvoří objednávku prostřednictvím Inteligentního stolu nebo jako online objednávku a tato položka je vázaná na některou položku z objednávky, zákazník ji ve své objednávce neuvidí, ale obsluha ano.

Kategorie

Obrázky

  • Obrázek skladové karty je možné přiřadit kliknutím na žlutou ikonu plus. Více informací o obrázcích skladových karet se dovíte v návodu Skladová karta - záložka Obrázky.

Pro veřejnost

Přídavky - vazby

Pohyby

  • Pohyby - záložka se na skladové kartě zobrazuje až v případě, že je karta již vytvořená a upravovaná. Pokud již byl na skladové kartě proveden pohyb, prodej, případně u karet se skladovou evidencí příjem, zobrazí se tato záložka. Další informace o údajích zobrazených na této záložce se dovíte v návodu Skladová karta - záložka Pohyby.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard