Rozbory v aplikácii iKelp Pokladňa

V tomto článku sú popísané jednotlivé úkony, ktoré je možné vykonať v rozboroch aplikácie. Jednotlivé možnosti rozborov v aplikácii iKelp Pokladňa ktoré je možné vykonať, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie, výberom možnosti Sklad a Rozbory. Pozor, je potrebné si uvedomiť, že pri rozboroch sa vychádza z pohybov na sklade a skladových cien jednotlivých položiek. Tomu je prispôsobený aj mechanizmus výpočtu jednotlivých hodnôt v rozboroch. Preto sa tieto hodnoty nemusia zhodovať zo štatistikou nad finančnými dokladmi, kde je použitý iný mechanizmus výpočtu.

Navigačný panel aplikácie

Zoznam úkonov, ktoré je možné vykonať v rozboroch aplikácie

Navigačný panel aplikácie iKelp POS Mobile - Rozbory

 • Sklad - návrat na predchádzajúcu stránku, zoznam skladových dokladov.

 • Export - export údajov. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí ponuka pre export údajov.

  • Export xml - export do xml. Následne je možné s údajmi ďalej pracovať v príslušnej aplikácii pre prácu s daným formátom súboru.
  • Export CSV - export do csv. Následne je možné s údajmi ďalej pracovať v príslušnej aplikácii pre prácu s daným formátom súboru.
 • Návod - po kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

Filter

Filter a zoznam položiek v rozboroch aplikácie (popis jednotlivých prvkov sa zobrazí aj po nabehnutí myšou na dané tlačidlo)

Rozšírený filter v rozboroch

 • Rozšírený filter - kliknutím na ikonu sa zobrazí rozšírený filter. 

  • Mesiac - v zozname sa zobrazuje niekoľko posledných mesiacov, pomocou ktorých je možné rýchlo vyfiltrovať pohyby kariet za dané obdobie.
  • Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len pohyby položiek ktoré boli vykonané v dátumovom rozsahu.
  • Len karty s pohybmi - zobraziť len karty s pohybmi v danom období.
  • Položky v kategóriách - pohyby položiek zobraziť podľa kategórií.
 • Nastaviť filter - aplikovanie filtra na základe nadefinovaných parametrov.

 • Vypnúť filter - vypnutie filtra, zrušenie nadefinovaného filtra.

 • Mesiac - rýchli filter pre zobrazenie aktuálneho alebo predchádzajúceho mesiaca.

  • Tento mesiaczobrazenie pohybov na kartách za dané obdobie.
  • Minulý mesiac - zobrazenie pohybov na kartách za dané obdobie.

Rozbory

Zoznam položiek rozborov a celkový sumár

Zoznam položiek a celkový sumár

Celkový sumár za kontrolované obdobie

 • Hodnota počiatku - hodnota skladu na začiatku obdobia. Hodnota skladu v cenách bez DPH.
 • Hodnota príjem - hodnota príjmov na sklad za uvedené obdobie. Hodnota skladu v cenách bez DPH.
 • Hodnota výdaj - informatívna hodnota výdajov zo skladu za dané obdobie. Hodnota v cenách bez DPH.
 • Hodnota zostatku - hodnota zostatku skladu na konci kontrolovaného obdobia. Hodnota zostatku je rovnako v cenách bez DPH.

Jednotlivé pohyby na kartách

 • Názov, PLU - názov položky, číslo PLU alebo SBL.
 • Mn. počiatok - množstvo na sklade na začiatku sledovaného obdobia.
 • Mn. príjem - príjem v MJ za sledované obdobie.
 • Mn. výdaj - výdaj v MJ za sledované obdobie.
 • Mn. zostatok - zostatok v MJ za sledované obdobie. (Rozdiel medzi príjmom a výdajom za sledované obdobie.)
 • Zostatok € - hodnota zostatkového množstva, hodnota zostatku sledovaných položiek v danom období v cene bez DPH.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard