Správa a používanie sms notifikácií

V tomto návode vám predstavíme možnosti odosielania sms správ z aplikácie iKelp POS Mobile ak máte nastavenú sms bránu. SMS notifikácie odosiela automaticky systém pri zmenách stavu. Je však možné notifikovať zákazníka v prípade potreby aj priamo z ponuky aplikácie vlastnými šablónami sms správ pre špecifické prípady. Nastavenia sms notifikácií ako aj ostatné nastavenia donášky, je možné vykonať priamo v menu aplikácie, v časti Donáška. Ohľadom úvodných nastavení, ako aj nastavenia pravidiel pre odosielanie notifikácií odporúčame kontaktovať pracovníkov technickej podpory. Kontakty nájdete na stránke Podpora pre produkty iKelp.

SMS notifikácie

Samotné odosielanie sms notifikácií nastáva pri zmene stavu objednávky. Objednávka pri procese spracovania prechádza viacerými stavmi. Ako už bolo v úvode spomenuté, sms sa posielajú na základe zmeny stavu. Odoslanie je možné nadefinovať pri každej zmene stavu, alebo len pri vybraných zmenách, napr. pri prijatí objednávky, kedy zákazník dostane informáciu, že jeho objednávka bola zaevidovaná. Následne pri zmene stavu, kedy objednávku preberá kuriér a zákazník tak dostáva informáciu, že jeho objednávka je na ceste a bude čoskoro doručená.

Automatická notifikácia zákazníka

Ako už bolo spomenuté, systém vie posielať sms na základe zmeny stavu. V tomto prípade sa jedná o notifikáciu pri prijatí telefonickej objednávky a následnom potvrdení kuriéra, že si danú objednávku prevzal a bude ju doručovať.

Manuálna notifikácia zákazníka 

Môže sa však stať, že dôjde k nejakým komplikáciám, alebo k zdržaniu objednávky. Na tieto situácie je možné si nadefinovať vlastné sms správy a vybrať, pre koho sú tieto správy určené, resp. komu sa v ponuke budú zobrazovať. Iný typ správy môže byť nadefinovaný ak potrebuje zákazníka notifikovať obsluha pri vybavovaní objednávky, iný ak je už objednávka v rozvoze a zákazníka notifikuje samotný kuriér. Tento si vie vybrať z sms šablón po otvorení detailu objednávky, alebo posunutím (alebo tzv. slajdnutím prsta po obrazovke) smerom vľavo objednávky.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard