Zberná faktúra - strava zamestnancov

V tomto návode vám predstavíme postup vyúčtovania dodacích listov na konkrétnych stravníkov / zamestnancov v rámci jednej firmy na zbernú faktúru.

V praxi môže nastať situácia, že sa k vám chodia stravovať zamestnanci niektorej z blízkych firiem, a ich zamestnávateľ na konci mesiaca hromadne uhrádza túto stravu. Aj túto situáciu je možné v aplikácii iKelp POS Mobile jednoducho vyriešiť. Dokonca máte možnosť ich zamestnávateľovi poslať faktúru s rozpisom položiek na jednotlivých zamestnancov, ktoré si u vás zakúpili.

Ako to vyriešiť v aplikácii iKelp Pokladňa?

Riešenie je jednoduché, avšak na to, aby všetko bolo možné evidovať správne je potrebné:

Zaevidovať spoločnosť a jednotlivých zamestnancov/zákazníkov.

 1. Založiť spoločnosť ako kontakt v aplikácii a vyplniť obchodné údaje o firme ktorej zamestnanci sa u vás budú stravovať. (Bližšie informácie o vytvorení kontatov sa dočítate v návode Nový kontakt v iKelp Pokladňa.)
 2. Založiť kontakty stravníkov/zákazníkov spoločnosti v aplikácii. (Pre zaregistrovanie sú dve možnosti, buď sa kontakt registruje sám, ak používate Inteligentné stoly, alebo ho zaregistruje obsluha.)
 3. Na danom kontakte zákazníka vyplniť údaje o firme kliknutím na tlačidlo Pridať Obchodné meno, IČO, DIČ, SBL v záložke Základné
 4. V časti Obch. názov zadajte názov spoločnosti pod ktorú zákazník patrí a kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrďte vykonané zmeny.

Predaj na zamestnancov/zákazníkov

 1. Pri predaji kliknutím na tlačidlo Kontakt, pridajte kontakt na doklad. 
  • Na jednom stole môžete mať aj viacero dokladov, takže ak pri stole sedí viacero zákazníkov a potrebujete jednotlivé položky objednávky rozdeľovať na konkrétnych zákazníkov, je to možné.
   • Kliknite na ikonu Viac na danom stole a kliknutím na ikonu +Doklad vytvorte nový doklad na danom stole.
   • Pridajte kontakt na zákazníka a môžete ďalej účtovať jednotlivé položky.
 2. Takto vytvorenú objednávku ukončíte kliknutím na tlačidlo Medzisúčet a Vydať dodací list.
 3. Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť ukončíte doklad a vytlačí sa potvrdenie, Dodací list.

Vytvorenie zbernej faktúry z dodacích listov

 1. Vytvorenie novej zbernej faktúry v iKelp POS Mobile je možné v Menu aplikácie v časti História dokladov, kliknutím na ikonu +Nový a výberom možnosti Zberná faktúra.
 2. Zadajte Odberaľa, kontakt, na ktorý sa budú vybrané dodacie listy účtovať. (V tomto prípade sa jedná o kontakt danej spoločnosti.)
 3. V časti Dodacie listy kliknite na tlačidlo Pridať doklad.
  1. Zobrazí sa zoznam dodacích listov vystavených na kontakty danej spoločnosti, ktoré nemajú väzbu na faktúru, resp. neboli zatiaľ vyúčtované.
  2. Označte všetky, alebo konkrétne dodacie listy ktoré majú byť vyúčtované faktúrou.
  3. Kliknutím na tlačidlo +Vybrať potvrdíte výber označených dokladov. Kliknutím na +Vybrať všetky sa automaticky na faktúru pridajú všetky doklady zo zoznamu.
 4. Vytvorenie novej zbernej faktúry potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Vytlačenie faktúry

Po vytvorení novej faktúry je možné tútú faktúru vytlačiť pre zákazníka. Doklad je možné vytlačiť kliknutím na tlačidlo Viac na danom doklade v zozname. Následne sa zobrazí ponuka pre prácu s dokladom.

 • Upraviť - doklad sa otvorí na úpravu.
 • Uhradiť - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí formulár s ponukou pre výber spôsobu úhrady. Automaticky sa prednastaví text s vyplneným číslom faktúry a s predvyplnenou sumou na úhradu. Po výbere platidla je možné doklad ukončiť a na fiskálnom zariadení sa vytlačí potvrdenie o úhrade.
 • Základnýzákladný výstup s vytlačením položiek faktúry.
 • Základný + stravnícizákladný výstup s vytlačením položiek faktúry s rozdelením na jednotlivých zákazníkov. 
 • Podrobný - podrobný výstup zbernej faktúry na ktorej sa zobrazuje detailný rozpis položiek rozpísaných na jednotlivých zákazníkov po dňoch.

 

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard