Prehľad uzávierky eKasa v iKelp POS Mobile

V tomto článku sú popísané jednotlivé úkony, ktoré je možné vykonať v sekcii eKasa. Jednotlivé úkony, ktoré je možné na zariadení v aplikácii iKelp POS Mobile vykonať, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie, výberom možnosti Pokladňa úkony a eKasa. Jednotlivé údaje vychádzajú z údajov odoslaných na portál Finančnej správy.

Filter

Filter na uzávierky (popis jednotlivých prvkov sa zobrazí aj po nabehnutí myšou na dané tlačidlo)Filter na eKasa uzávierky

 • Rozšírený filterkliknutím na ikonu sa zobrazí rozšírený filter.

  • Od dátumu - Do dátumu - okrem zobrazenia uzávierky podľa čísla, je možné si filtrovať aj uzávierky podľa dátumu. Následne sa zobrazí prehľad údajov na portál FS v danom rozsahu.

  • Dáta podľa zmeny - pri filtrovaní dát podľa zmeny sa neberú údaje od pol noci do pol noci, ale od začiatia do ukončenia zmeny.

 • Nastaviť filter - aplikovanie filtra na základe nadefinovaných parametrov.
 • Vypnúť filter - vypnutie filtra, zrušenie nadefinovaného filtra.

 • Zoznam platidiel na jednotlivých čašníkov - pomocou tlačidla je možné nastaviť rozpis platidiel na jednotlivých užívateľov. Ak je rozpis aktívny, zobrazí sa zoznam užívateľov, ktorí spravili nejakú finančnú operáciu od poslednej vykonanej uzávierky na daného užívateľa. Následne je možné zobraziť obrat konkrétneho užívateľa.

 • Zobrazenie poslednej uzávierky - zoznam posledných 5 vykonaných uzávierok na užívateľ pre rýchle zobrazenie. Ak chcete zobraziť staršiu uzávierku, je potrebné zadať jej číslo alebo dátum v ktorom bola vykonaná. Následným kliknutím na tlačidlo Nastaviť filter sa filter aplikuje.

 • Číslo uzávierky - po zadaní čísla uzávierky a kliknutí na tlačidlo Nastaviť filter sa daná uzávierka zobrazí.

 • Dátum - po zadaní dátumu uzávierky a kliknutí na tlačidlo Nastaviť filter sa zobrazia uzávierky užívateľov v danom dni.

Úkony v pokladni eKasa

Zoznam úkonov

Zoznam úkonov, ktoré môžu byť vykonané v pokladni eKasa

 • Tlačiť na zariadenie - Vytlačiť informatívny výpis finančného stavu na zariadení. Viac informácií sa dozviete aj v článku  Vytlačenie dennej uzávierky v iKelp POS Mobile.

 • VkladRanný vklad je potrebné vykonať, pretože posledná denná uzávierka vynulovala hotovosť v peňažnej zásuvke v aplikácii aj vo fisklánej tlačiarni (registračnej pokladnici). Po vykonaní vkladu sa o pohybe na zariadení vytlačí potvrdenie.

 • Výber - v prípade aktívnych uzávierok na zariadení (zariadenie tlačí uzávierky), je potrebné pred dennou uzávierkou vykonať výber peňazí z pokladne. Toto je možné vykonať v záložke Uzávierka zariadenia, alebo v časti eKasa. V prípade automatických uzávierok robí systém výber automaticky a následne ho posiela na portál Finančnej správy. Výber je vhodné inak robiť napr. v priebehu dňa ak sa robí odvod tržby napr. do banky alebo sa platí faktúra od dodávateľa a pod.

Ďalšie informácie o vkladoch, výberoch a uzávierkách sa dozviete aj v článku Predaj - pokladňa - vklad, výber, uzávierka.

Priebežný stav uzávierky

Priebežný stav uzávierky rozúčtovaného dňa

Priebežný stav rozúčtovaného dňa

V priebežnom stave eKasa sa zobrazuje tržba od poslednej vykonanej užívateľskej uzávierky .

 • Obrat celkom - obrat (predaje) za daný deň. V tejto hodnote nie je zahrnutý vklad ani výber. 
 • Celkom - celkový finančný stav, kde je započítaný obrat ako aj vklad dokladov odoslaných na portál FS.

  • Terminál - hodnota dokladov, ktoré boli ukončené daným typom platidla.
  • Hotovosť - hodnota dokladov, ktoré boli ukončené daným typom platidla.
 • Rozpis na jednotlivých užívateľov 


Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard