Jednoúčelový poukaz

Jednoúčelový poukaz (ďalej JÚP) sa zavádza v rámci legislatívy EU a jedná sa o špecifický prípad zľavových poukážok. Ide o poukaz, ktorý oprávňuje držiteľa si u obchodníka (vopred určeného dodávateľa) vymeniť tento poukaz za tovar / službu, ktorý je na nej špecifikovaný v celej výške naraz. To znamená, že nie je možné použiť tento poukaz výmenou za iný tovar / službu ani jeho postupné čerpanie. Rovnako tak nie je možné z neho vydávať peniaze. Tak ako bola poukážka zakúpená, tak musí byť aj jednorázovo vyčerpaná. Netýka sa to rôznych hodnotových poukážok napr. zľava 5€ na nákup a pod. 

Tak ako aplikácie, musia túto funkcionalitu resp. možnosť účtovania spĺňať aj jednotlivé eKasa zariadenia.

Účtovanie poukazu na zariadení

 • Na väčšine podporovaných zariadení je možné jednak takýto poukaz predať, rovnako tak ho uplatniť. 
 • Zariadenia pri uplatňovaní poukazu umožňujú doúčtovanie aj iných položiek s následným doplatkom.
  • POZOR, zariadenie ELCOM EFox eKasa má obmedzenie, ktoré v prípade účtovania takéhoto poukazu, resp. jeho uplatnenia nedovolí aby sa v predaji nachádzala iná položka ako tá, na ktorú je poukaz aplikovaný. Celková výsledná cena dokladu teda musí byť 0. Ak si zákazník dokupuje ďalší tovar / službu, musia byť tieto účtované v nezávislom doklade.
 • Ak sa poukážka predáva, alebo uplatňuje, na doklade sa tlačí aj číslo poukážky ktoré je s dokladom nahlasované na portál FS.
 • Poukážku môže predávať iný daňový subjekt a jej uplatnenie môže byť u iného subjektu. (Najčastejšie prípady sú rôzne zľavové portály a pod.)

Vzorové doklady o predaji a následnom čerpaní jednoúčelového poukazu s vyobrazením čísla poukazu. (Napr. zariadenie FiskalPro tlačí číslo ako sériové a pod.)

 • Poukážky je možné uplatňovať len v predaji.
 • Číslo poukazu sa berie všetko po znak # definujúci číslo poukazu. (Znak # tlačí pred číslom poukazu napr. zariadenie PORTOS.)
 • Poukaz môže byť definovaný kombináciou znakov a čísiel.
 • Limit pre dĺžku je 30 znakov.
Jednoúčelové poukazy je možné v aplikácii definovať a vytvárať pomocou kampaní.

Vytvorenie kampane 

 1. Kliknite v menu aplikácie na možnosť Kampane.
 2. Kliknite na tlačidlo Nová.
 3. Vyberte zo zoznamu typ kampane Zľavová poukážka / JÚP.
 4. Zadajte názov kampane. (Napr. Let balónom pre 1 osobu.)
  • Dôležité je, aby kampaň mala zafajknutú možnosť Poukážka. (Vtedy sa posiela daný poukaz správne na zariadenie ako JÚP.)
 5. V časti Zľavové poukážky pridajte / vytvorte kartu pre poukážku, ktorá sa bude predávať.
  • Pri vytváraní zadajte Názov karty a Predajnú cenu.
  • Vhodné je zaradenie karty do Kategórie, aby bolo jednoduchšie ju vybrať pri predaji.
  • Kliknite na Uložiť.
 6. Po vytvorení a pridaní karty do kampane, kliknite na šípky pre rozšírené nastavenie.
  • Pre sledovanie predajov predávaných tovarov / služieb doplňte Účtovanú kartu, položku, ktorá sa pri následnom uplatnení kupónu odpíše zo skladu. Ide o kartu, ktorú je možné predávať aj bežne, ako tovar / službu, alebo je možné na ňu uplatniť JÚP. 
 7. Kliknutím na Uložiť potvrdíte vytvorenie novej kampane.

Predaj poukazu a jeho následné uplatnenie

Predaj poukazu

 1. V predaji vyberte kartu - poukaz , ktorý sí zákazník kupuje.
 2. Ukončite doklad príslušným platidlom.
 3. Ukončite predaj.
 4. Vytlačí sa doklad pre zákazníka s číslom zakúpeného poukazu, na základe ktorého je možné poukaz uplatniť.

Uplatnenie poukazu

 1. V predaji kliknite na možnosť Kupón.
 2. Zadajte kód kupónu a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Do predaja sa automaticky pridá služba / tovar naviazaná na daný kupón a kupón, ktorého hodnota sa automaticky odpočíta z celkovej ceny.
 4. Doúčtujte ostatné tovary / služby zakúpené zákazníkom. (Pozor, neplatí pre ELCOM EFox. V tomto prípade je potrebné vytvoriť nový doklad.)
 5. Ukončite doklad príslušným platidlom.
 6. Ukončite predaj.

Stav a zoznam vygenerovaných poukazov

 • Po predaji poukazu sa automaticky v danej kampani vygeneruje poukaz s kódom.
 • Zoznam vygenerovaných, a uplatnených kupónov je možné sledovať v menu Kontakty - Kampane.
 • Kliknite na príslušnú kampaň v zozname a zobrazí sa zoznam vygenerovaných / použitých a nepoužitých kupónov.
Súvisiace návody a články
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard