Konfigurácia tlače objednávok / bonovačiek v POS Mobile pre Android

Tieto nastavenia vykonáte cez možnosť Nastavenia v aplikácii:

1. Krok: Konfigurácia zariadenia

Pripojenie tlačiarne s rozhraním TCP/IP

 1. Kliknite na tlačidlo Nastevenie na úvodnej obrazovke.
 2. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér.
 3. Kliknite v pravej hornej časti na tlačidlo Nastavenie.
 4. Kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnosť Pridať POS Printer .
 5. Nastavte IP Adresu zariadenia.
 6. Kliknutím na Typ tlačiarne vyberte tlačiareň.
 7. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:


Pripojenie tlačiarne s rozhraním USB

 1. Kliknite na tlačidlo Nastevenie na úvodnej obrazovke.
 2. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér.
 3. Kliknite v pravej hornej časti na tlačidlo Nastavenie.
 4. Kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnosť Pridať POS Printer .
 5. Kliknite na možnosť Spôsob zapojenia.
 6. Vyberte možnosť USB.
 7. Kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a možnosť Výber USB Zariadenia.
 8. Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
 9. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:


 

Tieto nastavenia vykonáte cez možnosť Predaj v aplikácii:

2. Krok: Aktivovanie zariadenia

 1. Kliknite na tlačidlo Predaj na úvodnej obrazovke.
 2. V ľavo hore stlačte ikonu Menu.
 3. Vyberte položku Zariadenia.
 4. Aktivujte zariadenie nadefinované v predchádzajúcom kroku (kuchyňa alebo bar, alebo obidve).

Postupujte podľa obrázkov:


3. Krok: Definovanie bonovacej tlačiarne na skladovej karte

Priradenie bonovacej tlačiarne kategórii položiek

 1. V ľavo hore stlačte ikonu Menu.
 2. Vyberte položku Kategórie.
 3. Vyhľadajte kategóriu, z ktorej položky sa majú tlačiť na bonovacej tlačiarni.
 4. V záložke Základné v časti Bonovačky nastavte nadefinovanú bonovaciu tlačiareň.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Postupujte podľa obrázkov:

Priradenie bonovacej tlačiarne konkrétnej karte

 1. V ľavo hore stlačte ikonu Menu.
 2. Vyberte položku Karty.
 3. Vyhľadajte skladovú kartu, ktorá sa má tlačiť na bonovacej tlačiarni a kliknite na Viac.
 4. V záložke Rozšírené v časti Bonovačky nastavte nadefinovanú bonovaciu tlačiareň.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Postupujte podľa obrázkov:

Gratulujeme, práve ste zvládli pripojenie a nastavenie objednávkovej / bonovacej tlačiarne v aplikácii iKelp POS Mobile.

V prípade, že sa vám komunikáciu zo zariadením nepodarilo nastaviť, alebo potrebujete viacej informácií o jednotlivých nastaveniach, pokračujte podrobným postupom konfigurácie zariadenia.

Konfigurácia zariadenia - podrobný postup

Pripojenie tlačiarne s rozhraním TCP/IP

 1. Kliknite na tlačidlo Nastevenie na úvodnej obrazovke.
 2. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér.
 3. Kliknite v pravej hornej časti na tlačidlo Nastavenie.
 4. Zobrazia sa nastavenia spojenia s iKelp POS Mobile, kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnosť Pridať POS Printer zo zoznamu.
 5. Zobrazia sa nastavenia zariadenia, v tomto návode si však popíšeme tie najdôležitejšie:
  • Základné nastavenia
   1. Kódy - slúžia na identifikáciu zariadenia v systéme a musia sa zhodovať s kódom zariadenia v menu aplikácie iKelp POS Mobile pre predaj v časti Zariadenia. V prípade definovania len jednej tlačiarne v systéme, môžete ponechať prednastavený kód, a v nastaveniach Zariadení v predaji aktivujte príslušnú tlačiareň. V prípade definovania viacerých tlačiarní, nastavte všetky príslušné kódy pre toto zariadenie. Pozor, ak jedno fyzické zariadenie má slúžiť aj na tlač účteniek aj ako barová bonovačka, v aplikácii sa toto zariadenie definuje len raz, ale je možné mu nastaviť dva kódy. (Napríklad fiskálna tlačiareň Efox môže slúžiť na tlač účteniek aj ako barová bonovačka. Vtedy bude mať zariadenie kód "Efox; bar".)
  • Nastavenia zariadenia
   1. Typ portu - po kliknutí na nastavenie sa zobrazí zoznam podporovaných rozhraní pre pripojenie zariadenia. V tejto chvíli vyberte zo zoznamu možnosť pripojenia cez TCP/IP, následne sa v zozname upravia nastavenia pre daný typ pripojenia.
   2. IP Adresa - nadefinujte adresu zariadenia v sieti. 
   3. TCP Port - prednastavený port pre pripojené zariadenia je 9100, v prípade potreby nadefinujte požadovaný port pre komunikáciu.
   4. Konverzia textov - prednastavená konverzia textov (kódová stránka) je Latin 2, ktorá je najrozšírenejšia pre rôznych výrobcov tlačiarní (tento typ podporujú vo väčšine, napr. čínske zariadenia, prípadne tzv. noname od rôznych výrobcov). Preto nie je default nastavená Windows 1250, pretože Android / Linux to nemá. Niekedy je však vhodné nastaviť inú konverziu v závislosti od nastavenia na tlačiarni.
 6. Kliknutím na tlačidlo Hotovo je potrebné vykonané zmeny v nastaveniach uložiť.
 7. Pre zobrazenie nadefinovaných zariadení v aplikácii, kliknite na možnosť Nastavenia na úvodnej obrazovke aplikácie. Následne opäť kliknite na tlačidlo Nastavenia.
  • Po kliknutí na zariadenie v zozname sa zobrazia nastavenia pripojeného zariadenia na úpravu. Po kliknutí na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení v pravej hornej časti sa zobrazí možnosť pre Odstránenie nakonfigurovaného zariadenia.

Pripojenie tlačiarne s rozhraním USB

V aplikácii je možné pridať zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení, kedy sa automaticky nastavia komunikačné parametre. Pre nadefinovanie zariadenia ho odporúčame vybrať zo zoznamu. V prípade, že nie je možné takýmto spôsobom zariadenie pridať do aplikácie, pokračujte manuálnym nadefinovaním.

 1. Pripojte tlačiareň objednávok a potvrďte používanie zariadenia v iKelp POS Mobile kliknutím na OK.
 2. Kliknite na tlačidlo Nastevenie na úvodnej obrazovke.
 3. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér.
 4. Kliknite v pravej hornej časti na tlačidlo Nastavenie.
 5. Zobrazia sa nastavenia spojenia s iKelp POS Mobile, kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnosť Pridať POS Printer zo zoznamu.
 6. Zobrazia sa nastavenia zariadenia, v tomto návode si však popíšeme tie najdôležitejšie:
  • Základné nastavenia
   1. Kódy - kódy slúžia na identifikáciu zariadenia v systéme a musia sa zhodovať s kódom zariadenia v menu aplikácie iKelp POS Mobile pre predaj v časti ZariadeniaV prípade definovania viacerých tlačiarní, nastavte všetky príslušné kódy pre toto zariadenie. Pozor, ak jedno fyzické zariadenie má slúžiť aj na tlač účteniek aj ako barová bonovačka, v aplikácii sa toto zaridenie definuje len raz, ale je možné mu nastaviť dva kódy. (Napríklad fiskálna tlačiareň Efox môže slúžiť na tlač účteniek aj ako barová bonovačka. Vtedy bude mať zariadenie kód "Efox; bar".)
  • Nastavenia zariadenia
   • Výber zariadenia zo zoznamu pripojených zariadení - odporúčané

    1. Pre zobrazenie pripojených zariadení kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení v pravom hornom rohu a kliknite na tlačidlo Výber USB Zariadenia.
    2. Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení.
    3. Vyberte zo zoznamu zariadenie, ktoré chcete pridať do aplikácie.
    4. Automaticky sa prednastavia údaje pripojeného zariadenia. 
   • Manuálna konfigurácia zariadenia

    1. Typ portu - po kliknutí na nastavenie sa zobrazí zoznam podporovaných rozhraní pre pripojenie zariadenia. V tejto chvíli vyberte zo zoznamu možnosť pripojenia cez USB, následne sa v zozname upravia nastavenia pre daný typ pripojenia.
    2. Driver - po kliknutí sa zobrazí zoznam dostupných ovládačov, z ktorých je možné vybrať typ ovládača pripojeného zariadenia.
    3. VID - Vendor ID, jedná sa o kód zariadenia definovaný výrobcom pomocou ktorého je možné zariadenie identifikovať v systéme.
    4. PID - Product ID, jedná sa o kód zariadenia definovaný výrobcom pomocou ktorého je možné zariadenie identifikovať v systéme.
    5. Overiť SN - táto možnosť je podporovaná v OS Android verzie 5.0 a vyššie a umožňuje presnejšie identifikovať zariadenia. (V prípade pripájania dvoch rovnakých tlačiarní od rovnakého výrobcu budú mať rovnaké VID a PID, vtedy pomôže zariadenie identifikovať SN.)
   • Konverzia textov - prednastavená konverzia textov (kódová stránka) je Latin 2, ktorá je najrozšírenejšia pre rôznych výrobcov tlačiarní (tento typ podporujú vo väčšine, napr. čínske zariadenia, prípadne tzv. noname od rôznych výrobcov). Preto nie je default nastavená Windows 1250, pretože Android / Linux to nemá. Niekedy je však vhodné nastaviť inú konverziu v závislosti od nastavenia na tlačiarni.

 7. Kliknutím na tlačidlo Hotovo je potrebné vykonané zmeny v nastaveniach uložiť.
 8. Pre zobrazenie nadefinovaných zariadení v aplikácii, kliknite na možnosť Nastavenia na úvodnej obrazovke aplikácie. Následne opäť kliknite na tlačidlo Nastavenia.
  • Po kliknutí na zariadenie v zozname sa zobrazia nastavenia pripojeného zariadenia na úpravu. Po kliknutí na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení v pravej hornej časti sa zobrazí možnosť pre Odstránenie nakonfigurovaného zariadenia.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard