Virtuální peněženka (Kreditní účet) - ruční úprava kreditu zákazníka

V tomto článku Vám predstavíme postup akým je možné vykonať ručnú korekciu v kreditno účte zákazníka. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých údajov, ktoré je možné dobíjaní, alebo vrátení kreditu vo formulári vyplniť. Ručnú úpravu v kreditnom účte zákazníka je možné vykonať v Menu aplikácie v časti Kontakty - Kredit kliknutím na ikonu + Nový.

Po kliknutí na tlačidlo + Nový sa zobrazí ponuka pre ručnú úpravu kreditu zákazníka

Ponuka pre výber možností pre úpravu kreditu zákazníka

Nový záznam pro dobití nebo vrácení kreditu

 

 • Dobitie kreditu - ručná korekcia kreditu dobitím. Majiteľ môže pridať kredit navyše dobrým zákazníkom, ktorí si ho následne vedia zo svojím kreditom čerpať.

  • Dobitie kreditu zákazníkom
 • Vrátenie kreditu - odobratie kreditu, napr. ak z nejakého dôvodu nedošlo k jeho odpísaniu pod.

  • Vrátenie kreditu zákazníkom

Ručná úprava kreditu - Dobitie a Vrátenie kreditu

Navigačný panel aplikácie

 • Uložiť - všetky potrebné zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť. V opačnom prípade sa vykonané zmeny neuložia.
 • Návodpo kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

Formulár ručnej úpravy kreditu je rovnaký pre dobitie, aj pre vrátenie kreditu

Formulář ruční úpravy kreditu je stejný jak pro dobití, tak pro vrácení kreditu

 • Kontakt - ak začnete do vyhľadávača písať meno, priezvisko zákazníka, systém automaticky zákazníka vyhľadá. Kliknutím na žltú ikonu + sa zobrazí formulár pre vytvorenie nového kontaktu v aplikácii Úprava kontaktu v iKelp POS Mobile.
 • Kredit - výška kreditu, ktorá sa bude upravovať v kreditnom účte zákazníka. Kredit sa vždy zadáva ako kladné číslo, a príslušná operácia sa definuje výberom spôsobu úpravy výšky kreditu či už dobíjaním, alebo vrátením.
 • Viac polí - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazia rozšírené možnosti evidencie pohybu v kreditnom účte.
  • Text - k pohybu v kreditnom účte je možné pridať aj text, do ktorého je možné uviesť aj dôvod korekcie kreditu.
  • Dátum expirácie - aj na kredite, ktorý bol dobíjaný ručnou korekciou je možné nastaviť jeho expiráciu. Znamená to, za aký čas, resp. k akému dátumu platnosť kreditu vyprší.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard