Prvotné naskladnenie skladových zásob

V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - prvotné naskladnenie skladových zásob. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých údajov, ktoré je možné pri prvotnom naskladnení tovaru vyplniť. Príjem tovaru je možné vykonať v menu aplikácie v časti Sklad, kliknutím na ikonu + Príjemka.

Po kliknutí na tlačidlo + Príjemka v skladovej časti aplikácie, sa zobrazí okno s možnosťami pre príjem tovaru na sklad.

Nový príjem - výber typu dokladu pre príjem tovaru na sklad

Nový príjem - výber typov dokladov pre príjem

 • Nákup tovaru faktúrou - pri evidovaní skladového príjmu sa očakáva, že na doklade od dodávateľa sú uvedené jednotkové ceny bez DPH.

  • Zaevidovanie dodávateľskej faktúry alebo dodacieho listu pre príjem na sklad.

 • Nákup tovaru pokladničným dokladom - pri evidovaní skladového príjmu sa očakáva, že na doklade od dodávateľa sú uvedené jednotkové ceny bez DPH.

  • Zaevidovanie dodávateľského pokladničného dokladu (bločku) pre príjem na sklad.

 • Inventúrny príjem

  • Korekcia skladového tovaru, mank

Inventúrny príjem

Inventúrny príjem

 • Dátum - ku ktorému sa pripisujú skladové zásoby na sklad.

 • Stav - stav vybavenosti inventúry. (Stav vybavenosti je vhodný pre internú evidenciu. Napr. ak sa inventúra vykonáva a postupne sa položky inventujú, je vhodné nechať inventúru v stave Rozpracovaná. Po vykonaní inventúry je vhodné zmeniť napr. Na kontrolu, pre vyhodnotenie a uzatvorenie inventúry.)

 • Zámok - v prípade aktívneho nastavenia je doklad uzamknutý na úpravu. Nie je ho už možné následne upravovať.

 • Poznámka - poznámka k dokladu. (Napr. Prvotné naskladnenie.)

Položky

 • Pridávanie položiek do inventúry - položky je do dokladu možné pridať zadaním PLU, Názvu, Kódu karty alebo EAN kódu, a vybrať ju tak zo zoznamu existujúcich kariet stlačením tlačidla ENTER, alebo kliknutím na ikonu Pridať.
   • Ak sa jedná o nový tovar, je možné priamo z príjemky kartu založiť. (Kartu je možné vybrať zo zoznamu, alebo vytvoriť kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šípku smerom dole a kliknutím na ENTER po zadaní názvu karty. Inventovať je možné všetky typy skladových kariet.)
  • Položka v príjemke - po kliknutí na ikonu Pridať, alebo stlačením ENTER sa zobrazí formulár pre príjem danej karty.

Inventúrny príjem - definovanie prijímaného množstva a ceny
   • Názov skladovej karty - v záhlaví formulára sa nachádza názov prijímanej karty. (Na názov je možné kliknúť a zobrazí sa tak detail danej karty, kde je možné zobraziť štatistiku predaja ale stav zásob na skladovej karte.)
   • Množstvo - prijímané množstvo v mernej jednotke danej karty (ks, kg, l).
   • Cena - nákupná cena za mernú jednotku (ks, kg, l). 
  • OK - kliknutím na tlačidlo sa potvrdí pridanie položky do príjemky.
  • Zatvoriť - zatvorí sa zobrazený formulár a položka sa do príjemky nepridá.
  • Odobrať - ak sa položka dodatočne upravuje, je možné ju kliknutím na tlačidlo odobrať z príjemky.
 • Zoznam položiek v inventúre

Formulár pre pridávanie položiek do inventúry
  • Celkom - výsledná celková cena položiek v inventúre. (Prijímané množstvo na položke krát jednotková cena.)
  • Názov, PLU - zobrazí sa názov skladovej karty a PLU. Ak sa jedná o kartu s nastavenou evidenciou SBL, zobrazí sa aj číslo SBL. (Na názov je možné kliknúť a zobrazí sa tak detail danej karty, kde je možné zobraziť štatistiku predaja ale stav zásob na skladovej karte.)
  • Prij. mn. - prijímané množstvo na sklad. Po kliknutí do poľa sa zobrazí detail položky v príjemke a je možné množstvo okamžite zmeniť a zmenu potvrdiť.
  • Cena  - cena za položku.
  • Upraviť položku - zobrazí sa detail položky kde je možné zmeniť počet kusov alebo cenu, prípadne položku z príjemky odobrať.
Po prvotnom naskladnení tovaru na sklad, je možné pokračovať v prijímaní tovaru od dodávateľa na základe dokladu. Viac informácií v návode Nákup tovaru, skladový príjem.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard