POS Manažér - FiskalPRO A8 v iKelp POS Mobile

1. Krok: Nastavenie v aplikácii FiskalPRO Manager - Interpreter

Automatické posielanie žurnálu - nastavte na aktívne

Zakázať platobný terminál... - nastavenie aktívne.

Denné uzávierky...nastavte neaktívne.

Jednotlivé nastavenia a možnosti sú popísané nižšie, v časti Konfigurácia zariadenia A8 - Interpreter - podrobný postup.

2. Krok: Inštalácia aplikácie iKelp POS Mobile

 1. Inštaláciu aplikácie stiahnete po prihlásení na ikelp.sk v sekcii Stiahnuť - iKelp POS Mobile. (Zariadnie FiskalPro A8 je podporované od verzie 1.7.7)
 2. Pomocou Bluetooth ju nakopírujte do zariadenia.
 3. Po úspešnom odoslaní inštalačného balíčka spustite inštaláciu aplikácie.

3. Krok: Nastavenie spojenia s aplikáciou iKelp POS Mobile

 1. Spustite Predaj v aplikácii iKelp POS Mobile.
 2. V ľavo hore stlačte ikonu Menu.
 3. Vyberte položku Zariadenia.
 4. Skopírujte Kód spojenia na zariadenie.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

 1. V aplikácii iKelp POS Mobile na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 2. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér.
 3. V pravo hore kliknite na tlačidlo Nastavenie
 4. V časti Kľúč klienta zadajte Kód spojenia.
 5. Stlačte tlačidlo Uložiť.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

4. Krok: Konfigurácia zariadenia

 1. V aplikácii iKelp POS Mobile kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 2. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér.
 3. V pravo hore kliknite na tlačidlo Nastavenie
 4. Kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnosť Pridať FiskalPRO A8.
 5. Nastavte IP Adresu zariadenia v tvare localhost, alebo IP 127.0.0.1.
 6. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

5. Krok: Test komunikácie zo zariadením

 1. Spustite Predaj v aplikácii iKelp POS Mobile.
 2. V ľavo hore stlačte ikonu Menu.
 3. Vyberte položku Zariadenia.
 4. Kliknite na tlačidlo Test spojenia.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

Gratulujeme, práve ste zvládli pripojenie a nastavenie fiskálnej tlačiarne FiskalPRO v aplikácii iKelp POS Mobile. 

V prípade, že sa vám komunikáciu zo zariadením nepodarilo nastaviť, alebo potrebujete viacej informácií o jednotlivých nastaveniach, pokračujte podrobným postupom konfigurácie zariadenia. V aplikácii je možné nadefinovať pripojenie fiskálnej tlačiarne FiskalPRO s rozhraním TCP/IP.

Odporúčania pre správnu funkčnosť aplikácie a zariadenia

 • V aplikácii iKelp POS Mobile na FP A8 nenastavovať IP interpretera čo tam beží, ale lokalhost (127.0.0.1) z dôvodu funkčnej komunikácie aj pri výpadku Wifi.
 • Vlastná dátovú SIM karta a lokálne inštalovaná aplikácia iKelp POS Mobile v zariadení. Zariadenie takto vie správne fungovať aj pri výpadku lokálnej siete.
 • Aktuálna verzia OS v zariadení pomocou digitálne podpísaného inštalačného balíčka.
 • V nastaveniach zariadenia je možné nastaviť WiFi, Bluetooth, svetlo a jas.

Konfigurácia zariadenia A8 - Interpreter - podrobný postup

Automatické posielanie žurnálu - nastavte na aktívne. Nastavenie je potrebné aktivovať v prípade vykonávania užívateľských uzávierok a sledovania uzávierok v rámci aplikácie (odporúčaný postup). Ak chcete sledovať uzávierky zariadenia, je potrebné v nastaveniach zariadenia v aplikácii POS Mobile aktivovať nastavenie "Zariadenie vyžaduje uzávierky", vtedy je potrebné mať automatického posielania žurnálu neaktívne.

Zakázať platobný terminál... - aktuálne je zo strany FiskalPra podporovaný iba režim, že je nastavenie neaktívne a platbná aplikácia sa spúšťa automaticky po ukončení dokladu platidlom platba kartou

Denné uzávierky... -  v prípade sledovania uzávierok na užívateľov v aplikácii POS Mobile, nie je potrebné mať nastavenie aktívne (odporúčaný postup). Dané nastavenie sa aktivuje len v prípade sledovania financií na zariadení.

Konfigurácia POS Mobile - podrobný postup

Ak je už vytvorené spojenie medzi samotnou aplikáciou POS Mobile a fyzickým zariadením, je možné prejsť k nastaveniu zariadenia.

 1. Kliknite na tlačidlo Nastevenie na úvodnej obrazovke aplikácie.
 2. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér.
 3. Následne opäť kliknite v pravej hornej časti na tlačidlo Nastavenie.
 4. Kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte možnosť Pridať FiskalPRO A8 zo zoznamu.
 5. Zobrazia sa nastavenia zariadenia:
  • Základné nastavenia
   1. Kódy - kódy slúžia na identifikáciu zariadenia v systéme a musia sa zhodovať s kódom zariadenia v menu aplikácie iKelp POS Mobile pre predaj v časti Zariadenia. V prípade definovania len jednej tlačiarne v systéme, môžete ponechať prednastavený kód, a v nastaveniach Zariadení v predaji aktivujte príslušnú tlačiareň. V prípade definovania viacerých tlačiarní, nastavte všetky príslušné kódy pre toto zariadenie. Pozor, ak jedno fyzické zariadenie má slúžiť aj na tlač účteniek aj ako barová bonovačka, v aplikácii sa toto zariadenie definuje len raz, ale je možné mu nastaviť dva kódy. (Jedno fyzické zariadenie, v tomto prípade FiskalPro, plniace funkciu fiskálnej tlačiarne a bonovačky.)
    •  
  • Nastavenia zariadenia
   1. IP Adresa - nadefinujte adresu zariadenia v sieti. (V prípade A8 sa nedefinuje IP zariadenia ale localhost, z dôvodu funkčnej komunikácie aj pri výpadku WiFi siete.) 
   2. TCP Port - ponechajte prednastavený, v prípade potreby nadefinujte požadovaný port.
   3. Platobný terminál - v prípade, že fiskálna tlačiareň bude slúžiť aj ako platobný terminál, je potrebné túto možnosť nastaviť na Áno a platobný terminál nekonfigurovať ako nezávislé zariadenie, ale len doplniť kód pre terminál. (Napr. FiskalPro; Term1) Viac informácií sa dozviete v príslušnom návode pre konfiguráciu platobných terminálov.
 6. Kliknutím na tlačidlo Hotovo je potrebné vykonané zmeny v nastaveniach uložiť.
 7. Pre zobrazenie nadefinovaných zariadení v aplikácii, kliknite Nastavenia na úvodnej obrazovke aplikácie. Následne opäť kliknite na tlačidlo Nastavenia.
  • Po kliknutí na zariadenie v zozname sa zobrazia nastavenia pripojeného zariadenia na úpravu. Po kliknutí na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení v pravej hornej časti sa zobrazí možnosť pre Odstránenie nakonfigurovaného zariadenia.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard