Skladová karta - záložka Prídavky - väzby

  • Prídavky - väzby - ako prídavky je možné k danej položke naúčtovať položky, ktoré chcete s hlavnou položkou predať za akciovú, alebo zvýhodnenú cenu. Takto môžete mať definované, že ak si zákazník objedná napr. menu, môže k nemu byť kofola za zvýhodnenú alebo nulovú cenu. Rovnako tak je možné nastaviť, či sa položka má s hlavnou do dokladu pridať automaticky alebo nie. 
   • Pridať väzbu - po kliknutí sa zobrazí formulár pre výber položky, ktorá bude s hlavnou zviazaná. Zadajte náz tejto položky a výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo Pridať alebo stlačením tlačidla Enter. Po pridaní položky je možné následne nastaviť zľavnenú cenu a množstvo, ktoré sa po výbere má do dokladu pridať.
    • Názov - názov viazanej položky.
    • Bežná € - cena za ktorú je viazaná položka bežne predávaná, to znamená ak nie je účtovaná ako viazaná.
    • Zľavnená € - cena, za ktorú sa bude položka ako naviazaná predávať. Táto cena sa aplikuje, ak sa položka vyberie ako naviazaná položka, alebo keď sa naúčtuje hlavná položka a viazaná sa pridá k nej automaticky.
    • Mn. - množstvo, v akom sa položka po naúčtovaní hlavnej položky pridá do predaja. 
    • Auto pridať - automatické pridávanie naviazaných položiek po naúčtovaní hlavnej do dokladu. Automatické pridávanie je vhodné vtedy, ak je položka za nulovú cenu. Ak je na viazanej položke cena nastavená a zákazník za ňu má platiť, je vhodné nastaviť aby sa automaticky do dokladu nepridala, ale obsluha ju vie v akciovej cene doúčtovať.
 • Donáška
  • Prídavky - väzby - 
   • Pridať väzbu - 
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard