Tlač prílohy k hlavnému jedlu na bonovaciu tlačiareň

V tomto návode vám na praktickom príklade predstavíme, aké nastavenia v aplikácii použiť, ak chcete mať v objednávke rozdelené prílohy k jednotlivým jedlám. Táto informácia sa následne zobrazí na doklade, ale hlavne sa tlačí na bonovacej tlačiarni na základe čoho kuchár vie, k akému jedlu pripraviť akú prílohu.

Nastavenia

Aby systém vedel správne ponúkať viazané karty pre správnu kategóriu, je potrebné nadefinovať, v ktorej kategórii sú prílohy. Následne sa definujú viazané kategórie pre kategóriu jedál.

Prílohy

  • Kliknite v menu na Kategórie.
  • V zozname na kategórii Prílohy kliknite na Viac.
  • V záložke Základné aktivujte nastavenie Kategória príloh.
  • Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Hlavné jedlá

  • Kliknite na kategóriu Jedlá a na Viac.
  • V záložke Základné aktivujte nastavenie Zobraziť naviazané karty.
  • Kliknite na + Pridať v časti Naviazené kategórie a vyberte kategóriu Prílohy.
  • Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zobrazenie pri účtovaní

Pri následnom účtovaní ak obsluha vyberie jedlo, zobrazí sa jej kategória príloh, ktorá sa automaticky priradí k danému jedlu.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard