Ako správne vybrať typ skladovej karty

V tomto návode Vám predstavíme, ako správne vybrať typ skladovej karty v aplikácii iKelp Pokladňa. Vysvetlíme, ktorý typ je vhodný pre ktoré tovary s konkrétnymi príkladmi, ako aj dôvody, prečo je potrebné už pri zakladaní správne tento typ vybrať. Skladové karty je možné zakladať v Menu aplikácie, v časti Karty kliknutím na ikonu Nová. Ak aj nechcete na začiatku viesť skladovú evidenciu, odporúčame typ skladových kariet zvoliť správne. Pri dodatočnom prechode na sklad tak budete mať všetko pripravené pre správnu evidenciu. 

Výber typu skladovej karty pri jej vytvorení "Nová karta":

Možnosti pre výber novej skladovej karty

Prečo je nutné správne vybrať typ karty už pri jej zakladaní?

V iKelp Pokladňa je možné pri vytváraní skladových kariet vyberať hneď z niekoľkých typov. Každý typ má špecifické správanie a definuje správanie skladovej karty počas jej života v aplikácii. Dôležité je správne typ skladovej karty vybrať už pri jej zakladaní. Dodatočne je možné ho zmeniť len v určitých prípadoch!

 • Skladová evidencia - každý typ má v aplikácii svoj význam z hľadiska skladovej evidencie a aplikácia presne vie, ako sa ku ktorej karte správať. Ak sa jedná napr. o skladové karty typu "Tovar", je možné na tieto karty robiť príjem. Aplikácia sleduje pohyby a zobrazuje jej aktuálne skladové množstvo. Pri skladových kartách typu "Služba", sa evidujú len predaje atď.

 • Systémové funkcie - z typov skladových kariet plynú aj rôzne špecifické funkcie, ktoré sú špeciálne prispôsobené pre ten ktorý typ. Napr. pri funkcii "Otvor fľašu", aplikácia ponúka na výber len skladové karty typu Fľaša.

Popis jednotlivých typov skladových kariet

 • Tovar - na skladových kartách tohto typu sa eviduje skladové množstvo a sú predávané presne tak, ako boli prijaté na sklad, tzn. 1:1. (Napr. oriešky, chipsy balíček nakúpite a následne ho naúčtujete zákazníkovi.)

  • džúsy, fľaša minerálky, fľaša vína, plechovka piva, redbull, slané, cukrovinky, cigarety, s evid. skl. množstva
   (Nepatria sem tovary, ktoré neslúžia na priamy predaj, ale používajú sa napr. pri varení, alebo výrobe rôznych miešaných drinkov, panákov a pod. Tieto odporúčame zakladať ako karty typu "Surovina".)
  • Podrobný návod: Skladová karta typu - Tovar.
 • Tovar bez skladu - na skladových kartách tohto typu sa neeviduje sklad. Nie je potrebné na karty tohto typu robiť príjem, karty nie sú predávané do mínusu, ale evidujú sa na nich predaje. To znamená, že  je možné si skontrolovať koľko kusov bolo za určité obdobie predaných, ale stav na karte sa neodpisuje do mínusu, to znamená, že kartu nie je následne potrebné inventvať, prípadne na nej iným spôsobom umelo navyšovať množstvo. Tento typ kariet je špeciálne určený to položky ktoré sa predávajú, ale ich príjem na sklad sa nerobí. (Nepatria sem tovary, pri ktorých je potrebné evidovať presnú skladovú evidenciu, je potrebné sledovať počet kusov na sklade. Môžu to byť karty, ktoré sa vyrábajú, ale pri ktorých nepotrebujete sledovať výrobu, ale stačí len počet predaných kusov a pod.)

 • Fľaša - na skladových kartách typu Fľaša, sa rovnako ako pri kartách typu "Tovar" eviduje skladové množstvo. Jedná sa však o špecifický druh tovaru, ktorý sa zvyčajne nepredáva 1:1, ale predáva sa v rôznych množstvách (rozlieva sa). Tento typ je špeciálne určený pre fľaše (alkohol, sirupy) alebo sudy (kofola, pivo). Pre skladové karty tohto typu je možné spraviť napr. inventúru tak, že si podľa typu fľaše viete za pár sekúnd preveriť aktuálny stav.

  • fľaše tvrdého alkoholu, sirupy, sudy piva / kofoly, s evid. skl. množstva
   (Nepatria sem fľaše, ktoré sú predávané tak, ako boli zkúpené, napr. džúsy, minerálky, nealko.)
  • Podrobný návod: Skladová karta typu - Fľaša.
 • Služba - na týchto kartách sa neeviduje skladové množstvo, eviduje sa len predaj. (Napr. prenájom priestorov, športovísk, rôzne služby ako biliard, šípky, masáže a pod.)

  • služby, požičovné, karty bez skladovej evidencie 
   (Nepatria sem žiadne tovary, ktoré sú nakupované od dodávateľa.)a
  • Podrobný návod: Skladová karta typu - Služba.
 • Obal - typ skladových kariet, na ktorých sa eviduje skladové množstvo, je teda potrebné pri tomto type kariet robiť príjem.

 • Rozlievaný tovar - pri tomto type sa neeviduje skladové množstvo priamo na karte tohto typu, ale pri predaji sa odpisuje množstvo z ingrediencií - kariet typu "Surovina", s ktorou je táto karta previazaná. Tento typ karty je vhodné použiť vtedy, ak dochádza k odpisu z jednej konkrétnej suroviny. (Napr. pri predaji 0,3l alebo 0,5l piva sa odpisuje len zo suroviny pivo. 0,04l vodka sa odpisuje zo suroviny vodka atď.)

  • alkohol - "panáky", rozlievané víno / nealko, čapované pivo / kofola, predaj po častiach / panákoch, predaj zo suroviny 
   (Nepatria sem karty, kde sa pri predaji neodpisuje len z jednej suroviny ako napr. miešané drinky vyrábané z viac ako jednej suroviny - viď Receptúra.)
  • Podrobný návod: Skladová karta typu - Rozlievaný tovar.
 • Receptúra - pri tomto type karty sa neeviduje skladové množstvo priamo na tejto karte, ale pri predaji sa odpisuje množstvo z ingrediencií - kariet typu "Surovina" z ktorých sa receptúra skladá. (Ako skladovú kartu typu Receptúra odporúčame založiť karty jedál, ktoré pozostávajú napr. z mäsa, ryže cestovín, múky atď., alebo miešaných drinkov pozostávajúcich zo sirupu, citrónu, alkoholu atď.)

  • jedlo, káva, miešané nápoje, výroba a predaj z viacerých surovín, tovarov  
   (Nepatria sem napríklad panáky, ktoré sú rozlievané z jednej suroviny - viď Rozlievaný tovar)
  • Podrobný návod: Skladová karta typu - Receptúra.
 • Surovina - typ skladovej karty s evidenciou skladového množstva. Jedná sa o karty, ktoré neslúžia priamo na predaj, avšak nakupujeme ich pre ďalšiu výrobu / varenie alebo sú nevyhnutné pre správnu skladovú evidenciu. (Napr. pri predaji poldecákov, nie je tovar odpisovaný priamo z fľaše, ale prostredníctvom "Suroviny", z ktorej je následne realizovaný odpis zo skladu. Rovnako je ako "Surovinu" vhodné založiť aj karty používané pri varení ako mäso, zelenina, olej, múka, cukor alebo výrobe miešaných drinkov ako citróny, slamky a pod.)

  • suroviny pre výrobu do jedál a nápojov, mäso, zelenina, ovocie, tekutiny 
   (Nepatria sem karty, ktoré sú priamo predávané.)
  • Podrobný návod: Skladová karta typu - Surovina.
 • Text - textová položka, ktorá sa nezobrazuje zákazníkom, ale slúži pre internú potrebu. (Napr. v prevádzkach, kde je potrebné mať k jedlu pripravený špeciálny príbor - príbor na pizzu, príbor na steak a pod. je možné túto informáciu z objednávky tlačiť na bonovacej tlačiarni pri bare a obsluha tak k objednávke pripraví potrebný servis.)

Ak vám ani na základe popisu nie je jasné, aký typ karty karty pre daný tovar vybrať pozrite si článok Praktické príklady evidencie tovaru v aplikácii iKelp Pokladňa.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard