Úhrada faktúry v hotovosti v iKelp POS Mobile

Ukážka postupu úhrady faktúry v hotovosti, ktorá bola vytvorená v aplikácii iKelp POS Mobile:

V aplikácii iKelp POS Mobile je možné vykonať úhradu faktúry v hotovosti aj v prípade, že faktúra nebola vytvorená priamo v tejto aplikácii. Tento postup je vhodné zvoliť vtedy, ak na vystavovanie faktúr používate inú aplikáciu ale jej úhradu potrebujete zaevidovať na fiskálnom zariadení.

Postup pre tento spôsob úhrady nájdete v článku Úhrada faktúry, ktorá nebola vytvorená v aplikácii iKelp POS Mobile

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard